ReadyPlanet.com
dot dot
สักวากลอนสดเรื่อง กากี ตอน ถูกลอยแพ

สักวากลอนสดเรื่อง กากี ตอน ถูกลอยแพ

 

            เก็บตกมาจากงาน “8 ทศวรรษ ครูสุดจิตต์ ดุริยประณีต ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (คีตศิลป์)  ” งานนี้ ศูนย์สังคีตศิลป์  ธนาคารกรุงเทพจำกัด (มหาชน) เป็นแม่งานหลักร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ,สำนักงานเขตพระนคร,สภาวัฒนธรรมเขตพระนคร,และประชาคมบางลำพู ณ บริเวณสวนสันติชัยปราการ(ป้อมพระสุเมรุ)บางลำพู

                 วันเสาร์ที่  26  กรกฎาคม ที่ผ่านมาโหมโรงเริ่มงานด้วย หลวงพ่อพร ภิรมย์ แสดงธรรมเทศนาตามด้วยเสวนาและ สักวาบอกบท  และออกตัว  เรื่อง กากี ตอนถูกลอยแพโดย ศิษย์ครูสุดจิตต์ ดุริยประณีต บอกบทโดย ประยอม  ซองทอง  ศิลปินแห่งชาติ  หม่อมราชวงศ์อรฉัตร  ซองทอง,เนาวรัตน์  พงษ์ไพบูลย์  กวีซีไรท์และศิลปินแห่งชาติ  และอดุลย์  จันทรศักดิ์ ร้องรับสักวาโดย ครูสุดจิตต์  ดุริยประณีต  ศิลปินแห่งชาติ,ครูแจ้ง  คล้ายสีทอง  ศิลปินแห่งชาติ,สุรางค์  ดุริยพันธุ์,ดวงเนตร  ดุริยพันธุ์,นฤพนธ์  ดุริยพันธุ์,กัญจนปกรณ์  แสดงหาญ ออกตัวแสดงโดยศิลปินกรมศิลปากร ปกรณ์  พรพิสุทธิ์,วันทนีย์  ม่วงบุญ ฯลฯ

                คราวนี้อ่านสักวา “มือชั้นครู” เริ่มที่บทไหว้ครู เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

                สักวา ไหว้ครู กวีไทย                                          ผู้ประดับ ดอกไม้ ให้อักษร

                ไหว้ครู ปี่พาทย์ โขนละคร                                ผู้ประดับ อาภรณ์ ให้แผ่นดิน

                ไหว้ครูสุดจิตต์ ดุริยประณีต                               ผู้กล่อมขับ สรรพสังคีต มงคลศิลป์

                ไหว้ครู ป้อมพระสุเมรุ สยามินทร์                   ปราบอริน ทรราชย์ พินาศเอย

                บทเกริ่นชาย อดุลย์ จันทรศักดิ์ และเกริ่นหญิง หม่อมราชวงศ์  อรฉัตร  ซองทอง

                สักวา สองท่านพี่ กวีใหญ่                                  บัญชาให้ มาเกริ่นกล่าว ชวนสาวศรี

                มาร้องเล่น สักวา เรื่องกากี                                ฝากวาที ระหว่างวรรค สักวา

                นักกลอนหญิง มาคนเดียว โดดเดี่ยวนัก         ซ้ำต้องรัก ชายสาม ให้งามหน้า

                แปดสิบปี พี่สุดจิตต์ จึงต้องมา                          รับคำท้า หาญสู้ ชายหมู่เอย

                บทแจกตัวโดย ประยอม ซองทอง ครูแจ้ง คล้ายสีทอง ขับเสภา

                สักวา มาคุยเขื่อง เรื่องกากี                                ยามฝนตก รัฐมนตรี ขี้หมูไหล

                เนาวรัตน์ ถูกสมมติ ครุฑเวนไตย                    อรฉัตร จำจัดให้ บทกากี

                อดุลย์เป็น นาฎกุเวร เจนกฎหมาย                   เป็นทนายไม่ขายชาติรักศักดิ์ศรี

                พรหมทัต กษัตริย์เฒ่า เก๋าเวที                           ประยอมมี อายุมาก ยากหลบเอย

                พรหมทัต (ประยอม ซองทอง)  คิดคำนึงถึงกากีที่หายไปปรึกษาคนธรรพ์ว่าทำอย่างไรจึงจะได้นางกลับคืนมาร่วมสู้คดี          

                สักวา พรหมทัต กษัตริย์เฒ่า                              สงสัยเจ้า หนุ่มสกา พาเมียหนี

                คงหลอกขึ้น เขาวิหาร วิมานฉิมพลี                ระริกระรี้ ศาลโลกคุ้ม คงรุมรวย

                นาฎกุเวร เจ้าเจนจัด การสอบสวน                  เจ้าจงแปลง แต่งสำนวน ด่วนไปช่วย

                คำขนม สักสองล้าน อาจอำนวย                      อย่าให้ซวยเป็นหมิ่นศาล งานยุ่งเอย

                คนธรรมพ์ (อดุลย์ จันทรศักดิ์) รับอาสาปลอมตัวแทรกขนพญาครุฑ เพื่อตามหานางกากีที่ถูกนำขึ้นไปบนปราสาทพระวิหารพานางกลับคืนมา

                สักวา คนธรรพ์ ขันอาสา                                   รู้ปรารถนา พรหมทัต ก็จัดให้          

                ทูลว่า จะปลอมตน เป็นตัวไร                            แทรกขน ครุฑไป หากากี

                เหตุเกิด เพราะพระองค์ หลงสกา                    พญาครุฑ จึงมา เป็นนอมินี่

                คงพานาง ไปพลอด แถวฉิมพลี                       และดูที จะติดใจ ยาวไปเอย

                พญาครุฑ (เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์) ลักพากากีมาไว้บนวิมานฉิมพลีหวังสืบทอดเจตนาของท้าวพรหมทัต

                สักวา พญาครุฑ ครองวิมาน                             สืบทอด เผด็จการ สันดานเก่า

                เป็นหุ่นเชิด ให้ชักเล่น เต้นตามเงา                 มามัวเมา กับมายา มนต์กากี

                วันนี้ได้ ดื่มเลือด ที่อุดร                                      เชือดไก่ กลางนคร เซ่นเจ้าที่

                ทำผิดกฎ ก็แก้กฎ ให้หมดคดี                            เชื่อมือพี่ เถิดน้อง อย่าหมองเอย

                ครานั้น นางกากี (ม.ร.ว.อรฉัตร ซองทอง) ลี้ภัยมาอยู่กับพญาครุฑบนวิมานฉิมพลีเพราะอยากหลบหนีคดีต่างๆ ในเมืองพาราณสี

                สักวา กากี ศรีสมร                                               ลี้ภัยจร มาครุฑ สุดบิดผัน

                ระอาท้าว พรหมทัต คู่ชีวัน                               ยังพัวพัน หลายคดี ที่ฟ้องพาน

                ซ้ำลุ่มหลง นางเล็กเล็ก เด็กคราวลูก                เฝ้าฝังปลูก ปลาบปลื้ม ลืมสังขาร

                นางขอครุฑ ร้อยละยี่สิบ ทุกโครงการ            แล้วสมาน ใจสมัคร รักครุฑเอย

                คนธรรมพ์ (อดุลย์ จันทรศักดิ์) พอเห็นครุฑออกไปก็เข้ามาหากากี ลวงนางว่าจะพาไปแอบซ่อนเป็นนางอัปสรบนปราสาทพระวิมาน

                สักวา คนธรรมพ์ เพิ่งได้ท่า                               บอกนางว่า ไม่ต้องหนี ไปที่ไหน

                อยู่กับครุฑ ครุฑพูดมาก พันธุ์ปากไว              กับพรหมทัต ก็ขัดใจ ไม่ยินดี

                ลองอยู่กับ คนธรรมพ์ สักวันไหม                   จะพาไป เป็นสาว อัปสรศรี

                แต่ละคำ ค่อยสรรมา ลวงกากี                           ไปอยู่ที่ ปราสาทพระ วิหารเอย

                กากี (ม.ร.ว.อรฉัตร ซองทอง) เต็มใจไปกับตนธรรมพ์ เพราะหมดหวังที่จะพึ่งพาพญาครุฑผู้ปากร้าย

                สักวา กากี ยินดีเหลือ                                          เพราะเริ่มเบื่อ พญาครุฑ ผู้ยิ่งใหญ่

                ไม่รู้ว่า เป็นสุบรรณ สายพันธุ์ใด                      จึงกินไป ด่าไป ได้ทุกวัน

                เห็นคนธรรพ์ ตามมา ในคราวนี้                      สมฤดี ปรีดิ์เปรม เกษมสันต์

                จะแลกปราสาท พระวิหาร สำราญครัน         แล้วตั้งบ่อน การพนัน เหมือนฝันเอย

                พญาครุฑ (เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์) เห็นไว้ ว่าคนธรรพ์อยู่กับกากีก็โกรธ ด่าว่านางไม่ซื่อ แล้วพานางกลับลงไปคืนท้าวพรหมทัต

                สักวา พญาครุฑ หงุดหงิดใจ                             ชิมไป ด่าไป ไม่เป็นผล

                ชะไอ้พวก มัฆวาน ดื้อด้านทน                         มาแฝงตน เป็นคนธรรมพ์ รังควานกู

                ทั้งนายหญิง นายใหญ่ ก็ไล่รุก                          จะติดคุก หัวโต โอ้อดสู

                ไม่อุ้มแล้ว นอมินี กากีชู้                                    ขอไปสู่ ที่ชอบ ที่ชอบเอย

                ท้าวพรหมทัต (ประยอม ซองทอง)เห็นพญาครุฑพานางมาส่งก็กริ้วโกรธ สั่งให้เสนอเอานางไปลอยแพ

                สักวา พรหมทัต เจนจัดโลก                              เห็นกากี ร่ำวิโยค ยิ่งเหม็นหน้า

                เหมือนการเมือง เมื่อสับปลับ กลับวาจา         ควรเวลา พันธมิตร ดีดทิ้งไป

                แต่ละวัน พาลกล่าว ข่าวโคมลอย                     นายปากพล่อย ลูกน้องถ่อย ใครทนไหว

                น่าแลเนื้อ เอาเกลือทา สาแก่ใจ                        ลอยแพไล่ ไปเขมร เห็นดีเอย

                สักวากลอนสดออกตัว เรื่อง กากี ตอน ลอยแพ ก็จบแค่นี้แล้วปิดท้ายด้วย กลอนลา ร้องด้วยเพลง เต่ากินผักบุ้ง บทลาหญิง ของ ม.ร.ว.อรฉัตร ซองทอง และบทลาชายของ คุณอดุลย์ จันทรศักดิ์ หรือ อัคนี หฤทัย

                สักวา จะราวง ลงลาแล้ว                                    ลาเสียงแจ้ว แว่วหวาน กังวานหู

                เชิญมิ่งขวัญ วันฉลอง ประคองชู                    คุ้มครองครู สุดจิตต์ พิชิตภัย

                (สร้อย) ดอกเอ๋ยเจ้าดอกบัวไทย                        แปดสิบ ยังสดใส ศิษย์น้อยใหญ่เคารพเอย

                                คือครูเพลงบรรเลงร้อง                       ระนาดฆ้องซ้องสรรเสริญ

                                ฉิงฉับสดับเพลิน                                 เชิญชมชื่นรื่นรมย์เอย

                สักวาครูจำเรียง เสียงทิพย์ พราวเทพร่ำ          แต่ละคำ ขับขาน หวานและไหว

                สร้างสุขให้ โลกหล้า มาเท่าไร                         จงรับไป เป็นทวี วันนี้เอย

                                ดอกเอ๋ยเจ้าดอกสารภี                          ศิลปินศิลปี ครูดนตรีของเราเอย

                                หวานใดในแหล่งหล้า                        มิหวานกว่าเสียงเสนาะ

                                ขับร้องพร้องไพเราะ                          เพราะสุดจิตต์ สุดใจเอย

                ก่อนจะจบท้ายด้วยกระประชันปี่พาทย์ และกลอนลาของ นายกฯ ยุทธ โตอดิเทพย์ เป็นรายการปิดท้าย        

    

    

    

    

    

    

    

    

 
กิจกรรม

รวมภาพประกวดกลอนสดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.ราชภัฏมหาสารคาม
ยุวกวีศรีศิลป์ ปีที่ ๒๓
สวดพระอภิธรรมศพ ประสพโชค เย็นแข
ล่องเรือเพลง สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย
ภาพวันประชุมใหญ่สมาคมนักกลอนฯ 2555
ภาพข่าวประชุมใหญ่สมาคมนักกลอน และวันนักกลอน
สงกรานต์นักกลอนประจำปี ๒๕๕๔
การประกวดคำขวัญบ้านเกาะ
Asean Youth 1:เยาวชนอาเซียนครั้งที่ 1
ราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ วันดอกไม้บาน ครั้งที่ ๑๐
ร่องรอยกาลเวลา 450 ปีเวียงจัน: หนองคาย-เวียงจันท์
พบปะกับกวี ทองแถม นาถจำนง และเพื่อน
ประชุมใหญ่ประจำปีและวันนักกลอน ๒๕๕๓
สบายดีเวียงจันท์ 450 ปี กับ ครูกวีน้อยเมืองนครฯสัญจร
ภาพกิจกรรมร่องรอยกาลเวลา: นครปฐม
ภาพกิจกรรมร่องรอยกาลเวลา: พัทลุง
ประชันสักวา-กลอนสด ม.ปลาย ราชภัฏมหาสารคาม
ค่ายนักเขียนกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
โครงการแบ่งปันความรู้สู่สาธารณะจุดประกายความคิด
กิจกรรมอบรมยุวกวีศรีศิลป์ รุ่นที่ ๑๙
ตลาดวิชา ร่องรอยกาลเวลา: โขง
ภาพกิจกรรมสัมพันธ์ไทย-จีน(จ้วง) เครือญาติชาติภาษา
งานรับมอบรูปปั้นเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
รักษ์เหลืองจันท์ ครั้งที่ 9
ค่ายเยาวชน ดนตรี กวี ศิลป์ สัญจร ๒๕๕๓
ภาพการประชุมใหญ่ และงานวันนักกลอน ๒๕๕๒
กิจกรรมอบรมยุวกวีศรีศิลป์ รุ่นที่ ๑๘ ตอนที่ ๓
กิจกรรมอบรมยุวกวีศรีศิลป์ รุ่นที่ ๑๘ ตอนที่ ๒
กิจกรรมอบรมยุวกวีศรีศิลป์ รุ่นที่ ๑๘
กิจกรรมร่องรอยของเวลา
งานราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ ครั้ง ที่ ๘
บันทึกวันนักกลอน ๒๕๕๑
ค่ายตะพานหิน
ผลการประกวดคำขวัญรณรงค์การเลือกตั้ง
เงาสะท้อน:ปิยะพันธุ์ จำปาสุต
ค่ายภาษาไทยรักการอ่าน เขาทับคล้อ
ค่ายเยาวชนนครปฐม
78 ฝน "ดาเรศ" ลุงประสิทธิ์ โรหิจเสถียร
90 ปี เสนีย์ เสาวพงศ์
ภาพเล่าเรื่องกิจกรรม
กิจกรรม ยุวกวีศรีศิลป์ รุ่นที่ 17 นิราศภูเขาทอง
ร่องรอยของเวลา : เครือญาติ ชาติพันธุ์ สุวรรณภูมิ
สงกรานต์นักกลอน-สงกรานต์พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง
งานเผยแพร่ความรู้สู่สาธารณะ “พระเมรุ” แรกมียุคกรุงศรีอยุธยา
พิธีไหว้ครู-ครอบครู ช่างสิปป์หมู่,
สักวาบอกบท พระมหาชนก ตอนเรือแตก
สยามประเทศไทย ของ พล นิกร กิมหงวน
รวมภาพค่ายเมืองเลย ๑๒-๑๓ ม.ค.๒๕๕๐
รวมภาพงานวันนักกลอน ๑๐ ธ.ค. ๒๕๕๐
รายงานกิจกรรมการแข่งขันประชันกลอนสด
จัดทำหนังสือนวมินทราศิรวาท
ผลการแข่งขันแซววาทีกลอนสด ๔ ภาค
ผลแข่งขันกลอนสดภาคกรุงเทพฯและปริมณฑล
ถอดรหัสนักวาดการ์ตูนในฝัน รุ่นที่ 4
ประมวลภาพข่าวสมาคมนักกลอนฯประชุมสัญจร
ตลาดนัดวิชา เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ผลโต้วาทีนักเรียนมัธยมงานมหกรรมประชาธิปไตย
ค่ายบ้านหมี่
ภาพงานการอบรม ยุวกวีศรีศิลป์ รุ่นที่ 16
ภาพประชุมสัญจร 22 เม.ย.
บรรยากาศงานสงกรานต์นักกลอน
อยุธยาศึกษา ตลาดวิชา
งานวันเกิด พี่เนาวรัตน์
ภาพงานราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ ครั้ง ที่ ๖ article
รูปงานศพพ่อของ ผศ.ศิวากานท์ article
กิจกรรมออกค่ายตะพานหิน article
เปิดศูนย์ประสานงานสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย articlebulletผลร้อยกรองออนไลน์ 2558
dot
ประกวดร้อยกรองออนไลน์ครั้งที่ 7
dot
bulletข้อมูลการประกวดครั้งที่ 7, 2557
bulletผังร้อยกรอง
bulletอ่านโคลงประกวด 2557
bulletอ่านกลอนประกวด 2557
bulletอ่านกาพย์ยานีประกวด 2557
bulletผลการประกวดร้อยกรอง ปี 2557
dot
ข่าวสาร ข้อมูลสมาคม
dot
bulletกรรมการสมาคมสมัยที่ ๑๕-๑๖
bulletนายกสมาคมสมัยที่ ๑๗
bulletติดต่อนายกสมาคมนักกลอน
bulletติดต่อฝ่ายดูแลส่วนต่างๆ
bulletสมัครสมาชิกสมาคมนักกลอน
bulletนักกลอนตัวอย่าง ๒๕๕๓
dot
หัวข้อน่าสนใจ
dot
bulletรวมลิ้งค์เว็บไซต์น่าสนใจ
bulletส่งบทสักวา น.ส.พ. สยามรัฐ
bulletวารสารวิทยาจารย์ รับต้นฉบับ
bulletส่งข้อเขียนครูในดวงใจ
dot
แนะนำหนังสือ
dot
bulletหน้ารวมหนังสือ
bulletคู่มือเรียนเขียนกลอน
bulletกาสรคำฉันท์ - สมคิด สิงสง
bulletหนังสือสุรินทร์สโมสร
bulletฝากโลกนี้ไว้ในหัวใจเธอ - กอนกูย
bulletเลือน - อติภพ
bulletธาร ธรรมโฆษณ์
bulletนายทิวา
bulletกลอนเกียรติยศ
bulletอ้อมกอดแห่งท้องทุ่ง
bulletทองแถม นาถจำนง
bulletพงศาวดารพิภพ
bulletโป๊ยเซียน คะนองฤทธิ์
dot
โครงการประกวดต่างๆ
dot
bulletนายอินทร์อะวอร์ด ๒๕๕๖
bulletประกวดรางวัลซีไรท์ปี ๒๕๕๖
bulletรางวัลพานแว่นฟ้า ปี ๒๕๕๖
bulletรางวัลวรรณกรรมรามคำแหง ๒๕๕๖
dot
ผลตัดสินรางวัลต่างๆ
dot
bulletรางวัลศรีบูรพา ๒๕๕๖
bulletผลรางวัลซีไรต์ ๒๕๕๗
bulletผลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ๒๕๕๗
bulletผลรางวัลแว่นแก้ว ๗ (๒๕๕๓)
bulletผลกลอนวิถีคนกับควาย
bulletผลร้อยกรอง “ผมจะเป็นคนดี”
bulletรางวัลนราธิป ๒๕๕๓
bulletนักเขียนอมตะ คนที่ ๖ (๒๕๕๕)
bulletนักเขียนรางวัลศรีบูรพา ๒๕๕๖
bulletศิลปินมรดกอีสาน ๒๕๕๔
bulletผลรางวัลพานแว่นฟ้า ๒๕๕๕
bulletผลรางวัลรามคำแหง ๒๕๕๖
bulletศิลปินแห่งชาติ ๒๕๕๕
bulletผลประกวดหนังสือ ชีวิตใหม่ 2
dot
ข่าวคราวของลมหายใจ
dot
dot
Weblink
dot
bulletอ่านกลอนประกวด 2556

หนังสือพิมพ์ คมชัดลึก
สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
ศูนย์ให้คำปรึกษาปัญหาภาษาไทย มศว
เว็บรวมกระทู้ อาศรมชาวโคลง ใน pantip.com
หนังสืออีศาน


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
ติดต่อ นายกสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ทองแถม นาถจำนง
โทรศัพท์ ๐๘๙-๑๒๓๔๗๕๔ อีเมล์ tongtham.n@hotmail.com

สำนักพิมพ์แม่โพสพ