ReadyPlanet.com
dot dot
100 ปี ชาตกาล คึกฤทธิ์ ปราโมช

กระทรวงวัฒนธรรมจัดงาน เฉลิมฉลอง 100 ปี ชาตกาล
พลตรี ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช


นายสมชาย เสียงหลาย ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก ได้มีมติรับรองการร่วมฉลองในวาระครบรอบ ๑๐๐ ปี ชาตกาล พลตรี ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๔ ในฐานะบุคคลสำคัญด้านการศึกษา วัฒนธรรม สังคมศาสตร์และสื่อสารมวลชน ซึ่งเป็นบุคคลสำคัญของไทยในลำดับที่ ๒๐ นับเป็นเกียรติประวัติแก่ประเทศไทยอย่างยิ่งอีกครั้งหนึ่ง และเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติ

ในโอกาสนี้ รัฐบาล โดยกระทรวงวัฒนธรรม  มูลนิธิคึกฤธิ์๘๐ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บริษัท ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช จำกัด  ทายาท  บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด สถาบันการศึกษา อาทิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดจะจัดกิจกรรมเพื่อร่วมเฉลิมฉลอง เป็นระยะเวลา ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๔ ถึงเดือนเมษายน ๒๕๕๕ โดยกิจกรรม ได้แก่ พิธีบำเพ็ญกุศล การจัดสร้างสถาบันคึกฤทธิ์ การจัดแสดงนิทรรศการถาวรและนิทรรศ การสัญจรชีวประวัติและผลงาน การปาฐกถา การสัมมนาวิชาการ การจัดทำห้องสมุด การจัดทำตราไปรษณียากรที่ระลึก การจัดพิมพ์หนังสือประวัติและผลงานในหัวข้อต่าง ๆ อาทิ หนังสือชุด “คึกฤทธิ์พูด” และ “.... คือ คึกฤทธิ์” เขียนโดย นายสมบัติ ภู่กาญจน์ การแสดงละครเวที เรื่องสี่แผ่นดิน จัดโดย นายถกลเกียรติ วีรวรรณ, การจัดแสดงโขนธรรมศาสตร์ การแสดงของคณะโขนชุมชน ตอนพิเภกสวามิภักดิ์ จัดโดยสถาบันคึกฤทธิ์ เป็นต้น

โดยกิจกรรมแรกที่จะเกิดขึ้นในวันที่ ๒๐ เมษายน ศกนี้ ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดครบ ๑๐๐ ปี ของ ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช คือ พิธีเปิดสถาบันคึกฤทธิ์ โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เป็นองค์ประธาน และจะมีการปาฐกถา เรื่อง “คึกฤทธิ์ กับความสัมพันธ์ไทย-จีน” โดย นายอานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี และเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย ในส่วนของสถาบันคึกฤทธิ์มีการจัดแบ่งส่วนห้องต่าง ๆ เช่น ห้องประวัติของ ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ นิทรรศการถาวรที่มีการใช้เทคโนโลยีทันสมัย แสง สี เสียง ประกอบในการดำเนินเรื่อง

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวต่อว่า นอกจากนั้น จะมีการสัมมนาชุด “ปราชญ์สยาม” ใน ๔ ภูมิภาคทั่วประเทศ โดยเริ่มจากการสัมมนาในหัวข้อ “๑๐๐ ปี ม.ร.ว. คึกฤทธิ์  ปราโมช ๖๐ ปี สี่แผ่นดิน ๙๖ ปี ความสัมพันธ์ไทย-จีน” ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๘ เมษายน ๒๕๕๔ ต่อด้วยการสัมมนาในภาคเหนือ ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  ภาค ใต้ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และภาคกลาง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุพรรณบุรี และหลังจากการสัมมนาใน ๔ ภาค จะมีการจัดสัมมนา “ปราชญ์สยาม” ระดับชาติ ในช่วงเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน ๒๕๕๔

โดยแบ่งออกเป็น ๔ หัวข้อ คือ
(๑) คึกฤทธิ์กับการเมืองระหว่างประเทศ
(๒) คึกฤทธิ์กับสื่อมวลชน
(๓) คึกฤทธิ์กับศิลปการแสดง      
(๔) คึกฤทธิ์กับสถาบันพระ

มหากษัตริย์ ซึ่งเป็นโอกาสที่จะรับรู้ถึงเบื้องลึกเบื้องหลังที่ช่วยพลิกโฉมหน้าประวัติศาสตร์ของประเทศและความเป็นอัจฉริยภาพในด้านต่าง ๆ ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช

นอกจากนี้ ยังมีการมอบรางวัลศิลปิน-คึกฤทธิ์ การมอบทุนการศึกษา การสัมมนา นิทรรศการผลงานด้านต่าง ๆ รวมทั้งด้านวรรณกรรม ซึ่งจัดโดยหน่วยงาน สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมทั่วประเทศ

“ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช เป็นผู้มีความรู้ความสามารถหลายด้าน ในทางการเมืองท่านเป็นนายกรัฐมนตรี คนที่ ๑๓ เป็นหัวหน้าพรรคการเมือง จนได้รับฉายา เสาหลักประชาธิปไตย ด้านวรรณกรรมท่านมีผลงานที่มีชื่อเสียง อาทิ สามก๊กฉบับนายทุน ตอนโจโฉ นายกตลอดกาล สี่แผ่นดินหลายชีวิต เป็นต้น สำหรับบทบาททางการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ มีลักษณะของครูผู้มีเมตตาต่อศิษย์ถือเป็นครูตลอดชีวิตและเป็นศิลปินใหญ่ ได้รับการประกาศเกียรติคุณว่า เป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ท่านแรก ในปี ๒๕๒๘” ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าว

ข่าวสารประชาสัมพัธ์

เชิญส่งผลงานประกวด “อมตะ อาร์ต อวอร์ด” ครั้งที่6
เชิญส่งผลงานประกวดชิงรางวัลพานแว่นฟ้าปี 2558
กิจกรรม จากมองโกเลียอัลไต สู่ไทยเจ้าพระยา
อสรพิษ – แดนอรัญ แสงทอง – รางวัลซีไรต์ 2557
ผลการประกวดข้อเขียนแรงบันดาลใจจากหนังสือ ชีวิตใหม่ 2
เวทีกลอนเดือนสิบ ๒๕๕๗
ชวนประกวดเรื่องสั้นกับ สสส.
ผลรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 11, 2557
ประกาศรางวัล รพีพร 13 ก.ค. 2557
เชิญร่วมสงกรานต์นักกลอน และ ๗๕ ปี นิภา ท่าพระจันทร์
จัดงาน "๗๕ ปี นิภา ท่าพระจันทร์"
ขอเชิญร่วมการบำเพ็ญกุศลพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
ผลการตัดสิน รางวัลวรรณกรรมรามคำแหง ประจำปี ๒๕๕๖
ขอเชิญส่งบทกลอนไปร่วมสนุกในรายการ "ประกายดาว"
คอนเสิร์ตเพลงดังหนังไทย ครูสุรินทร์ ภาคศิริ
"หัวใจห้องที่ห้า" รางวัลซีไรต์ 2556
ร่วมแสดงมุทิตาจิต สู่ 80 ปี สุเทพ วงศ์กำแหง
ประชันกลอนสดกลอนกระดาษ “การเมืองและการเลือกตั้ง” ครั้งที่ ๒
ประชันกลอนสดกลอนกระดาษ “การเมืองและการเลือกตั้ง” ครั้งที่ ๒
7 เล่มสุดท้าย ซีไรต์ 2556
เยาวชนอายุระหว่าง 8-18 ปี เชิญส่งภาพประกวดวันแม่
Young Thai Artist Award 2013
ประกวดรางวัลวรรณกรรมรามคำแหงครั้งที่ 3
งานประชันกลอนสด ชิงชนะเลิศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
“ข้าวไทย เด็กไทย เรียงความชิงแชมป์ประเทศไทย”
เชิญร่วมกิจกรรม “ค่ายกวีน้อยเมืองนคร” 20-21 ก.ค. 56
พิธีมอบรางวัลสุนทรภู่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖
เรื่องสั้นเข้ารอบสุดท้าย รางวัลสุภาว์ เทวกุลฯ ปี 2556
โครงการอบรมยุวกวีศรีศิลป์ รุ่น ๒๒ (นิราศภูเขาทอง)
รางวัลศรีบูรพา เป็นคนที่ 25 (2556) ธีรภาพ โลหิตกุล
ประสพโชค เย็นแข นักกลอนอาวุโส นักเขียนรางวัลนราธิป เสียชีวิต
ประกวดพานแว่นฟ้าแห่งรัฐสภาไทยประจำปี ๒๕๕๖
5 พฤษภาคม วันนักเขียน
วันนักแปลและล่าม ครั้งที่ 7
ร่องรอยกาลเวลา : ลาว เพื่อนบ้านอาเซียน วัฒนธรรมร่วมสองฝั่งโขง
รายชื่อกวีนิพนธ์และรายชื่อกรรมการซีไรต์ 2556
เปิดตัวหนังสือตำนานครูเพลง เพลงไทยสากล ลูกกรุง (30 มีนาคม 56)
รางวัลศรีบูรพา ปี 2556
นำชมศิลปะเขมร 7 วัน 12-18 เมษายน 2556
รางวัลหนังสือดีเด่นประจำปี 2556 คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ล่องเรือเพลง และสังสรรค์รวมพลคนมีนา ประจำปี 2556
ลาว คำหอม และ พนมเทียน รับรางวัลอมตะครั้งที่ 6
สัมมนา ปันหยีอิเหนา ๒-๖ มีนาคม ๒๕๕๖
พิธีมอบรางวัล “นักเขียนอมตะ” ครั้งที่ ๖
งานมอบรางวัลนักเขียนบทความดีเด่นและฟังสักวา
“ราชมงคล รักษ์เหลืองจันท์ วันดอกไม้บาน” ครั้งที่ 12
เชิญประกวด “กวีนิพนธ์” และ “นักเขียนรุ่นเยาว์ กวีพนธ์” เซเว่นบุ๊คอวอร์ด
รางวัลนักเขียนอมตะประจำปี 2555
ประกาศรายชื่อศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2555
เชิญร่วมประกวด “กวีนิพนธ์” รางวัลซีไรต์ 2556
การประกวดรางวัลพระยาอนุมานราชธน
ศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2555
ผลการตัดสินรางวัลวรรณกรรมรามคำแหง ประจำปี 2555
ประกวดรางวัลวรรณกรรมรามคำแหง ครั้งที่ ๒, ๒๕๕๕
ประชุมวิชาการ 100 เอกสารสำคัญ: สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย ครั้งที่ 8
สมาคมนักกลอนเชิญชวนแข่งขันกลอนสดประจำปี ๒๕๕๕
นายอินทร์อะวอร์ด ๒๕๕๖
ผลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด 2555
นวนิยาย "คนแคระ" ของ วิภาส ศรีทอง คว้าซีไรต์ปี 2555
สัมมนาวิชาการ “ท้องถิ่นอีสานกับการปรับตัวยุคโลกาภิวัฒน์”
ภาพงานรับรางวัลพานแว่นฟ้า ปี 2555
การคัดเลือกกวีรางวัลสุนทรภู่ ประจำปี ๒๕๕๕
ร่องรอยกาลเวลา: ลุ่มน้ำน่าน
รายการศิลป์สโมสร - รางวัลสุนทรภู่ 26 มิถุนายน 2555
จัดงานเปิดตัวหนังสือชุดบทกวีคำเมือง
โครงการเที่ยวเชียงใหม่ ไหว้พระ(เกิน)เก้าวัด กับนายกสมาคมนักกลอน
โครงการแทนคุณแผ่นดิน ปี ๒๕๕๕
ร่องรอยกาลเวลา : สุรินทร์
ร่อยรอยกาลเวลา : ตรัง
งานมหกรรมทุเรียนโลก จังหวัดจันทบุรี
สงกรานต์นักกลอน" วันอาทิตย์ที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๕
สัมมนา "จ้วง-ไท ศึกษา การค้นพบอักษรภาพของชนเผ่าไท"
เชิญชมหนังสือตัวอย่าง "ทางอีศาน" งานสัปดาห์หนังสือ
งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 40, 2555
รางวัล "ศรีบูรพา" ประจำปี 2555
ชิงรางวัลพานแว่นฟ้า ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี ๒๕๕๕
รวมพล คนมีนา" โดยพร้อมเพรียงกัน
กำหนดการชุมนุมเสวนา 72 ปี เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
ประชุมใหญ่สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย
เสวนากวี ม.แม่โจ้ ๔ ธ.ค
โครงการ สานสายสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 2
เชิดชูปูชนียบุคคลและผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น กระทรวงวัฒนธรรม
“รักสร้างสรรค์สยาม” โดยกลุ่มสห+ภาพ
ขอเชิญร่วมเปิดตัวนิตยสาร "อีศาน" และหนังสือ "บทนำชีวิต"
ประกาศผลรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี ๒๕๕๔
ประกวดเรียงความ เรื่องสั้น บทกวี รางวัลธรรมวรรณศิลป์
ประกาศผลการตัดสินการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ ๘ (ประจำปี ๒๕๕๔)
ขอเชิญร่วมแข่งสักวากลอนสด
โครงการกล้าวรรณกรรม ถอดรหัสนักวาดการ์ตูนในฝัน
เสวนา ๒๕ ปีสำนักพิมพ์แม่คำผาง
เปิดรับ “ศิษย์เก่า” รางวัลพานแว่นฟ้า
กาดผญาครั้งที่ ๕ ทัวร์วัฒนธรรมรถรางไหว้พระ ๙ วัด
Young Thai Artist Award 2011
นิทรรศการจัดแสดงผลงานของท่านสุนทรภู่ แนวร่วมสมัย
โครงการกล้าวรรณกรรม รุ่นที่ 8 เข้าอบรมฟรี
กิจกรรม คุณ...จะเอาพวกเขาไปไว้ที่ไหน?
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จุดประกายความคิด
งานประกาศผลรางวัลนายอินทร์อะวอร์ด ครั้งที่ ๑๒
วิจารณ์วรรณกรรม ชั่วฟ้าดินสลายbulletผลร้อยกรองออนไลน์ 2558
dot
ประกวดร้อยกรองออนไลน์ครั้งที่ 7
dot
bulletข้อมูลการประกวดครั้งที่ 7, 2557
bulletผังร้อยกรอง
bulletอ่านโคลงประกวด 2557
bulletอ่านกลอนประกวด 2557
bulletอ่านกาพย์ยานีประกวด 2557
bulletผลการประกวดร้อยกรอง ปี 2557
dot
ข่าวสาร ข้อมูลสมาคม
dot
bulletกรรมการสมาคมสมัยที่ ๑๕-๑๖
bulletนายกสมาคมสมัยที่ ๑๗
bulletติดต่อนายกสมาคมนักกลอน
bulletติดต่อฝ่ายดูแลส่วนต่างๆ
bulletสมัครสมาชิกสมาคมนักกลอน
bulletนักกลอนตัวอย่าง ๒๕๕๓
dot
หัวข้อน่าสนใจ
dot
bulletรวมลิ้งค์เว็บไซต์น่าสนใจ
bulletส่งบทสักวา น.ส.พ. สยามรัฐ
bulletวารสารวิทยาจารย์ รับต้นฉบับ
bulletส่งข้อเขียนครูในดวงใจ
dot
แนะนำหนังสือ
dot
bulletหน้ารวมหนังสือ
bulletคู่มือเรียนเขียนกลอน
bulletกาสรคำฉันท์ - สมคิด สิงสง
bulletหนังสือสุรินทร์สโมสร
bulletฝากโลกนี้ไว้ในหัวใจเธอ - กอนกูย
bulletเลือน - อติภพ
bulletธาร ธรรมโฆษณ์
bulletนายทิวา
bulletกลอนเกียรติยศ
bulletอ้อมกอดแห่งท้องทุ่ง
bulletทองแถม นาถจำนง
bulletพงศาวดารพิภพ
bulletโป๊ยเซียน คะนองฤทธิ์
dot
โครงการประกวดต่างๆ
dot
bulletนายอินทร์อะวอร์ด ๒๕๕๖
bulletประกวดรางวัลซีไรท์ปี ๒๕๕๖
bulletรางวัลพานแว่นฟ้า ปี ๒๕๕๖
bulletรางวัลวรรณกรรมรามคำแหง ๒๕๕๖
dot
ผลตัดสินรางวัลต่างๆ
dot
bulletรางวัลศรีบูรพา ๒๕๕๖
bulletผลรางวัลซีไรต์ ๒๕๕๗
bulletผลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ๒๕๕๗
bulletผลรางวัลแว่นแก้ว ๗ (๒๕๕๓)
bulletผลกลอนวิถีคนกับควาย
bulletผลร้อยกรอง “ผมจะเป็นคนดี”
bulletรางวัลนราธิป ๒๕๕๓
bulletนักเขียนอมตะ คนที่ ๖ (๒๕๕๕)
bulletนักเขียนรางวัลศรีบูรพา ๒๕๕๖
bulletศิลปินมรดกอีสาน ๒๕๕๔
bulletผลรางวัลพานแว่นฟ้า ๒๕๕๕
bulletผลรางวัลรามคำแหง ๒๕๕๖
bulletศิลปินแห่งชาติ ๒๕๕๕
bulletผลประกวดหนังสือ ชีวิตใหม่ 2
dot
ข่าวคราวของลมหายใจ
dot
dot
Weblink
dot
bulletอ่านกลอนประกวด 2556

หนังสือพิมพ์ คมชัดลึก
สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
ศูนย์ให้คำปรึกษาปัญหาภาษาไทย มศว
เว็บรวมกระทู้ อาศรมชาวโคลง ใน pantip.com
หนังสืออีศาน


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
ติดต่อ นายกสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ทองแถม นาถจำนง
โทรศัพท์ ๐๘๙-๑๒๓๔๗๕๔ อีเมล์ tongtham.n@hotmail.com

สำนักพิมพ์แม่โพสพ