ReadyPlanet.com
dot dot
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (กาพย์ยานี 11) : หัวข้อ “ชีวิตผาสุก”

 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (กาพย์ยานี 11) : หัวข้อ “ชีวิตผาสุก”
(รวม 29 ชิ้น)
 
1.(พันธ์)
...............................ผาสุก(1.พันธ์).........................
๏ ความสุขอยู่หนใด            เหตุไฉนหายากนัก
ตัวข้าอยากรู้จัก                     โปรดมาทักทายข้าที
๏ คราใดเมื่อฝนพรำ           ไม่อยากจำอยากหลีกหนี
ความสุขช่วยข้าที ข้าอยากมีเจ้าในใจ
๏ ตะวันส่องแสงให้           น้ำในคลองเริ่มเหือดหาย
ตะวันเจ้าทำลาย                   นา-มลายหมดสิ้นไป่
๏ คราใดพายุไป                   ทำให้ข้าแทบยากไร้
ผืนนาข้าเสียหาย                 ชีวิตไซร้แทบบรรลัย
๏ ชีวิตบ่มีใคร                       นั่งฟูมฟายนอนร้องไห้
นี่หรือชาวนาไทย                ข้าวเสียหายเจ็บหัวใจ
๏ ไม่แกร่งกล้าเกินใคร       มีเพียงใจที่มอดไหม้
เป็นเพียงชาวนาไทย           หวังไว้จะผาสุกเอย
 
เป็นการร้อยคำประพันธ์ที่เกิดจากผู้เขียนนึกถึงชีวิตของชาวไทย ถึงคราฝนตกก็น้ำท่วมนาของตนก็ได้รับความเสียหาย  แต่พอถึงคราตะวันส่องแสงน้ำเหือดแห้งไปข้าวก็กลับมาตายอีก ชีวิตของชาวนาจึกเป็นไปด้วยความลำบาก แต่ถึงแม้จะลำบากสัเพียงไรผู้เขียนก็ยังเห็นชาวนากัดฟันบากบั่นทำนาต่อไป แม้ว่าผืนนาของตนนั้นจะได้ข้าวมากน้อยเพียงใด อย่างน้อยก็ยังปลอบใจตัวเองอยู่เสมอว่า สักวันจะต้องมีความผาสุกเกิดขึ้นกับตัวเองแน่นอน
...........................(1.พันธ์)....................................
 
2.ดาวเรือง
...................ชีวิตผาสุก(2. ดาวเรือง).......................
๏ แนวทางสร้างชีวิต                                  เริ่มที่จิตคิดผ่องใส
พอเพียงเคียงกายใจ                                     วิถีไท้ให้แนวทาง
๏ พอใจในตนเอง                                        ไม่กลัวเกรงเร่งบาดหมาง
รู้คิดจิตปล่อยวาง                                          ส่องสรรค์สร้างเพื่อก้าวไกล
๏ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มิตร                                  มิหลงผิดคิดแต่ได้
สุขล้ำด้วยน้ำใจ                                             รู้อภัยรู้แบ่งปัน
๏ การให้ผูกไมตรี                                        คุณความดีมีสุขสันต์
เมตตาพาแบ่งปัน                                         ช่วยเหลือกันมั่นกมล
๏ คุณธรรมนำชีวิต                                      รู้ถูกผิดกิจของตน
ไม่ตีค่าราคาคน                                            ไม่แบ่งชนแบ่งชั้นใคร
๏ ชีวิตจึงผาสุก                                             ไม่มีทุกข์ขุ่นข้องใจ
จากหนึ่งจึงเป็นไทย                                    เกิดสายใยสามัคคี
...........................(2. ดาวเรือง)....................................
 
3.ธัญญาลักษ์
..............ชีวิตผาสุก(3. ธัญญาลักษ์).......................
๏ ครองตนบนพื้นฐาน                       คู่ครองงานการทำดี
ทุกครารู้หน้าที่                                     ด้วยสำนึกความเป็นไทย
๏ รู้จักรักตนเอง                                   อย่าอวดเก่งข่มเหงใคร                                      
รู้จักกินรู้จักใช้                                      รู้การให้รู้แบ่งปัน
๏ หลักธรรมนำชีวิต                           ช่วยดลจิตให้สุขสันต์
เป็นสุขทุกคืนวัน                                 ชั่วนิรันดร์มิผันไป
๏ ชีวิตจิตผาสุก                                    ไร้ความทุกข์สุขสดใส
สร้างคนผลก้าวไกล                            ประเทศไทยสุขร่มเย็น
๏ พอเพียงตามรอยพ่อ                       คือความพอคิดใช้เป็น
พอใจไร้ลำเค็ญ                                     เป็นประเด็นการครองตน
๏ ความรู้คู่ชีวิต                                     คบบัณฑิตประสิทธิ์ผล
ปัญญาค่าของคน                                 ดลวิถีความดีงาม
...........................(3. ธัญญาลักษ์)....................................
 
4.(คนธรรพ์)
........................ชีวิตผาสุก(4. คนธรรพ์)....................
๏ ผาสุกแห่งชีวิต                                จะสถิตกลางจิตใส
ทำสิ่งที่ชอบใจ                                    ให้เกิดสุขทุกข์บ่มี
๏ ดำรงคุณธรรม                                 โดยน้อมนำศีลอันดี
เมตตาแลปรานี                                    เป็นวิธีของมนุษย์
๏ ให้เกียรติกันและกัน                     ด้วยจิตอันบริสุทธิ์
มิทำการประทุษ                                   ให้ชาติเสื่อมสังคมโทรม
๏ รักษาประเพณี                                 ตามวิถีน่าประโลม
สว่างดุจแสงโสม                                 เพราะสืบสานตลอดมา
๏ ร่วมรักษ์ผืนพงพี                          ธรณีและคงคา
ขุนเขาสิขรา                                          อย่าทำลายให้หายพลัน
๏ ดูแลของส่วนรวม                          มีส่วนร่วมการแบ่งปัน
ทำสิ่งที่สร้างสรรค์                               บำรุงชาติให้รุ่งเรือง
๏ อยากมีความผาสุก                          ต้องร่วมปลุกความประเทือง
สร้างสงบสู่บ้านเมือง                       ด้วยน้ำใจและไมตรี
...........................(4.คนธรรพ์)....................................
 
5.ณิภารัตน์
...............ชีวิตผาสุก(5. ณิภารัตน์-ส่งครั้งที่1)...................
๏ กลิ่นข้าวหอมโรยริน                      ดั่งเสียงพิณเปล่งสำเนียง
ข้าวปลามาเทียบเรียง                          พร้อมลูกเนียงเคียงสะตอ
๏ ทานเสร็จดูละคร                             แล้วก็นอนหนุนตักพ่อ
แม่กล่อมไม่รีรอ                                  ข้านี้หนอมีสุขจิง
๏ ตื่นเช้าเข้าโรงเรียน                         นั่งอ่านเขียนไม่ประวิง
ความรู้นั้นเป็นสิ่ง                                แผ่ก้านกิ่งยิ่งแตกฉาน
๏ เรียนเสร็จนั่งพักผ่อน                     อย่ารีบร้อนเร่งกลับบ้าน
หายเหนื่อยกลับวิมาน                        คือสถานพักผ่อนใจ
๏ เปลี่ยนชุดเล่นกีฬา                          เพิ่มความฮาความรักใคร่
เพิ่มรักถักสายใย                                  พร้อมการให้ใจเบิกบาน
๏ เล่นเสร็จเปิดตำรา                           ให้สายตาได้ฝึกอ่าน
ชีวาข้าสำราญ                                       แสนชื่นบานผาสุกจริง
...........................(5. ณิภารัตน์)....................................
 
6.มะลิษา
..................ชีวิตผาสุก (6. มะลิษา).................
๏ สุรีย์แสงเริ่มส่อง             สีเรืองรองดั่งทองทา
ผ่านไร่ไปยังนา                    บ้างนกกามาเป็นคู่
๏ ลูกน้อยคอยเฝ้าระวัง      พ่อแม่ยังดูแลอยู่
หากินแต่เช้าตรู่                    เสียงร้องกู่ผู้หิวโหย
๏ นกเอี้ยงเรียงกาสร          หมู่ภมรออกบินโบย
ผกาที่ร่วงโรย                       มีกลิ่นโชยของท้องป่า
๏ สาวน้อยร้อยความดี        นวลนารีชื่นชีวา
นั่งมองท้องนภา                  แม่แก้วตาน่าสุขสม
๏ ตะวันนั้นยอแสง             เริ่มอ่อนแรงแฝงภิรมย์
จิตใจใฝ่ชอบชม                   หมดระทมช่วยเบิกบาน
๏ ชีวิตไม่วุ่นวาย                  สุขสบายเหมือนวันวาน
ที่เป็นดั่งรากฐาน                 ให้พบพานความผาสุก
...........................(6. มะลิษา)....................................
 
7.สุนิษา
............................ชีวิตผาสุก(7. สุนิษา)...................
๏ ชีวิตช่างหอมหวาน        เหมือนดั่งทานน้ำแข็งใส
มีรักแสนสุขใจ                     มีเยื่อใยสายสัมพันธ์
๏ ชีวิตช่างรื่นเริง                แสนบันเทิงใจสุขสันต์
ความรักไม่แปรผัน             ดั่งรางวัลของชีวา
๏ มีรักจากทุกทาง               ปูฐานร่างสร้างศรัทธา
ให้รักให้เห็นค่า                   ให้บูชาในความดี
๏ ชีวิตแสนสบาย                ทั้งร่างกายมีราศี
ให้เก่งในทุกที่                      ไร้ราคีมีความหวัง
๏ ชีวิตอิ่มไออุ่น                   แสนละมุนหนุนพลัง
ลดความเกลียดชิงชัง          เปรียบเป็นดั่งสายธารเย็น
๏ ชีวิตช่างผาสุก                  ไร้ความทุกข์ไร้ลำเค็ญ
ไม่มีความยากเข็ญ               สุขกระเซ็นเน้นความดี
...........................(7.สุนิษา)....................................
 
8.ไอลดา
..........................ชีวิตผาสุก(8.ไอลดา)......................
๏ นี่หรือคือชีวิต                                  ทุกคนคิดติดแข่งขัน
ไร้ซึ่งพึ่งแบ่งปัน                                  ทุกคืนวันหมั่นแย่งชิง
๏ เงินทองของนอกกาย                     ทุกคนหมายได้ในสิ่ง
น้ำใจบ่ใสจริง                                       ล้วนกลอกกลิ้งทิ้งไมตรี
๏ ลองหมุนเวียนเปลี่ยนเถิด             จะกำเนิดเลิศสุขี
เปลี่ยนใจให้คิดดี                                 ทิ้งราคีคราบบาปไป
๏ เข้าวัดหัดฟังธรรม                          สิ่งเลิศล้ำนำผ่องใส
พาตนพ้นชั่วไกล                                 ทุกดวงใจใฝ่ร่มเย็น
๏ พอเพียงเลี้ยงกายตน                      จะหลุดพ้นทนทุกข์เข็ญ
เก็บหอมรอมริบเป็น                           อดออมเด่นเป็นสุขนาน
๏ ความสุขคือการให้                          ทุกดวงใจรู้ให้ทาน
รู้จักรักผสาน                                        ใจเบิกบานสราญรมย์
๏ ชีวิตจิต “ผาสุก”                               สิ้นความทุกข์ปลุกสุขสม
ชีวิตใจไม่ตรม                                      ไม่ขื่นขมเพราะทำดี
...........................(8.ไอลดา)....................................
 
9.พรนภา
.............................ชีวิตผาสุก(9. พรนภา).......................
          ๏ วิถีแห่งชีวิต                             พรหมลิขิตหรือกรรมเขียน
 หลายคนเดินวนเวียน                           ในห้วงทุกข์ขาดสุขครอง
          ๏ บางคนอาจสิ้นหวัง                     ขาดพลังจิตสนอง
 ขาดธรรมเป็นเทียนทอง                        ส่องสว่างให้ชีวิน
          ๏ แสงธรรมสินำใจ                        สุขสดใสเป็นอาจิณ
 ชีวิตไม่พังภินท์                                 เพราะไม่พลาดไม่ขาดธรรม
          ๏ วัยเยาว์เร่งศึกษา                       การวิชาพาน้อมนำ
 มุ่งเรียนเพียรประจำ                             จวบสำเร็จเสร็จดังใจ
           ๏ วิชาคืออาชีพ                          ดั่งประทีปส่องทางไกล
 วัยงานสานสบชัย                               วัยสร้างตนเป็นคนดี
           ๏ สุขได้ในสังคม                         ย่อมอุดมเด่นราศี
 ซื่อสัตย์คือวิธี                                    ทำ “ชีวิตผาสุก”เอย
...........................(9.พรนภา)....................................
 
10.ซุปเปอร์
..........ชาติหน้าขอชีวิตผาสุก(10. ซุปเปอร์)............
๏ จันทร์เอ๋ยจันทร์เจ้าขา                  โปรดเมตตาเปี่ยมปรานี
ลูกเกิดมาภพนี้                                  ครองชีวิตติดบ่วงกรรม
๏ อาศัยใต้สะพาน                            นั่งขอทานพิการซ้ำ
วิโยคโศกกระหน่ำ                           นำชีวิตมากพิษภัย
๏ เกิดกายภายภาคหน้า                   วาสนาพาชีพใหม่
บ่วงบาศนิราศไกล                           ไม่หวนเป็นเช่นผ่านมา
๏ มีข้าวกินทุกมื้อ                             มีหนังสือสื่อศึกษา
มีบิดรมารดา                                      มีผาสุกทุกคืนวัน
๏ มีบ้านเรียกว่าบ้าน                        มีการงานสานสุขสันต์
มีตรายศฐานันดร์                             มีปัญญาสมค่าคน
๏ มีร่างกายครบส่วน                       มีรอยสรวลไร้รอยหม่น
มีครอบครัวของตน                                          มีดวงมนไร้หม่นเมา
๏ นี่...คำอธิษฐาน                            ลูกสื่อสารสู่จันทร์เจ้า
จาบัลย์โปรดบรรเทา                        คลายเศร้าโศกแห่งโชคชะตา
๏ ลูกจะสะสมบุญ                            เป็นต้นทุนหนุนชาติหน้า
เพื่อชีวิตมีชีวา                                   พาน้อมนำกอปรกรรมดี
๏ จันทร์เอ๋ยจันทร์เจ้าขา                  โปรดเมตตาเปี่ยมปรานี
ชาติหน้าหากถ้ามี                             ขอชีวาผาสุกนิรันดร์
...........................(10. ซุปเปอร์)....................................
 
11.พรนิภา
.................ชีวิตผาสุก(11. พรนิภา-ส่งครั้งที่1)...................
    ๏ ครอบครัวจะสุขสันต์            หากยึดมั่นในหน้าที่
รู้ผิดชอบชั่วดี                             รู้หน้าที่มีวินัย
      ๏ เข้าใจกันและกัน                 ทุกชีวินจะสดใส
ความรักความเข้าใจ                 จะป้องภัยที่รุกราน
      ๏ ใช้ชีพอย่างพอเพียง           เลี่ยงอบายจะสุขศานต์
สุจริตในการงาน                       จิตเบิกบานเป็นอาจินต์
       ๏ ความทุกข์จะผ่านพ้น        ไม่ขัดสนในทรัพย์สิน
อดออมเพื่อชีวิน                       เพื่อฝั่งฝันอันยาวไกล
       ๏ รู้รักสามัคคี                        ประเทศนี้จะยิ่งใหญ่
ผู้คนมีน้ำใจ                              เพราะสังคมมีคนดี
       ๏ ด้วยรักที่ทีให้                    ด้วยน้ำใจเราน้องพี่
เกื้อหนุนแผ่นดินนี้                   พบความสุขนิจนิรันดร์
...........................(11.พรนิภา)....................................
 
12.พรนิภา
................ชีวิตผาสุก(12.พรนิภา-ส่งครั้งที่2).......
๏ ครอบครัวจะสุขสันต์            หากยึดมั่นในหน้าที่
รู้ผิดชอบชั่วดี                             รู้หน้าที่มีวินัย
      ๏ เข้าใจกันและกัน                 ทุกชีวันจะสดใส
ความรักความเข้าใจ                 จะป้องภัยที่รุกราน
      ๏ ใช้ชีพอย่างพอเพียง           เลี่ยงอบายเกษมศานต์
สุจริตในการงาน                       จิตเบิกบานเป็นอาจินต์
       ๏ ความทุกข์จะผ่านพ้น        ไม่ขัดสนในทรัพย์สิน
อดออมเพื่อชีวิน                       เพื่อฝั่งฝันอันยาวไกล
       ๏ รู้รักสามัคคี                        ประเทศนี้จะยิ่งใหญ่
ผู้คนมีน้ำใจ                              เพราะสังคมมีคนดี
       ๏ ด้วยรักที่มอบให้               ทั้งหัวใจเราน้องพี่
เกื้อหนุนแผ่นดินนี้                   พบความสุขนิจนิรันดร์
...........................(12.พรนิภา)....................................
 
13.บุณรอด
.........ชีวิตผาสุก(13.บุณรอด).............
                                ๏ ชีวิตที่เวียนวน                  ล้วนบางคนอาจครื้นเครง
บางครั้งก็วังเวง                    และว้าเหว่ในอารมณ์
๏ วิถีแห่งชีวิต                      หากก้าวผิดอาจขื่นขม
ทางใดใฝ่นิยม                       ยิ่งต้องย้ำการทำดี
๏ ชีวิตที่พอเพียง                 กระแสเสียงแห่งราศี
ดำรัสพระภูมี                        พระมุ่งสุดดับทุกไทย
๏ ดำเนินทางสายกลาง       คืนหนทางสว่างใส
ตัดโลภออกจากใจ               คือตัดภัยมิพันพัว
๏ ชีวิตที่เรืองรอง                 ย่อมผุดผ่องมิหมองมัว
มีธรรมกำบังตัว                    เป็นเกาะแก้วแคล้วอันตราย
๏ ชีวิตย่อมผาสุก                 เพราะสิ้นทุกข์ถึงที่หมาย
สะอาดทั้งใจกาย                  สบายจิตนิจนิรันดร์
                ......................(13.บุณรอด)....................................
 
14.กาญจนา
.......................ชีวิตผาสุก(14.กาญจนา).........................
๏ ชีวิตจะผาสุก                                    ไร้ความทุกข์มีสุขสันต์
                                เริ่มจากตัวเราพลัน                              รู้ขยันมีความเพียร
                                ๏ ตั้งใจหมั่นศึกษา                              ในวิชาที่ร่ำเรียน
                                ถึงอาจารย์ตีเฆี่ยน                                ท่านติเตียนให้จดจำ
                                ๏ ฟังคำพ่อแม่สอน                             ทุกบทตอนท่านแนะนำ
                                สิ่งไหนควรกระทำ                              จำทุกคำปฎิบัติ
                                ๏ ทุกวันทำความดี                               โดยการมีความซื่อสัตย์
                                วันพระไปที่วัด                                     ช่วยบำบัดด้านจิตใจ
                                ๏ ยามเลิกเรียนกลับบ้าน                    มิเกียจคร้านหน้าที่ใด
                                กวาดบ้านถูบ้านไว้                              แม่ภูมิใจยิ้มชื่นชม
                                ๏ กิริยาด้านต่างต่าง                            วาจาสร้างคำเหมาะสม
                                มารยาทในสังคม                                 คำอบรมยึดถือมา
                                ๏ ลดโลภ โกรธ และหลง                 ควรซื่อตรงมีเมตตา
                                เผยแผ่ศาสนา                                       ไม่อาฆาตหรือคิดร้าย
                                ๏ รู้จักชั่วหรือผิด                                 มีชีวิตที่เรียบง่าย
                                เพราะว่าชนหญิงชาย                         ทุกร่างกายวายชีวี
                                ๏ อนาคตยาวไกล                                ศรัทธาในการทำดี
                                เริ่มต้นในวันนี้                                     คือให้ชีวิตรุ่งเรือง
...........................(14. กาญจนา)....................................
 
15.เกษมณี
.......................ชีวิตผาสุก(15. เกษมณี)...................
                                ๏ ชีวิตแสนผาสุก                                ห่างความทุกข์มาลำบาก
                                ทุกวันไม่เหนื่อยยาก                           แต่สบายทั้งกายใจ
                                ๏ คุณค่าของชีวิต                                 คือความคิดต้องกว้างไกล
                                จะทุกข์สุขอย่างไร                               ถ้าคิดได้ก็เพียงพอ
                                ๏ ยิ้มแย้มจิตแจ่มใส                            เป็นสุขใจไม่ร้องขอ
                                ทำดีอย่ารีรอ                                          รู้ผิดชอบและชั่วดี
                                ๏ รู้หน้าที่ของตน                                เกิดเป็นคนต้องมี
                                ขวนขวายทำสิ่งนี้                 จะอยู่ดีสุขทุกวัน
                                ๏ ทำตนเป็นประโยชน์                      ไม่มีโทษเดือดร้อนกัน
                                คิดทำอย่างสร้างสรรค์                        คอยช่วยเหลือคนทั่วไป
                                ๏ พูดถ้อยคำไพเราะ                           ฟังเสนาะประทับใจ
                                ผู้คนจะรักใคร่                                      ในหัวใจสุขเหลือล้น
                                ๏ ทำบุญปล่อยนกปลา                        จะนำพาเกิดกุศล
                                ผลบุญมากเหลือล้น                            ทำเหมาะสมสิ่งดีงาม
                                ๏ นี่คือความผาสุก                               ห่างไกลทุกข์ทุกโมงยาม
                                สุขมีอย่างล้นหลาม                             ต้องพยายามหาจนพบ
                                ๏ มีธรรมประจำจิต                             สิ่งเป็นพิษควรเลี่ยงหลบ
                                คบเพื่อนที่ควรคบ                                รู้ผิดชอบผาสุกเอย
...........................(15.เกษมณี)....................................
 
16.อรนันต์
...............ชีวิตผาสุก(16. อรนันต์)..................
                                ๏ ชีวิตจะผาสุก                    หากความทุกข์เราไม่มี
                                ตัวเราจะสุขศรี                      เป็นคนที่ดูสดใส
                                ๏ เราอยู่อย่างพอเพียง        เรื่องชื่อเสียงไม่อวดใคร
                                เริ่มต้นชีวิตใหม่                   ก็สุขใจสิ่งที่มี
                                ๏ เริ่มจากทำตัวเรา              ให้หมดเศร้าพบสิ่งดี
                                ด้วยการมีไมตรี                    มิกดขี่ข่มเหงกัน
                                ๏ ช่วยเหลือผู้ยากไร้            คือน้ำใจที่คงมั่น
                                ไม่คิดเรื่องชนชั้น                ความผูกพันนั้นตามมา
                                ๏ พูดคำที่ไพเราะ                ฟังเสนาะสุขหรรษา
                                ทำตนให้เริงร่า                     เติมชีวาให้สุขใจ
                                ๏ เป็นคนมีเมตตา               พูดจ๊ะจ๋ากับผู้ใหญ่
                                ชีวิตก็สดใส                           ความทุกข์ใดไม่ตามมา
                                ๏ ไม่ก่อเหตุให้ทุกข์            ทำให้เราสุขอุรา
                                ดีทั้งกายวาจา                        กริยาน่าชื่นชม
                                ๏ กินอยู่แบบเรียบง่าย        จะสบายในอารมณ์
                                สุขใจไม่ระทม                      น่าชื่นชมผาสุกจริง
...........................(16. อรนันต์)....................................
 
17.สุดารัตน์
...................ชีวิตผาสุก(17.สุดารัตน์)....................
๏ การอยู่อย่างเข้าใจ            ร่วมมือได้ใช้เสริมสร้าง
                                ให้เป็นเช่นแนวทาง            ห่างจากทุกข์สุขเพิ่มพูน
                                ๏ เร่งเรียนเพียรศึกษา         หมั่นไขว่คว้าสุขสมบูรณ์
                                จะได้ใช่ค้ำคูณ                      ให้สุขล้นคนก้าวไกล
                                ๏ สังคมที่วุ่นวาย                 จะสูญหายด้วยจิตใจ
                                อย่าโกงเร่งแก้ไข                 ให้ประเทศสิ้นทุกข์พลัน
                                ๏ ตนเองหัดเกรงใจ            ให้รู้ไว้ใช้สำคัญ
                                เพื่อนพ้องต้องรักกัน          ผูกสัมพันธ์ปันความดี
                                ๏ กตัญญูต่อพ่อแม่              คอยดูแลไม่หน่ายหนี
                                ครอบครัวของเรานี้             มีสุขแท้ถ้าสุขใจ
                                ๏ สังคมคุ่คนดี                     ทุกชีวีจักสดใส
                                ความสุขสู่คนไทย                ให้ชีวิตจิตผาสุก
...........................(17 สุดารัตน์)....................................
 
18.จีราภรณ์
...............ชีวิตผาสุก(18.จีราภรณ์).................
๏ ชีวิตที่ผาสุก                      จะมีทุกข์สุขหรือต่าง
อุปสรรคมีทุกทาง                อยู่ที่เราพร้อมฝ่าฝัน
๏ ปัญหามีทางแก้                จะจริงแท้มักแปรผัน
ความไม่ไกลนั้น                  อยู่ที่เราจะฝ่าฟัน
๏ ความรักอยู่คู่กัน               ชีวิตนั้นจะสุขสันต์
ความสุขอยู่นิรันดร์             เธอกับฉันเบิกบานใจ
๏ ปัญญาคู่ความคิด             จึงเป็นทิศทางสว่างให้
หากมีคู่ตัวไว้                         เมื่อป่วยไข้จะสุขพลัน
๏ น้ำใจอีกสำคัญ                 พึงแบงปันให้แก่กัน
สังคมจะสุขสันต์                 ถ้าเรานั้นมีไมตรี
๏ เอื้อเฟื้อด้วยความดี          จะเปรมปรีด์ทุกชีวี
ทุกคนทำเช่นนี้                    สุนทรีมีสุขจริง
...........................(18.จีราภรณ์)....................................
 
19.นัฐสิมา
.................ชีวิตผาสุก(19.นัฐสิมา).................
๏ ความสุขนั้นเกิดได้          มีมากมายแค่มองเห็น
มีจิตช่วยบำเพ็ญ                   ถึงไม่เห็นก็สุขใจ
๏ อากาศบริสุทธิ์                  ช่างเป็นสุขที่ยิ่งใหญ่
ชุมชนมีน้ำใจ                       ช่วยกันได้ช่วยกันไป
๏ เมตตาคือการให้              มีให้ใจต้องหม่นหมอง
พอเพียงที่พ่อสอน               ให้กินนอนอย่างเพียงพอ
๏ เงินไม่พอไม่ต้องขอ       รู้จักพอเงินของพ่อ
มีรักช่วยถักทอ                     ช่วยกันต่อให้ยืนนาน
๏ ความสุขอยู่ข้างหน้า       ไม่ต้องหาก็มีได้
มีสุขเก็บเอาไว้                      อย่าให้มันต้องสูญไป
๏ ชีวิตผาสุขได้                    เมื่อใจเรามีแต่ให้
ความสุขอยู่ไม่ไกล              อยู่ใกล้ใกล้รอบตัวเรา
...........................(19.นัฐสิมา)....................................
 
20.อินทุอร
...............ชีวิตผาสุก(20.อินทุอร).....................
๏ ผาสุกคืออะไร                  คือจิตใจไม่ฟุ้งซ่าน
ทุกวันทำการงาน                 หาเงินมาเลี้ยงครอบครัว
๏ ผาสุกคืออะไร                  คือจิตใจไม่คิดชั่ว
ควรทำดีใส่ตัว                       เว้นความชั่วละออกไป
๏ ผาสุกคืออะไร                  คือจิตใจคิดทำดี
ตัวอย่างเรานั้นมี                  คนทำดีมีถมเถ
๏ ผาสุกคืออะไร                  คือจิตใจไม่โลเล
ไม่ทำตัวแสร้งเส                  คนเขาเห็นเป็นนินทา
๏ ผาสุกคืออะไร                  คือจิตใจไม่โลเล
ควรนำแบบอย่างมา            พัฒนาตนต่อไป
๏ ผาสุกคือสิ่งดี                    เราควรมีจดจำไว้
ควรทำควรใส่ใจ                   จารึกไว้ในกมล
...........................(20.อินทุอร)....................................
 
21.จิดาภา
..............ชีวิตผาสุก(21. จิดาภา)......................
๏ ชีวิตที่ผาสุก                      คือไม่ทุกข์สุขสำราญ
หากเราใขเบิกบาน              จะพบพานแต่สิ่งดี
๏ ชีวิตที่สุขสันต์                  คือรัดกันสามัคคี
ร่วมมือหมั่นทำดี                 สุดเปรมปรีดิ์ที่มีมิตร
๏ ชีวิตที่สดใส                      คือห่างไกลยาเสพติด
ของเมาที่มีพิษ                      ไม่มีสิทธิ์จะทำลาย
๏ ชีวิตที่แสนสุข                  เที่ยวสนุกที่หาดทราย
พักผ่อนให้ผ่อนคลาย          แสนสบายใจเหลือเกิน
๏ ชีวิตที่ประหยัด                มัธยัสถ์เก็บออมเงิน
สักวันจะเจริญ                      คนสรรเสริญมีหน้าตา
๏ ชีวิตเป็นของเรา               ไม่ควรเศร้าฤทัยหนา
ทำตามที่กล่าวมา                  ชีวิตหรรษาผาสุกจริง
...........................(21.จิดาภา)....................................
 
22.ปวิชญา
.................ชีวิตผาสุก(22.ปวิชญา)...................
๏ ร่ำรวยหรือว่าจน                              ที่สุขล้นกว่ากัน
ศักดิ์ศรีที่แข่งขัน                                  ใช่หรือนั่นที่ผาสุก
๏ ส่วนที่รักที่หวานหอม                    ที่หว่านล้อมนันเป็นทุกข์
สิ่งใดที่ผาสุก                                         ระทมทุกข์เฉกเช่นกัน
๏ อันจะเป็นสิ่งใด                               แค่พอใจก็สุขสันต์
ขึ้นอยู่กับตัวฉัน                                    เพราะสิ่งนั้นฉันเลือกทำ
๏ ฝึกฝนสมาธิ                                      สดทิฐิไม่เป็นกรรม
ชีวิตที่เลิศล้ำ                                          พึ่งพระธรรมนำชีวี
๏ สุขอื่นเหนือสิ่งใด                           สุขทางใจนั่นแหละดี
ความสุขที่เปรมปรีย์                            แสนสุขขีชีวีฉัน
๏ ชีวิตและจิตใจ                                  สงบได้ไม่แปรผัน
พอใจในสิ่งนั้น                                    ที่เรียกกันวัน “ผาสุก”
...........................(22.ปวิชญา)....................................
 
23.วิภาวรรณ
................ชีวิตผาสุก(23.วิภาวรรณ)...................
ชีวิตที่ผาสุก                      เป็นตัวปลุกความสบาย
สุขใจและสุขกาย                 สร้างสังคมที่สมบูรณ์
พอใจในที่มี                      พอเพียงนี้ต้องเกื้อกูล
ความสุขจะเพิ่มพูน             พาดวงใจให้เจริญ
ความดีมีให้ทำ                  ต้องน้อมนำคนสรรเสริญ
คุณธรรม์นั้นเพลิดเพลิน    เพราะสร้างตนเป็นคนดี
ศีลห้าปฏิบัติ                     ย่อมชี้ชัดแก่ชีวี
นำตนพ้นราคี                       เพราะธรรมใช้ได้ยินยล
ไม่หลงในวัตถุ                  จึงบรรลุความเป็นคน
ความทุกข์จะหลุดพ้น         เพื่อชีวิตที่ก้าวไกล
ผลลัพธ์การทำดี               สู่ชีวีที่สดใส
สุขแท้แน่จากใจ                   สร้างตนให้สุขแท้จริง
...........................(23.วิภาวรรณ)....................................
 
24.อรรถชัย
....................ชีวิตผาสุก(24.อรรถชัย)......................
ชีวิตที่ก้าวหน้า                 จะนำพาความสดใส
สุขจริงจากหัวใจ                  จึงทำให้ใจสุขี
ธรรมะจะนำใจ                สร้างสรรค์ให้เป็นคนดี
รู้รักสามัคคี                           บ้านเมืองนี้จะร่มเย็น
ไม่เล่นการพนัน              เพราะสิ่งนั้น ทำทุกข์เข็ญ
ชีวิตใช้ให้เป็น                      ย่อมเกิดผลได้ยลยิน
พอเพียงเลี้ยงชีพชน       สร้างสรรค์คนนั้นไม่สิ้น
พอมีและพอกิน                   เกื้อประโยชน์ไร้โทษใด
สู่ทางสร้างความสุข        นี้คือยุคที่ยิ่งใหญ่
ตัวเราจะก้าวไกล                  ก็เพราะได้ทำความดี
ชีวิตมีความสุข                 พ้นจากทุกข์จิตสุขี
ใจเราหมดราคี                      ทำความดีจิตสุขเอย
...........................(24.อรรถชัย)....................................
 
25.ธวัชชัย
..................ชีวิตผาสุก(25.ธวัชชัย).....................
ชีวิตที่ยังอยู่                       อาจรับรู้ค่าความสุข
วันใดได้เกิดทุกข์                  ต้องฮึดสู้ฟันฝ่าไป
ชีวีที่ล้ำเลิศ                        คุณประเสริฐค่ายิ่งใหญ่
ความดีที่สดใส                      ควรกระทำย้ำชีพตน
วัยเด็กที่เลยผ่าน               ชี้วันวานทุกแห่งหน
วัยรุ่นย่อมสับสน                 ปะปนอยู่ทุกทุกวัน
ผู้ใหญ่ใช้ความคิด            ตรองถูกผิดมีสุขสันต์
สูงขึ้นวัยฉกรรจ์                   สร้างชีวิตที่มั่นคง
เข้าสู่วัยชรา                       หมดปัญหาซึ่งประสงค์
ชีวีที่ธำรง                              รู้คุณค่าฟันฝ่าไป
ความสุขของชีวิต            ผ่านวิกฤตที่ยิ่งใหญ่
คุณงามความสดใส              อยู่ที่ใจไตร่ตรองทำ...!
...........................(25.ธวัชชัย)....................................
 
26.พัชราภรณ์
................ชีวิตผาสุก(26.พัชราภรณ์)........................
ชีวิต...ที่มีสุข                    จึงไร้ทุกข์มากีดกั้น
ทำดีให้ชีวัน                                          จึงสุขสันต์ไร้พิษภัย
                เพียง...เรานั้นต่อสู้          มิอดสูเพราะตั้งใจ
แม้ล้มวันนี้ไป                                      เริ่มต้นใหม่ใครชื่นชม
                พอ...แล้วจึงเพียงพอ      ไม่ต้องขอให้ชื่นชม
ชีวิตไร้ทุกข์ตรม                                   เพราะพอเพียงเลี้ยงใจเรา
                จึง...ต้องปฏิบัติ                ให้เคร่งครัดมิอับเฉา
ปรัชญาช่วยแบ่งเบา                            ให้สุขล้นปนความดี
                พอ...รู้ว่าตนผิด                จึงควรคิดได้สุขี
ให้ธรรมนำชีวี                                      คือสิ่งที่มีจรรยา
                เพียง...เราไม่ฟุ่มเฟือย   ยอมแม้เหนื่อยย่อมมีค่า
ชีวิตมีปรัชญา                                       จึงผาสุกทุกทุกวัน
...........................(26.พัชราภรณ์)....................................
 
27.ศิริโสภา
..........................ชีวิตผาสุก(27.ศิริโสภา)....................
                ๏ ชีวิตที่มีค่า                         มีจรรยาพาสุขี
คิดสร้างแต่ความดี                               ทุกชีวีจึงสุขใจ
                ๏ มิควรหลงเมามัว             คิดทำชั่วมิสดใส
ทำดีสิ้นพิษภัย                                      จึงพบชัยอันสวยงาม
                ๏ คิดดีพาสุขสม                   มิล่มจมทั่วสยาม
ไร้ทุกข์ทั่วเขตคาม                               มิเลวทรามน่ายลยิน
                ๏ ธรรมะส่องนำจิต            ผ่านวิกฤตจนหมดสิ้น
ทุกข์สุขคู่ชีวิน                                       เป็นอาจิณอยู่ทุกวัน
                ๏ วันนี้มีน้ำตา                      แต่วันหน้ต้องถึงฝัน
ความดีที่สร้างนั้น                                พาสุขสันต์มีคนคบ
                ๏ ชีวิตผ่านร้อนหนาว        ทุกครั้งคราวไร้จุดจบ
ดีร้ายต้องสู้รบ                                       จึงค้นพบสุขแท้จริง
...........................(27.ศิริโสภา)....................................
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 
28.พัชรินทร์
..........................ชีวิตผาสุก(28.พัชรินทร์)...................
                ชีวิต...ที่สุขสันต์              คือแบ่งปันจิตแจ่มใส
ทำดีอยู่ร่ำไป                                          เพื่อจะได้สุขชีวา
                ชีวิตที่...ดีงาม                   คือทุกยามต้องมีค่า
ทำตัวมีจรรยา                                        มิพึ่งพาแต่ผู้คน
                ชีวิตที่...สุขใจ                   มิมีภัยทุกแห่งหน
มองเห็นเงาของตน                             จะรวยจนมิกลัวเกรง
                ชีวิตที่...แกร่งกล้า           มิได้มาจากข่มเหง
ทำตัวเป็นกันเอง                                  ร่วมกันช่วยผู้อ่อนแอ
                ชีวิตที่...ผาสุก                  แต่ละยุคมิย่ำแย่
ช่วยกันร่วมแยแส                                เฝ้าดูแลกันและกัน
...........................(28. พัชรินทร์)....................................
 
29.ณิภารัตน์
...................ชีวิตผาสุก(29. ณิภารัตน์-ส่งครั้งที่ 2)........
กลิ่นข้าวหอมโรยริน          ดั่งเสียงพิณเปล่งสำเนียง
ข้าวปลามาเทียบเรียง          พร้อมลูกเนียงเคียงสะตอ
ทานเสร็จดูละคร                 แล้วก็นอนหนุนตักพ่อ
แม่กล่อมไม่รีรอ                  ข้านี้หนอมีสุขจริง
ตื่นเช้าเข้าโรงเรียน             นั่งอ่านเขียนไม่ประวิง
ความรู้นั้นเป็นสิ่ง                แผ่ก้านกิ่งยิ่งแตกฉาน
เรียนเสร็จนั่งพักผ่อน         อย่ารีบร้อนเร่งกลับบ้าน
หายเหนื่อยกลับวิมาน        คือสถานพักผ่อนใจ
เปลี่ยนชุดเล่นกีฬา              เพิ่มความฮาความรักใคร ่
เพิ่มรักถักสายใย                  พร้อมการให้ใจเบิกบาน
เล่นเสร็จเปิดตำรา               ให้สายตาได้ฝึกอ่าน
ชีวาข้าสำราญ                       แสนชื่นบานผาสุกจริง
...........................(29. ณิภารัตน์)....................................กาพย์ยานี ๑๑ 2553

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (กาพย์ยานี 11) : หัวข้อ “จิตสาธารณะ”
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (กาพย์ยานี 11) : หัวข้อ “เยาว์”bulletผลร้อยกรองออนไลน์ 2558
dot
ประกวดร้อยกรองออนไลน์ครั้งที่ 7
dot
bulletข้อมูลการประกวดครั้งที่ 7, 2557
bulletผังร้อยกรอง
bulletอ่านโคลงประกวด 2557
bulletอ่านกลอนประกวด 2557
bulletอ่านกาพย์ยานีประกวด 2557
bulletผลการประกวดร้อยกรอง ปี 2557
dot
ข่าวสาร ข้อมูลสมาคม
dot
bulletกรรมการสมาคมสมัยที่ ๑๕-๑๖
bulletนายกสมาคมสมัยที่ ๑๗
bulletติดต่อนายกสมาคมนักกลอน
bulletติดต่อฝ่ายดูแลส่วนต่างๆ
bulletสมัครสมาชิกสมาคมนักกลอน
bulletนักกลอนตัวอย่าง ๒๕๕๓
dot
หัวข้อน่าสนใจ
dot
bulletรวมลิ้งค์เว็บไซต์น่าสนใจ
bulletส่งบทสักวา น.ส.พ. สยามรัฐ
bulletวารสารวิทยาจารย์ รับต้นฉบับ
bulletส่งข้อเขียนครูในดวงใจ
dot
แนะนำหนังสือ
dot
bulletหน้ารวมหนังสือ
bulletคู่มือเรียนเขียนกลอน
bulletกาสรคำฉันท์ - สมคิด สิงสง
bulletหนังสือสุรินทร์สโมสร
bulletฝากโลกนี้ไว้ในหัวใจเธอ - กอนกูย
bulletเลือน - อติภพ
bulletธาร ธรรมโฆษณ์
bulletนายทิวา
bulletกลอนเกียรติยศ
bulletอ้อมกอดแห่งท้องทุ่ง
bulletทองแถม นาถจำนง
bulletพงศาวดารพิภพ
bulletโป๊ยเซียน คะนองฤทธิ์
dot
โครงการประกวดต่างๆ
dot
bulletนายอินทร์อะวอร์ด ๒๕๕๖
bulletประกวดรางวัลซีไรท์ปี ๒๕๕๖
bulletรางวัลพานแว่นฟ้า ปี ๒๕๕๖
bulletรางวัลวรรณกรรมรามคำแหง ๒๕๕๖
dot
ผลตัดสินรางวัลต่างๆ
dot
bulletรางวัลศรีบูรพา ๒๕๕๖
bulletผลรางวัลซีไรต์ ๒๕๕๗
bulletผลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ๒๕๕๗
bulletผลรางวัลแว่นแก้ว ๗ (๒๕๕๓)
bulletผลกลอนวิถีคนกับควาย
bulletผลร้อยกรอง “ผมจะเป็นคนดี”
bulletรางวัลนราธิป ๒๕๕๓
bulletนักเขียนอมตะ คนที่ ๖ (๒๕๕๕)
bulletนักเขียนรางวัลศรีบูรพา ๒๕๕๖
bulletศิลปินมรดกอีสาน ๒๕๕๔
bulletผลรางวัลพานแว่นฟ้า ๒๕๕๕
bulletผลรางวัลรามคำแหง ๒๕๕๖
bulletศิลปินแห่งชาติ ๒๕๕๕
bulletผลประกวดหนังสือ ชีวิตใหม่ 2
dot
ข่าวคราวของลมหายใจ
dot
dot
Weblink
dot
bulletอ่านกลอนประกวด 2556

หนังสือพิมพ์ คมชัดลึก
สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
ศูนย์ให้คำปรึกษาปัญหาภาษาไทย มศว
เว็บรวมกระทู้ อาศรมชาวโคลง ใน pantip.com
หนังสืออีศาน


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
ติดต่อ นายกสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ทองแถม นาถจำนง
โทรศัพท์ ๐๘๙-๑๒๓๔๗๕๔ อีเมล์ tongtham.n@hotmail.com

สำนักพิมพ์แม่โพสพ