ReadyPlanet.com
dot dot
มองบทกวี (ทรรศนะวิจารณ์การเขียนกลอน) ๒

มองบทกวี* (ทรรศนะวิจารณ์การเขียนกลอน) ๒

โดย: คล้ายเดือน 
                                @อุ่นไอ-ใดเล่าจักเท่าไออุ่นแม่
                รักใด-ใครให้แท้เท่าแม่รัก
ห่วงใด-ใครให้ได้อย่างพร้อมพรัก
ใยใด-ใครทอถักเหนียวกว่าไป่มีฯ
                @อุ่นรัก ห่วงใย-จากแม่
ดุจแสงดาวพริ้มพรายรัศมี
ที่แผดชุ่มอุ่นค่าบารมี
ที่แม่นี้มีให้กับลูกเอยฯ
บทกวีที่คัดมานี้เพื่อแสดงทรรศนะการมองบทกวี ชื่ออุ่นรัก-ห่วงใย ของ ฐิติวัฒน์ อุณาตระการ ผมไม่ได้ขออนุญาตผู้เขียนเป็นการส่วนตัว แต่งานชิ้นใดเมื่อปรากฎเผยแพร่ต่อสาธารณะ งานชิ้นนั้นย่อมนำมาวิจารณ์ได้**
บทกวีชิ้นนี้ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ เซคชั่นจุดประกายวรรณกรรม ฉบับที่ 732 วันอาทิตย์ 15 สิงหาคม 2553 หน้า 7 (ประกายกวี)
เหตุผลที่ผมหยิบยกมาแสดงทรรศนะ เพราะเห็นว่าบทกวีชิ้นนี้มีแง่มุมที่จะกล่าวถึงในข้อดีและข้อด้อยได้
ผมอ่านบทกวีชิ้นนี้รอบแรกแบบผ่านๆและอ่านรอบที่สองอย่างพินิจ สะดุดครับ สะดุดใจว่างานชิ้นนี้เขียนด้วยคำประพันธ์ประเภทใด ลองอ่านแบบออกเสียงอีกรอบก็ยังสงสัย เหตุผลรองรับคือคำว่าไป่มีและเอย หากงานชิ้นนี้ไม่มีข้อผิดพลาดจากการเรียงพิมพ์ ผมว่าเขียนแบบกลอนสุภาพหรือกลอนแปด
มาดูบทแรกกันครับ
‘อุ่นไอ-ใดเล่าจักเท่าไออุ่นแม่’อ่านแล้วเริ่มมองเห็นภาพและรู้สึกตามถ้อยคำในวรรคแรกเลยนะครับ ผู้เขียนเปิดบทกวีชิ้นนี้ได้ดีพอสมควร ‘รักใด-ใครให้แท้เท่าแม่รัก’วรรคสองก็รับกับวรรคแรกได้ดี พอถึงวรรคสามคำว่าพร้อมพรัก เสียงไม่ได้ ไม่รื่นหู หากเปลี่ยนเป็น ‘ห่วงใด-ใครให้ได้ใจประจักษ์’น่าจะไปได้และฟังดูดีกว่า พอถึงวรรคท้าย ‘ใยใด-ใครทอถักเหนียวกว่าไป่มี’พอกลับไปอ่านวรรคสามเพื่อต่อวรรคท้ายกลับไม่เกี่ยวร้อยกลมกลืนกัน ทำให้ความหมายวรรคท้ายเปลี่ยนไป
คำว่า ห่วงใย ถ้าอยู่รวมกันเป็นความรู้สึก พอแยกกันกับคำว่า ห่วง นอกจากมีความหมายเป็นอย่างอื่นได้อีก แต่ยังให้ความรู้สึกเป็นห่วงได้ ส่วนคำว่า ใย พอแยกกันอยู่ ไม่เหลือความรู้สึกเลยครับ ออกจะมีความหมายเป็นอย่างอื่น เป็นใยไหม ใยแมงมุมไป ฉะนั้นห่วงในวรรคสามจึงไม่อาจโยงมาถึงใยในวรรคท้ายของบทแรกได้ เสียความไปเลยครับ
บทสองต่อ...
อุ่นรัก ห่วงใย-จากแม่ เป็นทั้งชื่อของงานชิ้นนี้และคล้ายจะขมวดคำที่อยู่หน้าขีด(-) ในบทแรกให้เหลือเพียง ‘อุ่นรัก ห่วงใย’ใครให้และได้จากใคร คำถามของผู้เขียนที่ทิ้งไว้ในบทแรกมาเฉลยในวรรคแรกของบทสองว่า-จากแม่และมีให้กับลูกในวรรคจบ
‘ดุจแสงดาวพริ้มพรายรัศมี’ดาวส่องแสงพริ้มพรายไม่รับกับวรรคแรกเลยครับ ไปกันคนละทาง และคำว่า ดุจ ยิ่งทำให้ความหมายของ อุ่นรัก ห่วงใย-จากแม่ ลดค่าลงเหลือเพียงแค่แสงดาวพริ้มพราย ซึ่งผมไม่เห็นดีด้วยนะครับ ‘ที่แผดชุ่มอุ่นค่าบารมี’คำบางคำในวรรคสามยิ่งเสียความไปใหญ่ ที่แผด คำว่า แผด ความหมายคือฉายแสงกว่า(ใช้แก่แดด) ดาวมีแสงระยิบระยับ ไม่อาจแผดได้หรอกครับ และคำว่า ชุ่ม(เปียก)ที่ต่อจากแผดก็ไม่รับกัน ยิ่งต่อด้วยคำว่า อุ่น อีกคำ ชุ่มแล้วอุ่น เห็นจะไม่มีนะครับ พอถึงวรรคจบในวรรคท้าย ‘ที่แม่นี้มีให้กับลูกเอย’ จบได้ดีครับ แต่ก่อนวรรคจบเสียความไปถึงสองวรรค และเป็นสองวรรค ถ้าถูกตัดไปก็ยังรู้ได้ว่าผู้เขียนต้องการสื่ออะไร
บทกวีชิ้นนี้มีข้อด้อยที่ คำ สื่อความผิดความหมาย ไม่ตรงใจ ทำให้เสียรสความไป อ่านแล้วรู้สึกตะกุกตะกัก ไม่รื่นหูในบทแรก เพราะอุ่นไอ-รักใด-ห่วงใด-ใยใด เสียจังหวะกลอนครับ การส่งสัมผัสยังไม่ดี ไม่ว่าจะเป็นระหว่างบทระหว่างวรรค ใช้คำเดียวกัน (ไป่มี-รัศมี-บารมี)เรียกว่า สัมผัสซ้ำ และสัมผัสรับในวรรคท้ายหรือวรรคจบของบทกวีชิ้นนี้ ‘ที่แม่นี้มีให้กับลูกเอย’ มีคำรับสัมผัสถึง 3 คำ ที่-นี้-มีทำให้เสียงของกลอนพร่าไป เรียกว่า สัมผัสเลือน (ข้อสังเกต:เมื่อใช้คำเสียงใดเป็นสัมผัสรับแล้ว ไม่ควรให้สัมผัสกับคำอื่นๆในวรรคนั้นอีกครับ) ซึ่งผู้เขียนพึงระมัดระวังในการเขียนกลอน
บทกวีชิ้นนี้ไม่ได้มีแต่ข้อด้อยอย่างเดียวหรอกครับ ยังมีข้อดีที่ผู้เขียนสื่อถึงแม่ ‘อุ่นรัก ห่วงใย-จากแม่...นี้มีให้กับลูก’(เอย) กลอนบทไหนเขียนถึงแม่ ผมว่าดีทั้งนั้นครับ
ใครเห็นด้วย เห็นต่างเป็นอย่างอื่นก็แสดงทรรศนะมาได้ เชิญครับ

*มองบทกวี เป็นชื่อเรื่อง/บทความของวาณิช จรุงกิจอนันต์ ที่เขียนไว้ในคอลัมภ์ กวีฤาแล้งแหล่งสยาม นิตยสารสู่อนาคต (ปี2527-2528) ก่อนรวมเล่มเป็นเรียงร้อยถ้อยคำ

**บทความชิ้นนี้เขียนเพื่อต่อยอดและรำลึกถึง วาณิช จรุงกิจอนันต์ (นักเลงกลอน) ผู้เป็นแรงบันดาลใจ
บทร้อยกรอง

ไหว้ครูดนตรี
บทโคลงไว้อาลัย สมเด็จพระสังฆราช
บทกวีชุด "เจ้าผีเสื้อเอย" วีระศักดิ์ ขุขันธิน
บ้านกับหนังสือ
วัดราชโอรส
บทอาลัย สนาม จันทร์เกาะ
บทกวี พระเจนจีนอักษร ถวายพระพร กรมดำรงฯ
คมแห่งความคิดถึง เอนก แจ่มขำ
ร่มเกล้า
ปริศนารัก
พระธาตุหลวงเวียงจัน, ลาว-ไท มั่นยืน
问 诗 人ถามกวี
มองบทกวี (ทรรศนะวิจารณ์การเขียนกลอน) ๑
พระปิยมหาราชรำลึก
กรับไม้ลา อาลัยครูแจ้ง
กวีภาษาจีน ทองแถม นาถจำนง
บทกวีของ ประยอม ซองทอง
บทกวีไว้อาลัย ยอดรัก สลักใจ
ผังร้อยกรอง
อหังการคนข่าว
คู่บุญท่านสุนทร
รวมบทร้อยกรอง article
เขียนให้น้อง article
กรุงเทพกำศรวล article
อายุสิบขวบ article
สิบสี่อีกครั้ง article[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (100014)

ทดสอบคอมเม้นท์ ...

ผู้แสดงความคิดเห็น webmaster วันที่ตอบ 2010-12-03 21:38:22


ความคิดเห็นที่ 2 (100182)

ขอบคุณมากครับ..ที่กรุณาวิจารณ์งานผม..นับว่าเป็นรางวัลที่ดีมากครับ..เพราะผมเองก็พยายามหาครูชี้แนะ..ความเหมาะสมทำนองกลอน..ด้วยครับ..หากจะกรุณา..ผมหวังใจว่าจะได้รับคำแนะนำดีดี..เช่นนี้อีกนะครับ...

ขอบคุณครู..อย่างสูง..

ฐิติวัฒน์  อุณาตระการ

ผู้แสดงความคิดเห็น ฐิติวัฒน์ อุณาตระการ (thitiuna-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-12-15 14:27:35[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลbulletผลร้อยกรองออนไลน์ 2558
dot
ประกวดร้อยกรองออนไลน์ครั้งที่ 7
dot
bulletข้อมูลการประกวดครั้งที่ 7, 2557
bulletผังร้อยกรอง
bulletอ่านโคลงประกวด 2557
bulletอ่านกลอนประกวด 2557
bulletอ่านกาพย์ยานีประกวด 2557
bulletผลการประกวดร้อยกรอง ปี 2557
dot
ข่าวสาร ข้อมูลสมาคม
dot
bulletกรรมการสมาคมสมัยที่ ๑๕-๑๖
bulletนายกสมาคมสมัยที่ ๑๗
bulletติดต่อนายกสมาคมนักกลอน
bulletติดต่อฝ่ายดูแลส่วนต่างๆ
bulletสมัครสมาชิกสมาคมนักกลอน
bulletนักกลอนตัวอย่าง ๒๕๕๓
dot
หัวข้อน่าสนใจ
dot
bulletรวมลิ้งค์เว็บไซต์น่าสนใจ
bulletส่งบทสักวา น.ส.พ. สยามรัฐ
bulletวารสารวิทยาจารย์ รับต้นฉบับ
bulletส่งข้อเขียนครูในดวงใจ
dot
แนะนำหนังสือ
dot
bulletหน้ารวมหนังสือ
bulletคู่มือเรียนเขียนกลอน
bulletกาสรคำฉันท์ - สมคิด สิงสง
bulletหนังสือสุรินทร์สโมสร
bulletฝากโลกนี้ไว้ในหัวใจเธอ - กอนกูย
bulletเลือน - อติภพ
bulletธาร ธรรมโฆษณ์
bulletนายทิวา
bulletกลอนเกียรติยศ
bulletอ้อมกอดแห่งท้องทุ่ง
bulletทองแถม นาถจำนง
bulletพงศาวดารพิภพ
bulletโป๊ยเซียน คะนองฤทธิ์
dot
โครงการประกวดต่างๆ
dot
bulletนายอินทร์อะวอร์ด ๒๕๕๖
bulletประกวดรางวัลซีไรท์ปี ๒๕๕๖
bulletรางวัลพานแว่นฟ้า ปี ๒๕๕๖
bulletรางวัลวรรณกรรมรามคำแหง ๒๕๕๖
dot
ผลตัดสินรางวัลต่างๆ
dot
bulletรางวัลศรีบูรพา ๒๕๕๖
bulletผลรางวัลซีไรต์ ๒๕๕๗
bulletผลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ๒๕๕๗
bulletผลรางวัลแว่นแก้ว ๗ (๒๕๕๓)
bulletผลกลอนวิถีคนกับควาย
bulletผลร้อยกรอง “ผมจะเป็นคนดี”
bulletรางวัลนราธิป ๒๕๕๓
bulletนักเขียนอมตะ คนที่ ๖ (๒๕๕๕)
bulletนักเขียนรางวัลศรีบูรพา ๒๕๕๖
bulletศิลปินมรดกอีสาน ๒๕๕๔
bulletผลรางวัลพานแว่นฟ้า ๒๕๕๕
bulletผลรางวัลรามคำแหง ๒๕๕๖
bulletศิลปินแห่งชาติ ๒๕๕๕
bulletผลประกวดหนังสือ ชีวิตใหม่ 2
dot
ข่าวคราวของลมหายใจ
dot
dot
Weblink
dot
bulletอ่านกลอนประกวด 2556

หนังสือพิมพ์ คมชัดลึก
สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
ศูนย์ให้คำปรึกษาปัญหาภาษาไทย มศว
เว็บรวมกระทู้ อาศรมชาวโคลง ใน pantip.com
หนังสืออีศาน


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
ติดต่อ นายกสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ทองแถม นาถจำนง
โทรศัพท์ ๐๘๙-๑๒๓๔๗๕๔ อีเมล์ tongtham.n@hotmail.com

สำนักพิมพ์แม่โพสพ