ReadyPlanet.com
dot dot
บันทึกวันนักกลอน ๒๕๕๑

บันทึกวันนักกลอน ๒๕๕๑


                                วันนักกลอน  วันที่ ๑๐ ธันวาคมของทุกปีมีความสำคัญต่อนักกลอนเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นวันพบปะสังสรรค์ประจำปี มีกิจกรรมของชาวกลอนเป็นต้นว่าประชุมใหญ่สามัญประจำปี ประกาศเกียรติคุณนักกลอนตัวอย่างของสมาคมนักกลอนฯ และนักกลอนตัวอย่างระดับภาค พิธีคารวะกวีอาวุโส ประชันกลอนสดระดับประเทศโดยนักเรียนตัวแทนจากภาคต่าง ๗ ภาค สังสรรค์ร่วมรับประทานอาหาร อ่านกวี เผยแพร่ผลงานกลอน ฟังเพลง ดนตรี กวีศิลป์ ฯลฯ
                                วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๑ นายกฯยุทธ โตอดิเทพย์ และคณะ ลี้ภัยการเมืองไปจัดงานที่ศูนย์ประสานงานสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา นครปฐม ที่มี ผอ.สามารถ รอดสำราญ ที่ปรึกษาสมาคมฯ ให้การสนับสนุน ปีนี้บรรยากาศคึกคัก ร้านจำหน่ายหนังสือมาร่วมงานถึง ๖ ร้าน เริ่มงานบ่ายโมงฯ ประชันกลอนนักเรียนมัธยมศึกษาโดยสุดยอดฝีมือที่คัดเลือกมาจาก ๗ ภาค มี เอนก แจ่มขำ นิภา บางยี่ขัน ประสบโชค เย็นแข  ประสิทธิ์ บุญวงษ์ และชมพร เพชรอนันต์กุล เป็นกรรมการตัดสิน  กรรมการสมาคมนักกลอนฯ ทองแถม นาถจำนง ประสิทธิ์ บุญวงษ์ รักษ์ มนัญญา อาจิณ ศิริวรรณ ยงยุทธ ใจซื่อดี  ชื่นกมล ศรีสมโภช นายทิวา และนนทวรรณ บุญวงษ์ ดำเนินการแข่งขัน ผลปรากฏว่า ทีมชนะเลิศได้แก่โรงเรียนบดินทร์เดชาฯ กทม. รางวัลที่ ๒ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี ปราจีนบุรี รางวัลที่ ๓ โรงเรียนพรหมานุสรณ์  เพชรบุรี รางวัลชมเชยโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช  โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา นครราชสีมาโรงเรียนสรรพวิทยา ตาก และโรงเรียนแสวงหาวิทยาคม อ่างทอง กลอนกระดาษ หัวข้อ “สยามเมืองยิ้ม”   ชนะเลิศได้แก่ สุทัศน์ อยู่รอด  รองชนะเลิศ  มนตรี เกตุพันธ์ นักกลอนดีเด่นภาคเหนือ
                                การมอบรางวัลร้อยกรองออนไลน์ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๑ ระดับ ม.ต้น กาพย์ยานี ๑๑ รางวัลชมเชยเด็กชายขจรศักดิ์ เหมทานนท์ “เมืองหุ่น” นายภาสกร รัตนพัลลภ “ทางหนีไฟ” “รอยชีวิตของเด็กน้อย” และ “ประวัติศาสตร์ไทย” ม.ปลาย กลอนสุภาพ ชนะเลิศ น.ส.นิตยา พูนเพิ่ม “นครหุ่น”  ที่ ๒ น.ส.นิตยา พูนเพิ่ม  “ตีหน้าตายขายน้ำคำ” ที่ ๓ ก.กาญจน์ “ทางออก”  ชมเชย ชวิญ พงษ์ผจญ “ร่องรอยกาลเวลา” และ ก.กาญจน์ “ประวัติศาสตร์” อุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป โคลงสี่สุภาพ ชนะเลิศ ณ เณร  “วิวิธมรรคา”  ที่ ๒ Gothic Dan “พยวจี” ที่ ๓ ปัญจาลนคร “จารึกแห่งสยามกัลยาณี”  ชมเชย คอนพูทน “เมืองหุ่น”  เชษฐภัทร วิสัยจร “รอยนิ้วแห่งกาลเวลา”
                                นักกลอนตัวอย่างของสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ได้แก่ ทองใบ แท่นมณี กวีใหญ่จากเพชรบุรี  นักกลอนตัวอย่างระดับภาค กรุงเทพฯและปริมณฑล สุชาติ  วิเชนสวัสดิ์ วิทยา  ธีรสุขาภรณ์  เพชรีย์  แพ่งต่าย ภาคกลาง นายนันทชัย  ภัทรนิธานทิพย์  ภาคตะวันออก สมบัติ เสริมศิลป์ พงษ์ศิลป์  บุญยะนิวาศ ภาคตะวันตก  นายชูชาติ  ครุฑใจกล้า นายสมเจตน์  สายแก้ว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  นายวีระ  สุดสังข์  นายประยูร  ลาแสง ภาคเหนือ  นายสุทัศน์  อยู่รอด สุรพงศ์  เผ่าวิทยานนท์  มนตรี  เกตุพันธ์ ภาคใต้  คำรพ  เกิดมีทรัพย์  สาทร  ดิษฐสุวรรณ  สงวน  กลิ่นหอม
                                การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๑  สมาชิกสมาคมนักกลอนฯ ร่วมงานเต็ม
ห้องประชุมใหญ่  นายกสมาคมฯแถลงผลงาน และเลือกตั้งนายกสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย และกรรมการบริหารชุดใหม่ผลการเลือกตั้งนายกฯยุทธ  โตอดิเทพย์ ไม่มีคู่แข่งขันจึงเป็นนายกสมัยที่ ๒ ของสมัยการประชุมที่ ๑๖ (พ.ศ.๒๕๕๒ – ๒๕๕๓) คณะกรรมการบริหารส่วนใหญ่เป็นกรรมการชุดเดิม เช่น ทองแถม  นาถจำนง โชคชัย บัณฑิตศิละศักดิ์ ประสิทธิ์ บุญวงษ์ ฐปกรณ์ โสธนะ รักษ์ มนัญญา  ชื่นกมล ศรีสมโภช  ถวัลย์ พึ่งเงิน  ภาสกรณ์ วิเวกวรรณ บุญชู คชสาร อาจิณ ศิริวรรณ ยงยุทธ ใจซื่อดี เอกรัฐ จิตรมั่นเพียร (นายทิวา) วรัญญา เอี่ยมสำอางค์  สุชาดา ศรีสวัสดิ์ พร้อมทั้งประธานภาคปีนี้มาครบถ้วน ภาคใต้ บุญเสริม แก้วพรหม กรุงเทพปริมณฑล รัตนทิพย์   พึ่งขยาย ภาคกลาง สมชาย ขจรศักดิ์ชัย ภาคเหนือ นนทวรรณ บุญวงษ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดุสิต คร่ำสุข ภาคตะวันตก ทวีสิทธิ์  ประคองศิลป์ ภาคตะวันออก ผศ.ดร.สุกัลยา ปริญโญกุล
                                ภาคค่ำงานสังสรรค์วันนักกลอน  คาวระกวีอาวุโส เปิดงานสังสรรค์วันนักกลอน โดยเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์  ประธานที่ปรึกษาสมาคมนักกลอนฯ พี่เนาว์รักสมาคมนักกลอนมาก  มาร่วมงานตั้งแต่บ่ายโมง จนกระทั่งเลิกงานสี่ทุ่ม  รำอวยพรจากน้องๆโรงเรียนภัทรญาณวิทยา อาหารเครื่องดื่มฟรีตลอดงาน ขนมจีบ ซาลาเปา สนันสนุนโดย  ซีพี ออลล์  โต๊ะจีนนครปฐม และที่สุดของที่สุดซุ้มยาดองเจ้าเก่าวัดไทร เล่นเอากวีน้อยกวีใหญ่ติดอกติดใจในอิทธิฤทธิ์ของ เฒ่าไม่กลัวตาย นารีรำพึง   ม้ากระทืบโรง   กระชายดำ ได้บรรยากาศแบบวิถีไทย  นับเป็นเกียรติแก่งานนักกลอนปีนี้ ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์  อดีตประธานรัฐสภาฯ และอดีตรัฐมนตรี วีรบุรุษประชาธิปไตยจาก ม.รังสิต  มาร่วมงานขึ้นเวที (พันธมิตรศิลปิน) สร้างความประทับใจแก่ผู้ร่วมงาน ภาคบันเทิง นักร้องนักดนตรีวงคันนายาว นำทีมศิลปินโดยเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ป่อง ต้นกล้า นกน้อยชูเกียรติ  ฉาไธสง อานันท์ หาญพาณิชย์พันธ์ และศิลปินนักกวีพระไม้  ศิลปินแห่งชาติ ชัยชนะ บุญนะโชติ ศิลปินครูลิเกเงินล้านเด่นชัย  เอนกลาภ(ศิษย์หอมหวล) ด้นกลอนลิเกเฉลิมพระเกียรติ
                                งานวันนักกลอน ๒๕๕๑  รวมศิลปินหลากหลายทั้งนักคิด นักเขียน นักดนตรี   นักกลอน นักกวี นักหนังสือพิมพ์เรืองนาม เช่น ครูแจ้ง คล้ายสีทอง ศิลปินแห่งชาติ วัฒน์  วรรลยางกูร นักเขียนรางวัลศรีบูรพา  เสรี ทัศนศิลป์   ไม้หนึ่ง ก.กุนที  ฟอน  ฟ้าฝาง  สมศักดิ์ ศรีเอี่ยมกูล สมบัติ ตั้งก่อเกียรติ  นายทิวา  นิคม เขาลาด  บันลือ จินดาศรี อติภพ ภัทรเดชไพศาล สุพจน์ ชีรานนท์ สุธีร์ พุ่มกุมาร กร แก้วไทย ภูวดล ภูภัทรโยธิน อนันต์ คู่มณี  ดุสิต คร่ำสุข บุญเสริม แก้วพรหม  สานิตย์ สีนาค ทิพย์ แซ่ตั้ง โชติช่วง นาดอน  ชุมนุมวรรณศิลป์ ม.ธรรมศาสตร์ฯ พิธีกรโดยรักษ์ มนัญญา
                                ขอบพระคุณผู้สนับสนุนงานวันนักกลอน ๒๕๕๑ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผอ.สามารถ จันทร์สูรย์ กระทรวงวัฒนธรรม สำนักการประชาสัมพันธ์ บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด สำนักกิจกรรมสังคม บริษัท ซีพี.ออลล์ จำกัด (มหาชน) มูลนิธิซีเมนต์ไทย บริษัท ซีพี. ค้าปลีกและการตลาด จำกัด  คุณวิกรม กรมดิษฐ์ มูลนิธิอมตะ คุณอนันต์ คู่มณี สุเมษย์ เมืองคำ (หนึ่ง) และคณะกรรมการจัดงานทุกท่าน

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

       

   

   

       

   

   

   

   

    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
กิจกรรม

รวมภาพประกวดกลอนสดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.ราชภัฏมหาสารคาม
ยุวกวีศรีศิลป์ ปีที่ ๒๓
สวดพระอภิธรรมศพ ประสพโชค เย็นแข
ล่องเรือเพลง สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย
ภาพวันประชุมใหญ่สมาคมนักกลอนฯ 2555
ภาพข่าวประชุมใหญ่สมาคมนักกลอน และวันนักกลอน
สงกรานต์นักกลอนประจำปี ๒๕๕๔
การประกวดคำขวัญบ้านเกาะ
Asean Youth 1:เยาวชนอาเซียนครั้งที่ 1
ราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ วันดอกไม้บาน ครั้งที่ ๑๐
ร่องรอยกาลเวลา 450 ปีเวียงจัน: หนองคาย-เวียงจันท์
พบปะกับกวี ทองแถม นาถจำนง และเพื่อน
ประชุมใหญ่ประจำปีและวันนักกลอน ๒๕๕๓
สบายดีเวียงจันท์ 450 ปี กับ ครูกวีน้อยเมืองนครฯสัญจร
ภาพกิจกรรมร่องรอยกาลเวลา: นครปฐม
ภาพกิจกรรมร่องรอยกาลเวลา: พัทลุง
ประชันสักวา-กลอนสด ม.ปลาย ราชภัฏมหาสารคาม
ค่ายนักเขียนกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
โครงการแบ่งปันความรู้สู่สาธารณะจุดประกายความคิด
กิจกรรมอบรมยุวกวีศรีศิลป์ รุ่นที่ ๑๙
ตลาดวิชา ร่องรอยกาลเวลา: โขง
ภาพกิจกรรมสัมพันธ์ไทย-จีน(จ้วง) เครือญาติชาติภาษา
งานรับมอบรูปปั้นเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
รักษ์เหลืองจันท์ ครั้งที่ 9
ค่ายเยาวชน ดนตรี กวี ศิลป์ สัญจร ๒๕๕๓
ภาพการประชุมใหญ่ และงานวันนักกลอน ๒๕๕๒
กิจกรรมอบรมยุวกวีศรีศิลป์ รุ่นที่ ๑๘ ตอนที่ ๓
กิจกรรมอบรมยุวกวีศรีศิลป์ รุ่นที่ ๑๘ ตอนที่ ๒
กิจกรรมอบรมยุวกวีศรีศิลป์ รุ่นที่ ๑๘
กิจกรรมร่องรอยของเวลา
งานราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ ครั้ง ที่ ๘
ค่ายตะพานหิน
ผลการประกวดคำขวัญรณรงค์การเลือกตั้ง
สักวากลอนสดเรื่อง กากี ตอน ถูกลอยแพ
เงาสะท้อน:ปิยะพันธุ์ จำปาสุต
ค่ายภาษาไทยรักการอ่าน เขาทับคล้อ
ค่ายเยาวชนนครปฐม
78 ฝน "ดาเรศ" ลุงประสิทธิ์ โรหิจเสถียร
90 ปี เสนีย์ เสาวพงศ์
ภาพเล่าเรื่องกิจกรรม
กิจกรรม ยุวกวีศรีศิลป์ รุ่นที่ 17 นิราศภูเขาทอง
ร่องรอยของเวลา : เครือญาติ ชาติพันธุ์ สุวรรณภูมิ
สงกรานต์นักกลอน-สงกรานต์พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง
งานเผยแพร่ความรู้สู่สาธารณะ “พระเมรุ” แรกมียุคกรุงศรีอยุธยา
พิธีไหว้ครู-ครอบครู ช่างสิปป์หมู่,
สักวาบอกบท พระมหาชนก ตอนเรือแตก
สยามประเทศไทย ของ พล นิกร กิมหงวน
รวมภาพค่ายเมืองเลย ๑๒-๑๓ ม.ค.๒๕๕๐
รวมภาพงานวันนักกลอน ๑๐ ธ.ค. ๒๕๕๐
รายงานกิจกรรมการแข่งขันประชันกลอนสด
จัดทำหนังสือนวมินทราศิรวาท
ผลการแข่งขันแซววาทีกลอนสด ๔ ภาค
ผลแข่งขันกลอนสดภาคกรุงเทพฯและปริมณฑล
ถอดรหัสนักวาดการ์ตูนในฝัน รุ่นที่ 4
ประมวลภาพข่าวสมาคมนักกลอนฯประชุมสัญจร
ตลาดนัดวิชา เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ผลโต้วาทีนักเรียนมัธยมงานมหกรรมประชาธิปไตย
ค่ายบ้านหมี่
ภาพงานการอบรม ยุวกวีศรีศิลป์ รุ่นที่ 16
ภาพประชุมสัญจร 22 เม.ย.
บรรยากาศงานสงกรานต์นักกลอน
อยุธยาศึกษา ตลาดวิชา
งานวันเกิด พี่เนาวรัตน์
ภาพงานราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ ครั้ง ที่ ๖ article
รูปงานศพพ่อของ ผศ.ศิวากานท์ article
กิจกรรมออกค่ายตะพานหิน article
เปิดศูนย์ประสานงานสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย articlebulletผลร้อยกรองออนไลน์ 2558
dot
ประกวดร้อยกรองออนไลน์ครั้งที่ 7
dot
bulletข้อมูลการประกวดครั้งที่ 7, 2557
bulletผังร้อยกรอง
bulletอ่านโคลงประกวด 2557
bulletอ่านกลอนประกวด 2557
bulletอ่านกาพย์ยานีประกวด 2557
bulletผลการประกวดร้อยกรอง ปี 2557
dot
ข่าวสาร ข้อมูลสมาคม
dot
bulletกรรมการสมาคมสมัยที่ ๑๕-๑๖
bulletนายกสมาคมสมัยที่ ๑๗
bulletติดต่อนายกสมาคมนักกลอน
bulletติดต่อฝ่ายดูแลส่วนต่างๆ
bulletสมัครสมาชิกสมาคมนักกลอน
bulletนักกลอนตัวอย่าง ๒๕๕๓
dot
หัวข้อน่าสนใจ
dot
bulletรวมลิ้งค์เว็บไซต์น่าสนใจ
bulletส่งบทสักวา น.ส.พ. สยามรัฐ
bulletวารสารวิทยาจารย์ รับต้นฉบับ
bulletส่งข้อเขียนครูในดวงใจ
dot
แนะนำหนังสือ
dot
bulletหน้ารวมหนังสือ
bulletคู่มือเรียนเขียนกลอน
bulletกาสรคำฉันท์ - สมคิด สิงสง
bulletหนังสือสุรินทร์สโมสร
bulletฝากโลกนี้ไว้ในหัวใจเธอ - กอนกูย
bulletเลือน - อติภพ
bulletธาร ธรรมโฆษณ์
bulletนายทิวา
bulletกลอนเกียรติยศ
bulletอ้อมกอดแห่งท้องทุ่ง
bulletทองแถม นาถจำนง
bulletพงศาวดารพิภพ
bulletโป๊ยเซียน คะนองฤทธิ์
dot
โครงการประกวดต่างๆ
dot
bulletนายอินทร์อะวอร์ด ๒๕๕๖
bulletประกวดรางวัลซีไรท์ปี ๒๕๕๖
bulletรางวัลพานแว่นฟ้า ปี ๒๕๕๖
bulletรางวัลวรรณกรรมรามคำแหง ๒๕๕๖
dot
ผลตัดสินรางวัลต่างๆ
dot
bulletรางวัลศรีบูรพา ๒๕๕๖
bulletผลรางวัลซีไรต์ ๒๕๕๗
bulletผลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ๒๕๕๗
bulletผลรางวัลแว่นแก้ว ๗ (๒๕๕๓)
bulletผลกลอนวิถีคนกับควาย
bulletผลร้อยกรอง “ผมจะเป็นคนดี”
bulletรางวัลนราธิป ๒๕๕๓
bulletนักเขียนอมตะ คนที่ ๖ (๒๕๕๕)
bulletนักเขียนรางวัลศรีบูรพา ๒๕๕๖
bulletศิลปินมรดกอีสาน ๒๕๕๔
bulletผลรางวัลพานแว่นฟ้า ๒๕๕๕
bulletผลรางวัลรามคำแหง ๒๕๕๖
bulletศิลปินแห่งชาติ ๒๕๕๕
bulletผลประกวดหนังสือ ชีวิตใหม่ 2
dot
ข่าวคราวของลมหายใจ
dot
dot
Weblink
dot
bulletอ่านกลอนประกวด 2556

หนังสือพิมพ์ คมชัดลึก
สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
ศูนย์ให้คำปรึกษาปัญหาภาษาไทย มศว
เว็บรวมกระทู้ อาศรมชาวโคลง ใน pantip.com
หนังสืออีศาน


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
ติดต่อ นายกสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ทองแถม นาถจำนง
โทรศัพท์ ๐๘๙-๑๒๓๔๗๕๔ อีเมล์ tongtham.n@hotmail.com

สำนักพิมพ์แม่โพสพ