ReadyPlanet.com
dot dot
ร่องรอยของเวลา "โขง ชี มูล

ร่องรอยของเวลา "โขง ชี มูล" เส้นทางการค้าโบราณเชื่อมเจ้าพระยา บนเส้นทางท่องเที่ยวทางเลือก
ชินวัฒน์ ตั้งสุทธิจิต


เมื่อไม่นานมานี้ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ฯลฯ จัดกิจกรรมแบ่งปันความรู้และอ่านบทกวีร่วมสมัย "ร่องรอยของเวลา : เครือญาติ ชาติพันธุ์ สุวรรณภูมิ"

โดยมุ่งเน้นแบ่งปันความรู้ภูมิสังคมวัฒนธรรมและอ่านบทกวีนิพนธ์ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นที่จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดสุรินทร์ ที่สำคัญคือ ความรู้ความเข้าใจเรื่องประวัติศาสตร์ชุมชนซึ่งไม่ได้จำกัดเฉพาะประเทศไทยเท่านั้น หากแต่ประกอบด้วยองค์รวมทั้งอุษาคเนย์

มีกวีหลายท่านที่ไปอ่านด้วยกัน นำโดย เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติ, ยุทธ โตอดิเทพย์ โชคชัย บัณฑิต" กวีซีไรต์, โชติช่วง นาดอน, ขุน รำยอง, รักษ์ มนัญญา, มงคล เปลี่ยนบางช้าง, สนั่น ชูสกุล, สุขุมพจน์ คำสุขุม, ไชยา วรรณศรี, มหา สุรารินทร์ และ นฤมิตร ประพันธ์ ฯลฯ

วิทยากรที่มาอธิบายความรู้เรื่องชาติพันธุ์สุวรรณภูมิ ไล่มาตั้งแต่รุ่นใหญ่อย่าง สุจิตต์ วงษ์เทศ, อาจารย์ทรงยศ แววหงส์ นักวิชาการรุ่นใหม่ทั้งสองท่าน อาจารย์รุ่งโรจน์ ภิรมย์อนุกูล และ อาจารย์ศิริพจน์ เหล่ามานะเจริญ รวมทั้งผู้สร้างสีสันทางเสียงเพลง อานันท์ นาคคง วงกอไผ่

นอกจากกิจกรรมจะมุ่งเน้นไปที่การอ่านบทกวีนิพนธ์และแบ่งปันความรู้แล้วยังมีการแสดงภาพของ ครูเสงี่ยม พวงคำ ศิลปินพื้นบ้านร่วมสมัย สาขาจิตรกรรม และ ครูยุ้ย-สุรศักดิ์ สืบสหการ ศิลปินท้องถิ่นทั้งสองท่าน

ร่องรอยของเวลา อาจเป็นร่องรอยที่ปรากฏพบเห็นในสิ่งที่เพิ่งเกิดหรือเกิดมาแล้วหลายพันปี ตามแต่หลักฐานที่เชื่อมโยง ไม่ว่าจะเป็นตำนาน นิทาน คำบอกเล่า และหลักจารึกในโบราณสถาน

แม่น้ำมูล หลายคนเขียนไม่เหมือนกัน บ้างก็ "มูล"บ้างก็ "มูน" ตามแต่จะแปลความหมายที่ตีความ ซึ่งน่าจะเกี่ยวพันกับความอุดมสมบูรณ์

มูล นี้อาจหมายถึงสิ่งปฏิกูล

มูน นี้อาจหมายถึง มูนมังสังขยา ความอุดมสมบูรณ์

จุดนี้อาจต้องพึ่งพาวิชานิรุกติศาสตร์อธิบายอีกทีเพื่อความกระจ่าง เพราะคำว่า แม่น้ำมูล ที่ใช้นั้นใช้ตามกระทรวงมหาดไทยกำหนดขึ้น

บ้านเมืองในอีสานอาจแบ่งภูมิศาสตร์ตามแคว้นโบราณที่มีความสัมพันธ์กันฉันเครือญาติพี่น้องผู้ใหญ่ผู้น้อยอย่างใกล้ชิด ก่อนถูกจัดการเป็นไทยอย่างทุกวันนี้ ตามเส้นลุ่มน้ำ ในสูจิบัตรที่พิมพ์แจกได้อธิบายไว้อย่างละเอียดถึง 5 กลุ่มด้วยกัน

1. กลุ่มลุ่มน้ำโขง ชี มูล หรือ เจนละ บริเวณจังหวัดอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ยโสธร นครพนม ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ สุรินทร์ และบุรีรัมย์ ที่แม่น้ำชี-มูล ไหลมารวมกันแล้วลงสู่แม่น้ำโขงที่อุบลราชธานี นับถือพราหมณ์-พุทธ

2. กลุ่มกลางลุ่มน้ำมูล หรือพนมวัน-พิมาย-พนมรุ้ง บริเวณที่ราบลุ่มบางส่วนของจังหวัดบุรีรัมย์และนครราชสีมา นับถือพุทธมหายาน

3. กลุ่มต้นลุ่มน้ำมูล หรือ ศรีจนาศะ บริเวณจังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่อำเภอเมือง อำเภอปักธงชัยและอำเภอสูงเนินไปจดเทือกเขาพนมดงรักและดงพญาเย็นทางตะวันตก นับถือพุทธ-พราหมณ์

4. กลุ่มลุ่มน้ำชี บริเวณจังหวัดขอนแก่น ชัยภูมิ และกาฬสินธุ์ เป็นบ้านเมืองที่นับถือพระพุทธศาสนาต่อเนื่องเรื่อยมา สร้างเสมาหิน พระนอน สถูปเจดีย์ ในศิลปะสถาปัตยกรรมแบบทวารวดีอย่างแพร่หลาย

5. กลุ่มสองฝั่งโขง หรือ เวียงจัน บริเวณอีสานเหนือ เขตเวียงจัน หนองคาย สกลนคร เป็นบ้านเมืองที่นับถือพระพุทธศาสนาต่อเนื่องมา มีชื่อในตำนานว่าศรีโคตรบูร มีศูนย์กลางอยู่ที่เวียงจัน ต่อไปข้างหน้าจะเรียกว่ากลุ่มสยาม

กิจกรรมครั้งนี้เรามุ่งเน้นไปที่ กลุ่มต้นแม่น้ำมูล หรือ ศรีจนาศะ รัฐอิสระยุคทวารวดี และกลุ่มกลางลุ่มน้ำมูล และระบบเครือญาติของประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเมืองพิมาย ที่เกี่ยวข้องกับวรรณคดียุคกรุงธนบุรี เรื่องท้าวปาจิตต์ ต้นแบบฉันทลักษณ์กลอนสุนทรภู่และลุ่มน้ำมูล 3,000 ปี ราชวงศ์มหิธร บรรพบุรุษกษัตริย์กัมพูชา ผู้สถาปนานครวัด-นครธม และปราสาทเขาพระวิหาร

ต้นราชวงศ์กษัตริย์อยู่ลุ่มน้ำมูล เพราะบริเวณต้นน้ำมูลตั้งแต่เขตปราสาทพนมวัน ปราสาทหินพิมาย ปราสาทเขาพนมรุ้ง เป็นถิ่นเดิมหรือถิ่นบรรพบุรุษเกี่ยวดองเป็น "เครือญาติ" ของกษัตริย์ที่สถาปนาอาณาจักรกัมพูชาที่บริเวณทะเลสาบ ทำให้กษัตริย์อาณาจักรกัมพูชาก่อสร้างปราสาทหินสำคัญไว้ในอีสาน เช่น ปราสาทเขาพระวิหารในกัมพูชา หันหน้าทางอีสานและมีทางบันไดขึ้นลงที่ยื่นยาวเข้ามาทางจังหวัดศรีสะเกษ

รูปสลักขบวนแห่ทหารในพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์บนระเบียงประวัติศาสตร์ที่ปราสาทนครวัด แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ฉัน "เครือญาติ" ระหว่างกษัตริย์เขมรเมืองพระนครกับบ้านเมืองแว่นแคว้นต่างๆ ที่อยู่ห่างไกลออกไป และยังบอกให้รู้ถึง "เครือข่าย" ทางการค้าในบนเส้นทางการคมนาคม-การค้าครั้งนั้น เช่น เสียมกุก หรือ ชาวสยาม ที่หมายถึงคนพื้นเมืองหลายชาติพันธุ์บริเวณสองฝั่งโขงที่มีเวียงจันเป็นศูนย์กลางของชาวสยามที่สื่อสารด้วยภาษาลาว-ไทย

เรามักจะคุ้นกับวลีโปรโมตการท่องเที่ยวถึงเส้นทาง "ราชมรรคา" ซึ่งแปลว่า เส้นทางของราชา (ขอม) แต่ในเส้นทางมี ไพร่บ้านพลเมือง วิถีชีวิตระหว่างการค้า ศาสนาและการเมืองอยู่ด้วย

ถึงยุคสมัยจะเปลี่ยนไป การเดินทางของผู้คนไม่เคยขาดหาย แม้ทัวร์นกขมิ้น ก็ไม่เว้นเคยผ่านเส้นทางสาย "โขง ชี มูล " นี้

เรื่องเล่าจากสองข้างทาง
นิตยสารเทคโนโลยชาวบ้าน หน้า 114 ปักษ์แรก 1 -15 พฤษภาคม 2551
ข่าวสารประชาสัมพัธ์

เชิญส่งผลงานประกวด “อมตะ อาร์ต อวอร์ด” ครั้งที่6
เชิญส่งผลงานประกวดชิงรางวัลพานแว่นฟ้าปี 2558
กิจกรรม จากมองโกเลียอัลไต สู่ไทยเจ้าพระยา
อสรพิษ – แดนอรัญ แสงทอง – รางวัลซีไรต์ 2557
ผลการประกวดข้อเขียนแรงบันดาลใจจากหนังสือ ชีวิตใหม่ 2
เวทีกลอนเดือนสิบ ๒๕๕๗
ชวนประกวดเรื่องสั้นกับ สสส.
ผลรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 11, 2557
ประกาศรางวัล รพีพร 13 ก.ค. 2557
เชิญร่วมสงกรานต์นักกลอน และ ๗๕ ปี นิภา ท่าพระจันทร์
จัดงาน "๗๕ ปี นิภา ท่าพระจันทร์"
ขอเชิญร่วมการบำเพ็ญกุศลพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
ผลการตัดสิน รางวัลวรรณกรรมรามคำแหง ประจำปี ๒๕๕๖
ขอเชิญส่งบทกลอนไปร่วมสนุกในรายการ "ประกายดาว"
คอนเสิร์ตเพลงดังหนังไทย ครูสุรินทร์ ภาคศิริ
"หัวใจห้องที่ห้า" รางวัลซีไรต์ 2556
ร่วมแสดงมุทิตาจิต สู่ 80 ปี สุเทพ วงศ์กำแหง
ประชันกลอนสดกลอนกระดาษ “การเมืองและการเลือกตั้ง” ครั้งที่ ๒
ประชันกลอนสดกลอนกระดาษ “การเมืองและการเลือกตั้ง” ครั้งที่ ๒
7 เล่มสุดท้าย ซีไรต์ 2556
เยาวชนอายุระหว่าง 8-18 ปี เชิญส่งภาพประกวดวันแม่
Young Thai Artist Award 2013
ประกวดรางวัลวรรณกรรมรามคำแหงครั้งที่ 3
งานประชันกลอนสด ชิงชนะเลิศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
“ข้าวไทย เด็กไทย เรียงความชิงแชมป์ประเทศไทย”
เชิญร่วมกิจกรรม “ค่ายกวีน้อยเมืองนคร” 20-21 ก.ค. 56
พิธีมอบรางวัลสุนทรภู่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖
เรื่องสั้นเข้ารอบสุดท้าย รางวัลสุภาว์ เทวกุลฯ ปี 2556
โครงการอบรมยุวกวีศรีศิลป์ รุ่น ๒๒ (นิราศภูเขาทอง)
รางวัลศรีบูรพา เป็นคนที่ 25 (2556) ธีรภาพ โลหิตกุล
ประสพโชค เย็นแข นักกลอนอาวุโส นักเขียนรางวัลนราธิป เสียชีวิต
ประกวดพานแว่นฟ้าแห่งรัฐสภาไทยประจำปี ๒๕๕๖
5 พฤษภาคม วันนักเขียน
วันนักแปลและล่าม ครั้งที่ 7
ร่องรอยกาลเวลา : ลาว เพื่อนบ้านอาเซียน วัฒนธรรมร่วมสองฝั่งโขง
รายชื่อกวีนิพนธ์และรายชื่อกรรมการซีไรต์ 2556
เปิดตัวหนังสือตำนานครูเพลง เพลงไทยสากล ลูกกรุง (30 มีนาคม 56)
รางวัลศรีบูรพา ปี 2556
นำชมศิลปะเขมร 7 วัน 12-18 เมษายน 2556
รางวัลหนังสือดีเด่นประจำปี 2556 คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ล่องเรือเพลง และสังสรรค์รวมพลคนมีนา ประจำปี 2556
ลาว คำหอม และ พนมเทียน รับรางวัลอมตะครั้งที่ 6
สัมมนา ปันหยีอิเหนา ๒-๖ มีนาคม ๒๕๕๖
พิธีมอบรางวัล “นักเขียนอมตะ” ครั้งที่ ๖
งานมอบรางวัลนักเขียนบทความดีเด่นและฟังสักวา
“ราชมงคล รักษ์เหลืองจันท์ วันดอกไม้บาน” ครั้งที่ 12
เชิญประกวด “กวีนิพนธ์” และ “นักเขียนรุ่นเยาว์ กวีพนธ์” เซเว่นบุ๊คอวอร์ด
รางวัลนักเขียนอมตะประจำปี 2555
ประกาศรายชื่อศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2555
เชิญร่วมประกวด “กวีนิพนธ์” รางวัลซีไรต์ 2556
การประกวดรางวัลพระยาอนุมานราชธน
ศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2555
ผลการตัดสินรางวัลวรรณกรรมรามคำแหง ประจำปี 2555
ประกวดรางวัลวรรณกรรมรามคำแหง ครั้งที่ ๒, ๒๕๕๕
ประชุมวิชาการ 100 เอกสารสำคัญ: สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย ครั้งที่ 8
สมาคมนักกลอนเชิญชวนแข่งขันกลอนสดประจำปี ๒๕๕๕
นายอินทร์อะวอร์ด ๒๕๕๖
ผลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด 2555
นวนิยาย "คนแคระ" ของ วิภาส ศรีทอง คว้าซีไรต์ปี 2555
สัมมนาวิชาการ “ท้องถิ่นอีสานกับการปรับตัวยุคโลกาภิวัฒน์”
ภาพงานรับรางวัลพานแว่นฟ้า ปี 2555
การคัดเลือกกวีรางวัลสุนทรภู่ ประจำปี ๒๕๕๕
ร่องรอยกาลเวลา: ลุ่มน้ำน่าน
รายการศิลป์สโมสร - รางวัลสุนทรภู่ 26 มิถุนายน 2555
จัดงานเปิดตัวหนังสือชุดบทกวีคำเมือง
โครงการเที่ยวเชียงใหม่ ไหว้พระ(เกิน)เก้าวัด กับนายกสมาคมนักกลอน
โครงการแทนคุณแผ่นดิน ปี ๒๕๕๕
ร่องรอยกาลเวลา : สุรินทร์
ร่อยรอยกาลเวลา : ตรัง
งานมหกรรมทุเรียนโลก จังหวัดจันทบุรี
สงกรานต์นักกลอน" วันอาทิตย์ที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๕
สัมมนา "จ้วง-ไท ศึกษา การค้นพบอักษรภาพของชนเผ่าไท"
เชิญชมหนังสือตัวอย่าง "ทางอีศาน" งานสัปดาห์หนังสือ
งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 40, 2555
รางวัล "ศรีบูรพา" ประจำปี 2555
ชิงรางวัลพานแว่นฟ้า ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี ๒๕๕๕
รวมพล คนมีนา" โดยพร้อมเพรียงกัน
กำหนดการชุมนุมเสวนา 72 ปี เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
ประชุมใหญ่สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย
เสวนากวี ม.แม่โจ้ ๔ ธ.ค
โครงการ สานสายสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 2
เชิดชูปูชนียบุคคลและผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น กระทรวงวัฒนธรรม
“รักสร้างสรรค์สยาม” โดยกลุ่มสห+ภาพ
ขอเชิญร่วมเปิดตัวนิตยสาร "อีศาน" และหนังสือ "บทนำชีวิต"
ประกาศผลรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี ๒๕๕๔
ประกวดเรียงความ เรื่องสั้น บทกวี รางวัลธรรมวรรณศิลป์
ประกาศผลการตัดสินการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ ๘ (ประจำปี ๒๕๕๔)
ขอเชิญร่วมแข่งสักวากลอนสด
โครงการกล้าวรรณกรรม ถอดรหัสนักวาดการ์ตูนในฝัน
เสวนา ๒๕ ปีสำนักพิมพ์แม่คำผาง
เปิดรับ “ศิษย์เก่า” รางวัลพานแว่นฟ้า
กาดผญาครั้งที่ ๕ ทัวร์วัฒนธรรมรถรางไหว้พระ ๙ วัด
Young Thai Artist Award 2011
นิทรรศการจัดแสดงผลงานของท่านสุนทรภู่ แนวร่วมสมัย
โครงการกล้าวรรณกรรม รุ่นที่ 8 เข้าอบรมฟรี
กิจกรรม คุณ...จะเอาพวกเขาไปไว้ที่ไหน?
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จุดประกายความคิด
งานประกาศผลรางวัลนายอินทร์อะวอร์ด ครั้งที่ ๑๒
วิจารณ์วรรณกรรม ชั่วฟ้าดินสลายbulletผลร้อยกรองออนไลน์ 2558
dot
ประกวดร้อยกรองออนไลน์ครั้งที่ 7
dot
bulletข้อมูลการประกวดครั้งที่ 7, 2557
bulletผังร้อยกรอง
bulletอ่านโคลงประกวด 2557
bulletอ่านกลอนประกวด 2557
bulletอ่านกาพย์ยานีประกวด 2557
bulletผลการประกวดร้อยกรอง ปี 2557
dot
ข่าวสาร ข้อมูลสมาคม
dot
bulletกรรมการสมาคมสมัยที่ ๑๕-๑๖
bulletนายกสมาคมสมัยที่ ๑๗
bulletติดต่อนายกสมาคมนักกลอน
bulletติดต่อฝ่ายดูแลส่วนต่างๆ
bulletสมัครสมาชิกสมาคมนักกลอน
bulletนักกลอนตัวอย่าง ๒๕๕๓
dot
หัวข้อน่าสนใจ
dot
bulletรวมลิ้งค์เว็บไซต์น่าสนใจ
bulletส่งบทสักวา น.ส.พ. สยามรัฐ
bulletวารสารวิทยาจารย์ รับต้นฉบับ
bulletส่งข้อเขียนครูในดวงใจ
dot
แนะนำหนังสือ
dot
bulletหน้ารวมหนังสือ
bulletคู่มือเรียนเขียนกลอน
bulletกาสรคำฉันท์ - สมคิด สิงสง
bulletหนังสือสุรินทร์สโมสร
bulletฝากโลกนี้ไว้ในหัวใจเธอ - กอนกูย
bulletเลือน - อติภพ
bulletธาร ธรรมโฆษณ์
bulletนายทิวา
bulletกลอนเกียรติยศ
bulletอ้อมกอดแห่งท้องทุ่ง
bulletทองแถม นาถจำนง
bulletพงศาวดารพิภพ
bulletโป๊ยเซียน คะนองฤทธิ์
dot
โครงการประกวดต่างๆ
dot
bulletนายอินทร์อะวอร์ด ๒๕๕๖
bulletประกวดรางวัลซีไรท์ปี ๒๕๕๖
bulletรางวัลพานแว่นฟ้า ปี ๒๕๕๖
bulletรางวัลวรรณกรรมรามคำแหง ๒๕๕๖
dot
ผลตัดสินรางวัลต่างๆ
dot
bulletรางวัลศรีบูรพา ๒๕๕๖
bulletผลรางวัลซีไรต์ ๒๕๕๗
bulletผลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ๒๕๕๗
bulletผลรางวัลแว่นแก้ว ๗ (๒๕๕๓)
bulletผลกลอนวิถีคนกับควาย
bulletผลร้อยกรอง “ผมจะเป็นคนดี”
bulletรางวัลนราธิป ๒๕๕๓
bulletนักเขียนอมตะ คนที่ ๖ (๒๕๕๕)
bulletนักเขียนรางวัลศรีบูรพา ๒๕๕๖
bulletศิลปินมรดกอีสาน ๒๕๕๔
bulletผลรางวัลพานแว่นฟ้า ๒๕๕๕
bulletผลรางวัลรามคำแหง ๒๕๕๖
bulletศิลปินแห่งชาติ ๒๕๕๕
bulletผลประกวดหนังสือ ชีวิตใหม่ 2
dot
ข่าวคราวของลมหายใจ
dot
dot
Weblink
dot
bulletอ่านกลอนประกวด 2556

หนังสือพิมพ์ คมชัดลึก
สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
ศูนย์ให้คำปรึกษาปัญหาภาษาไทย มศว
เว็บรวมกระทู้ อาศรมชาวโคลง ใน pantip.com
หนังสืออีศาน


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
ติดต่อ นายกสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ทองแถม นาถจำนง
โทรศัพท์ ๐๘๙-๑๒๓๔๗๕๔ อีเมล์ tongtham.n@hotmail.com

สำนักพิมพ์แม่โพสพ