ReadyPlanet.com
dot dot
ภาพกิจกรรมร่องรอยกาลเวลา: พัทลุง

ภาพกิจกรรมร่องรอยกาลเวลา :
ลุ่มน้ำสงขลา ทะเลสาบสงขลา สายน้ำแห่งชีวิต
ณ วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
ระหว่างวันที่
14-15 สิงหาคม พ.ศ. 2553


เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งในวาระ 50 ปี สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สโมสรมิตรภาพวัฒนธรรมสากล,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1,วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ,วารสารวิทยาจารย์,ออนอาร์ต ครีเอชั่น และสนับสนุนการจัดกิจกรรมโดย สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็น กรมส่งเสริมวัฒนธรรม),บริษัทสถาพร บุ๊คส์ จำกัด และ มูลนิธิอมตะ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-15 สิงหาคม ที่ผ่านมา ณ วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ ไม่ไกลกันนักกับ ทะเลน้อย

โดยได้รับเกียรติจาก ส.ส.สุพัชรี ธรรมเพชร ให้เกียรติมากล่าวต้อนรับคณะวิทยากร สื่อมวลชน แลผู้ร่วมสัมมนา โดยมี นายสมชาย เสียงหลาย ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ขณะดำรงตำแหน่ง เลขาธิการ สวช. เป็นประธานเปิดงานพร้อมกับปาฐกถาพิเศษ หลังจากนั้นเป็นการเสวนาในห้องประชุมใหญ่และห้องย่อยตลอดสองวันแห่งการสัมมนา

คับคั่งด้วยวิทยากรมกามายไม่ว่าจะ เป็น สองศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ,สถาพร ศรีสัจจัง หรือ พนม นันทพฤกษ์

สายนักวิชาการไม่ว่าจะเป็น อ.ล้อม เพ็งแก้ว ซึ่งเดินทางมาแผ่นดินเกิดอีกครั้ง,ศ.ดร.ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์และวรรณกรรม,รศ.ดร.รัตติยา สาและ,สมคิด ทองสงค์,บรรจง ทองสร้าง จากศูนย์วิทยาศาสตร์การเรียนรู้ลุ่มน้ำสงขลา มรภ.สงขลา,อ.สานิตย์  เพชรกาฬ ประธานสภา วธ.พัทลุง,นิพัธพร เพ็งแก้ว

นักเขียนสารคดีระดับแนวหน้าของ ประเทศไทย ,จิตติมา ผลเสวก ศิลปิน นักเขียน กวีอิสระ, อ.เจริญ รักใหม่ รอง ผอ.สพท.พัทลุง เขต 2 ผู้ประสานงานครั้งนี้

นักวิชาการด้านมลายูศึกษา อ.โชคชัย วงษ์ตานี,อ.นูรียัน สาและ จาก ม.ทักษิณ 

ที่ขาดไม่ได้ ในวีกกรรมการบริหารสมาคมไม่ว่าจะเป็น ยุทธ โตอดิเทพย์ นายกสมาคมนักกลอนฯ,ทองแถม นาถจำนง อุปนายกฯ,พิเชฐ แสงทอง บินไกลมาจากเกาหลีใต้,อาจินต์ ศิริวรรณ หรือเครือข่ายวรรณกรรม เช่น พินิจ นิลรัตน์,มนตรี ศรียงค์ กวีซีไรต์,อติภพ ภัทรเดชไพศาล,อานันท์ นาคคง,เจน สงสัมพันธ์ เลขาธิการสมาคมนักเขียนฯ,รูญ ระโนด หรือ อ.จรูญ หยูทอง,สัจจภูมิ ละออ รวมทั้ง เผิงเชี่ยวลี่ ที่มาจากมณฑลกวางสี 

ด้านคณะทำงานและสื่อมวลชนแม้ว่าจะไม่ได้เป็นวิทยากร ที่มาร่วมงานและทำข่าวประชาสัมพันธ์ เอก อัคคี,ปรารถนา รัตนะ,แพร จารุ,นายทิวา ,ยงยุทธ ใจซื่อดี,ชื่นกมล ศรีสมโภชน์,ศุรัตตา สร้องประเสริฐ,ณมนต์ พงศกรปภัสโดยมี บุญเสริม แก้วพรหม ประธานภาคใต้ สมาคมนักกลอนฯ และ มินทร์ลดา นิธิโชตินันทชัย เป็นพิธีตลอดงานสัมมนา

ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ได้รับการประสานงานเป็นอย่างดีจาก ผอ.ศลใจ วิบูลย์กิจ ผอ.สพท.พัทลุง เขต 1 และ ผอ.ไพฑูรย์ ศิริรักษ์ ผอ.วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน , ศน.ปรัชญา พรหมวงศ์ และ รอง.ฯเจริญ รักใหม่ รวมทั้ง สุชาติ คณานนท์ จาก สวช.ที่ทำให้กิจกรรมครั้งนี้เอกภาพ  ที่ต้องให้เกิดบรรยากาศของวิชาความรู้ทางเลือกที่ให้การสั่งสมมากกว่าสั่งสอนโดยสื่อผ่านมิติชุมชนนิเวศวัฒนธรรมส่องผ่านวรรณกรรมและสังศาสตร์ มนุษยวิทยา

อ่านรายละเอียดกิจกรรมคลิก...
กิจกรรม

รวมภาพประกวดกลอนสดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.ราชภัฏมหาสารคาม
ยุวกวีศรีศิลป์ ปีที่ ๒๓
สวดพระอภิธรรมศพ ประสพโชค เย็นแข
ล่องเรือเพลง สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย
ภาพวันประชุมใหญ่สมาคมนักกลอนฯ 2555
ภาพข่าวประชุมใหญ่สมาคมนักกลอน และวันนักกลอน
สงกรานต์นักกลอนประจำปี ๒๕๕๔
การประกวดคำขวัญบ้านเกาะ
Asean Youth 1:เยาวชนอาเซียนครั้งที่ 1
ราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ วันดอกไม้บาน ครั้งที่ ๑๐
ร่องรอยกาลเวลา 450 ปีเวียงจัน: หนองคาย-เวียงจันท์
พบปะกับกวี ทองแถม นาถจำนง และเพื่อน
ประชุมใหญ่ประจำปีและวันนักกลอน ๒๕๕๓
สบายดีเวียงจันท์ 450 ปี กับ ครูกวีน้อยเมืองนครฯสัญจร
ภาพกิจกรรมร่องรอยกาลเวลา: นครปฐม
ประชันสักวา-กลอนสด ม.ปลาย ราชภัฏมหาสารคาม
ค่ายนักเขียนกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
โครงการแบ่งปันความรู้สู่สาธารณะจุดประกายความคิด
กิจกรรมอบรมยุวกวีศรีศิลป์ รุ่นที่ ๑๙
ตลาดวิชา ร่องรอยกาลเวลา: โขง
ภาพกิจกรรมสัมพันธ์ไทย-จีน(จ้วง) เครือญาติชาติภาษา
งานรับมอบรูปปั้นเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
รักษ์เหลืองจันท์ ครั้งที่ 9
ค่ายเยาวชน ดนตรี กวี ศิลป์ สัญจร ๒๕๕๓
ภาพการประชุมใหญ่ และงานวันนักกลอน ๒๕๕๒
กิจกรรมอบรมยุวกวีศรีศิลป์ รุ่นที่ ๑๘ ตอนที่ ๓
กิจกรรมอบรมยุวกวีศรีศิลป์ รุ่นที่ ๑๘ ตอนที่ ๒
กิจกรรมอบรมยุวกวีศรีศิลป์ รุ่นที่ ๑๘
กิจกรรมร่องรอยของเวลา
งานราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ ครั้ง ที่ ๘
บันทึกวันนักกลอน ๒๕๕๑
ค่ายตะพานหิน
ผลการประกวดคำขวัญรณรงค์การเลือกตั้ง
สักวากลอนสดเรื่อง กากี ตอน ถูกลอยแพ
เงาสะท้อน:ปิยะพันธุ์ จำปาสุต
ค่ายภาษาไทยรักการอ่าน เขาทับคล้อ
ค่ายเยาวชนนครปฐม
78 ฝน "ดาเรศ" ลุงประสิทธิ์ โรหิจเสถียร
90 ปี เสนีย์ เสาวพงศ์
ภาพเล่าเรื่องกิจกรรม
กิจกรรม ยุวกวีศรีศิลป์ รุ่นที่ 17 นิราศภูเขาทอง
ร่องรอยของเวลา : เครือญาติ ชาติพันธุ์ สุวรรณภูมิ
สงกรานต์นักกลอน-สงกรานต์พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง
งานเผยแพร่ความรู้สู่สาธารณะ “พระเมรุ” แรกมียุคกรุงศรีอยุธยา
พิธีไหว้ครู-ครอบครู ช่างสิปป์หมู่,
สักวาบอกบท พระมหาชนก ตอนเรือแตก
สยามประเทศไทย ของ พล นิกร กิมหงวน
รวมภาพค่ายเมืองเลย ๑๒-๑๓ ม.ค.๒๕๕๐
รวมภาพงานวันนักกลอน ๑๐ ธ.ค. ๒๕๕๐
รายงานกิจกรรมการแข่งขันประชันกลอนสด
จัดทำหนังสือนวมินทราศิรวาท
ผลการแข่งขันแซววาทีกลอนสด ๔ ภาค
ผลแข่งขันกลอนสดภาคกรุงเทพฯและปริมณฑล
ถอดรหัสนักวาดการ์ตูนในฝัน รุ่นที่ 4
ประมวลภาพข่าวสมาคมนักกลอนฯประชุมสัญจร
ตลาดนัดวิชา เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ผลโต้วาทีนักเรียนมัธยมงานมหกรรมประชาธิปไตย
ค่ายบ้านหมี่
ภาพงานการอบรม ยุวกวีศรีศิลป์ รุ่นที่ 16
ภาพประชุมสัญจร 22 เม.ย.
บรรยากาศงานสงกรานต์นักกลอน
อยุธยาศึกษา ตลาดวิชา
งานวันเกิด พี่เนาวรัตน์
ภาพงานราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ ครั้ง ที่ ๖ article
รูปงานศพพ่อของ ผศ.ศิวากานท์ article
กิจกรรมออกค่ายตะพานหิน article
เปิดศูนย์ประสานงานสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย articlebulletผลร้อยกรองออนไลน์ 2558
dot
ประกวดร้อยกรองออนไลน์ครั้งที่ 7
dot
bulletข้อมูลการประกวดครั้งที่ 7, 2557
bulletผังร้อยกรอง
bulletอ่านโคลงประกวด 2557
bulletอ่านกลอนประกวด 2557
bulletอ่านกาพย์ยานีประกวด 2557
bulletผลการประกวดร้อยกรอง ปี 2557
dot
ข่าวสาร ข้อมูลสมาคม
dot
bulletกรรมการสมาคมสมัยที่ ๑๕-๑๖
bulletนายกสมาคมสมัยที่ ๑๗
bulletติดต่อนายกสมาคมนักกลอน
bulletติดต่อฝ่ายดูแลส่วนต่างๆ
bulletสมัครสมาชิกสมาคมนักกลอน
bulletนักกลอนตัวอย่าง ๒๕๕๓
dot
หัวข้อน่าสนใจ
dot
bulletรวมลิ้งค์เว็บไซต์น่าสนใจ
bulletส่งบทสักวา น.ส.พ. สยามรัฐ
bulletวารสารวิทยาจารย์ รับต้นฉบับ
bulletส่งข้อเขียนครูในดวงใจ
dot
แนะนำหนังสือ
dot
bulletหน้ารวมหนังสือ
bulletคู่มือเรียนเขียนกลอน
bulletกาสรคำฉันท์ - สมคิด สิงสง
bulletหนังสือสุรินทร์สโมสร
bulletฝากโลกนี้ไว้ในหัวใจเธอ - กอนกูย
bulletเลือน - อติภพ
bulletธาร ธรรมโฆษณ์
bulletนายทิวา
bulletกลอนเกียรติยศ
bulletอ้อมกอดแห่งท้องทุ่ง
bulletทองแถม นาถจำนง
bulletพงศาวดารพิภพ
bulletโป๊ยเซียน คะนองฤทธิ์
dot
โครงการประกวดต่างๆ
dot
bulletนายอินทร์อะวอร์ด ๒๕๕๖
bulletประกวดรางวัลซีไรท์ปี ๒๕๕๖
bulletรางวัลพานแว่นฟ้า ปี ๒๕๕๖
bulletรางวัลวรรณกรรมรามคำแหง ๒๕๕๖
dot
ผลตัดสินรางวัลต่างๆ
dot
bulletรางวัลศรีบูรพา ๒๕๕๖
bulletผลรางวัลซีไรต์ ๒๕๕๗
bulletผลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ๒๕๕๗
bulletผลรางวัลแว่นแก้ว ๗ (๒๕๕๓)
bulletผลกลอนวิถีคนกับควาย
bulletผลร้อยกรอง “ผมจะเป็นคนดี”
bulletรางวัลนราธิป ๒๕๕๓
bulletนักเขียนอมตะ คนที่ ๖ (๒๕๕๕)
bulletนักเขียนรางวัลศรีบูรพา ๒๕๕๖
bulletศิลปินมรดกอีสาน ๒๕๕๔
bulletผลรางวัลพานแว่นฟ้า ๒๕๕๕
bulletผลรางวัลรามคำแหง ๒๕๕๖
bulletศิลปินแห่งชาติ ๒๕๕๕
bulletผลประกวดหนังสือ ชีวิตใหม่ 2
dot
ข่าวคราวของลมหายใจ
dot
dot
Weblink
dot
bulletอ่านกลอนประกวด 2556

หนังสือพิมพ์ คมชัดลึก
สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
ศูนย์ให้คำปรึกษาปัญหาภาษาไทย มศว
เว็บรวมกระทู้ อาศรมชาวโคลง ใน pantip.com
หนังสืออีศาน


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
ติดต่อ นายกสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ทองแถม นาถจำนง
โทรศัพท์ ๐๘๙-๑๒๓๔๗๕๔ อีเมล์ tongtham.n@hotmail.com

สำนักพิมพ์แม่โพสพ