ReadyPlanet.com
dot dot
คมแห่งความคิดถึง เอนก แจ่มขำ

 

๐ คมแห่งความคิดถึงประหนึ่งมีด
คิดครั้งหนึ่งก็เหมือนกรีดใจหนึ​่งหน
สงสารใจทรมานสู้ทานทน
คิดถึงคนหลายใจได้ทุกวัน

บทกลอนที่เป็นวรรคทองของ อ.เอนก แจ่มขำ 
อดีตนายกสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย สมัยที่ ๘-๙ ผู้จากไป
ซึ่งตราตรึงอยู่ในหัวใจของใครหลายคนจนถึงปัจจุบัน

 


บทกลอนไว้อาลัยจากทุกท่าน

คือเอนก แจ่มขำ แจ่มความคิด
คือน้ำมิตร น้ำหมึก จารึกอักษร
คือใจอัน ปรากฏ ในบทกลอน
คือเอนก นิรันดร กลอนชั้นครู ๐

เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ อดีตนายกสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย สมัยที่ ๓
-------------------------------------------------

ด้วยความอาลัย...มิตรรัก...
“เอนก แจ่มขำ”
 
...คือเพื่อน..คือ ผู้คุ้มกันในวันเก่า
เสมือนเงากันและกันในวันก่อน
...คือผู้คอยช่วยเหลือเอื้ออาทร
...คือนักกลอนรุ่นพี่ที่นำทาง
  
คนรุ่นก่อนนักกลอนเก่าบอกเล่าต่อ
ตำนานก่อถูกผิดแต่งจิตสร้าง
ชีวิตจริงเปลี่ยนผัน...หมั่นละวาง
จะเห็นทุกก้าวย่างพรางทุกข์ทน
 
คราชีวิตล่วงลับใช่ดับสูญ
กรรมเกื้อกูลเกิดดับนับแสนหน
การเกิดร่วมรวมญาติสืบชาติชน
เกิดจากผลบุญกรรมทำกันมา
 
ไปเถิดเพื่อนไปดีศรีสวัสดิ์
กรรมดีจัดให้รุ่งเรืองทางเบื้องหน้า
ญาติมิตรพร้อมน้อมกุศลผลบุญพา
ดวงวิญญาณ์สู่สุคตินิรันดร์เทอญ
 
ด้วยความอาลัย
 
พลตรีหญิงอุษณีย์ เกษมสันต์ ณ อยุธยา
ผู้อำนวยการสถาบันสุนทรภู่/
อดีตนายกสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย สมัยที่ ๑๑-๑๒

-------------------------------------------------

สักวาลาลับไม่กลับแล้ว                  เสมือนแก้ววรรณกรรมอันล้ำค่า
แตกกระจายหายวับไปกับตา           ดอกสร้อยสักวาลาเวที
(ดอกเอยเจ้าดอกโสน  พวงพุ่มโตบานเช้า  โอ้ช่อดอกคัดเค้า  ยามเย็นไม่เห็นเจ้าแล้วเอย)
เคยสืบสานสั่งสอนร่ายกลอนเสก     เป็นเอนก แจ่มขำล้ำศักดิ์ศรี
ปล่อยวางหมดสรรพสิ่งมิ่งไมตรี        ลาชาตินี้สู่ภพหน้าลาก่อนเอย
(ดอกเอยเจ้าดอกอัญชัน  ดอกไม้จันทน์ช่อนี้  โชติช่วงเปลวอัคคี  ส่งพี่เอนกแจ่มขำเอย)
 
กราบพี่เอนก แจ่มขำ
ด้วยความเคารพรักตลอดนิรันดร์
ยุทธ โตอดิเทพย์ อดีตนายกสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย สมัยที่ ๑๕-๑๖

-------------------------------------------------
อาลัย เอนก แจ่มขำ

๐ แจ่มอยู่ใน วงการฝัน
เอนกอนันต์ วรรณศิลป์
คมคิดถึง ซาบซึ้งจินต์
อาวรณ์ถวิล ชั่วกาลนาน ๐

ทองแถม นาถจำนง นายกสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ปัจจุบัน

-------------------------------------------------
...ด้วยรักและอาลัยพี่เอนก แจ่มขำ...

...รัก-คือดวงดอกไม้ในดวงจิต
เอนก-ล้ำน้ำมิตรน้ำหมึกสมาน
แจ่ม-กระจ่างทางครูพรูเหงื่องาน
ขำ-คมคำคือไม้คานหาบวรรณกวี

ขอแสดงความเสียใจกับพี่สายพรและครอบครัว "แจ่มขำ" ครับ 
ศิวกานท์ ปทุมสูติ
ทุ่งสักอาศรม

-------------------------------------------------
อาลัย เอนก แจ่มขำ
เพื่อนรัก

      สักวาแสนอาลัยเหมือนใจขาด
ไม่เคยคาดไม่เคยคิดสักนิดหนึ่ง
จะต้องโศกต้องเศร้าเฝ้ารำพึง
ถึงเพื่อนซึ่งผูกพันกันเนิ่นนาน

“กลุ่มนักกลอนร่วมสมัย” ต่อไปนี้
คงไม่มี ”เอนก” นำ ร่วมคำขาน
เพื่อนที่เหลือจะร่วมกันสรรผลงาน
ยืนปณิธาน ของ "เอนก" เป็นเอกเอย

บุญครอง  คันธฐากูร

-------------------------------------------------
"ครูเอนก  แจ่มขำ" ยังจำได้
คนที่พุงใหญ่ใหญ่ยิ้มเก่งเก่ง
ครูเป็นทั้งนักกลอนนักแต่งเพลง
เป็นนักเลงวรรณศิลป์จินตกานท์

"ครูเอนก  แจ่มขำ" ค่ำคืนนี้
ฝากเพียงถ้อยวลีที่ขับขาน
สถิต ณ กลางใจไปเนิ่นนาน
ขอวิญญาณครูสู่สุคติภพ.

กอนกูย: กฤษฎา สุนทร 

-------------------------------------------------
แด่...พี่เอนก แจ่มขำ

เป็นผู้ให้ความการุณย์อย่างหนุนเนื่อง
เป็นผู้เปรื่องปราดรักษ์อักษรสาร
เป็นหนึ่งแก้วกวีวรรณชั้นอาจารย์
เป็นมิ่งมานมวลมิตรเป็นนิจมา

คือ "เอนก แจ่มขำ" ฉ่ำพจน์พริ้ง
คือคนจริงนักเลงกลอนกระฉ่อนหล้า
คือพี่ชายที่แสนดีมีเมตตา
เชิญสู่ฟ้าฟากสวรรค์นิรันดร

สุพจน์ ชีรานนท์
อดีต ผอ.สถาบันสุนทรภู่
บก.นิตยสารมวยโลก

-------------------------------------------------
ด้วยรัก และ อาลัย พี่เอนก แจ่มขำ

ไม่มีแล้วเสียงทุ้มทุ้มนุ่มนวลนัก
มีแต่รักอาลัยไห้โหยหา
ไม่มีแล้วร่างท้วมท้วมที่ชวนตา
มีแต่ความศรัทธาพารำพึง

ไม่มีแล้ว  " พี่ เอนก   แจ่มขำ "                          
มีแต่คมแห่งคำ  "คมคิดถึง "
ไม่มีแล้วแก้วพี่ชวนคำนึง
มีแต่ความตราตรึงตลอดไป

ว่าที่ ร.ต. พิทักษ์ บุณยะโอภาส กำแพงเพชร

-------------------------------------------------
ครูอเนก  แจ่มขำ                             

ฟ้าเสก “อเนก”น้อม       มนพร้อมมโนฉาย
ร้อยกรอง ก็พริบพราย    ภวะพร่าง กระบวนพงศ์

ป้องศิลป์ และปกศักดิ์     อนุรักษยืนยง
คำคน ก็คมคง               ครุครบ ประสบคำ

เผยโลก ผสมเรื่อง          นิจเนื่องจะ “แจ่มขำ”
 เป็นบุญมนุญนำ             นรชื่น ระรื่นใจ

เป็นเอก อเนกศัพท์        จิระนับ อนันต์ไกล
คือคนคระครื้นใน           ทะนุน้อม ถนอมแนว

ฟ้าเอย สวรรค์เอี่ยม       ปรเปี่ยม ประพรมแพรว
ว่างไว้ วะวาวแวว            ประจุแจ้ง อเนกเทอญ

ภูวดล  ภูภัทรโยธิน  จ.น่าน
สมาชิกถาวรสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย

-------------------------------------------------
 แด่ อาจารย์เอนก แจ่มขำ  ด้วยรัก ศรัทธาและอาลัยยิ่ง                                                                               

สร้อยอักษรตราตรึงซึ้งห่วงหา
สื่อภาษาสร้างเสริมเพิ่มศักดิ์ศรี
เปี่ยมนำคำนำใจมิตรไมตรี
คงความดีผลงานวงการกลอน

คือ "เอนก แจ่มขำ" ลำคำขาน
มากผลงานวรรณศิลป์รินอักษร
บุปผชาติรายเรียงเคียงคำพร
ถึงจากจรแต่อยู่ในใจนิรันดร์

วิวัฒน์ บัตรเจริญ / ปราจีนบุรี

-------------------------------------------------
แด่ ...อ.เอนก  แจ่มขำ

เคยเห็นหน้าโอ้เอนกหนอมิน่า
มาด่วนลาลับหายไม่สังหรณ์
ทั้งรู้รู้ทุกชีวาจำลาจร                                              
ก็อาวรณ์เพราะว่ายังอาลัย

นี่น้ำตาฟ้ากระเซ็นเป็นสายฝัน
ก็แล้วคนคุ้นกันหรือกลั้นไหว
แต่โลกนี้ชีวันย่อมผันไป
เกิดมาให้เห็นความดีนี่ดีแล้ว

มังกร เพชรีย์  แพ่งต่าย
บ้านร้อยฝัน สื่อถ้อยร้อยฝัน ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔

แด่ ...อ.เอนก  แจ่มขำ

มีมา ก็มีไป               จะอะไรนะชีวา
มีไปก็มีมา                มีสถิตย์สถาพร

ความดีตะหากเล่า       จิรเนานิรันดร
วันนี้เอนกจร              จำนิราศเฉพาะกาย

ความดีดำรงอยู่           บมิรู้จะจบหาย
สังขาระวางวาย           วรคุณสิคงทน

ขอคุณ “เอนก” นันท์    ณ สวรรค์เสวยผล
บุญญาดิเรกล้น           สุขะศานติแจ่มใส

มีไปก็มีมา                  และมิช้าก็มีไป
ชีวามิว่าใคร                ก็จะเป็นฉะนี้แลฯลฯ

มังกร เพชรีย์  แพ่งต่าย
บ้านร้อยฝัน สื่อถ้อยร้อยฝัน ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔

-------------------------------------------------
อาลัยเอนก แจ่มขำ

1 แด่ ... อ.เอนก  แจ่มขำ
ได้พบกันทุกทีมีเรื่องเล่า                         ทั้งเรื่องเก่าหนหลังฟังไม่เบื่อ
เสมือนท่านไร้ทุกข์สุขเหลือเฟือ               ไม่น่าเชื่อความตายพรากท่านจากไป
ทุกบทกลอนคำคมสมคุณค่า                    เป็นมรดกภาษาอันยิ่งใหญ่
นาม เอนก แจ่มขำ ย้ำอาลัย                    นักกลอนไทยขอเชิดชูเทิดบูชา

เกศรา  เกษมสุขสถาพร 16 ก.ค.54

2.
ไปไม่กลับหลับไม่ตื่นไม่ฟื้นแล้ว           ปลิวคว้างแป้วกระทบขวัญสุขหวั่นไหว
ได้แต่กรองอักษราต่างมาลัย               มอบพี่เอนกด้วยหัวใจอาลัยลา
กราบทุกทุกความดีนี้น้อมกราบ            กราบทุกภาพเคยอาทรอาวรณ์หา
กราบหลักชัยวรรณศิลป์ส่งวิญญาณ์       ทั้งน้ำตาแทบเท้าภาพกราบสุดท้าย

วรวรรณ  เอี่ยมแสง 16 ก.ค.54

3.
ไม่มีใครไม่ประจักษ์มักคุ้นชื่อ                ไม่มีใครไม่นับถือ “เอนก แจ่มขำ”
ไม่มีใครไม่เชิดชูยอดผู้น้ำ                     ไม่มีใครไม่โศกซ้ำร่ำโศกคลาย
ไม่มีแล้วเมื่อสวรรค์อัญเชิญชีพ              ไม่มีแล้วดวงประทีบศิลป์สืบสาย
ไม่มีแล้ววงวรรณอันเพริดพราย               มีแต่มิตรสหายอาลัยรัก
 
วรวรรณ  เอี่ยมแสง 16 ก.ค.54

4. ฝากอาลัย
โอ้เอนก แจ่มขำ ขำไม่ออก                    เพื่อนโทรบอกข่าวว่าชีวาสิ้น
ดวงกวีหนึ่งดวงล่วงสู่ดิน                         เพื่อนต่างถิ่นรับรู้หดหู่ใจ
“อนิจจา วัตตะ สังขารา”                        เป็นธรรมดาที่คนทุกคนได้
เกิดแล้วแก่เจ็บกายล้มตายไป                 ที่เหลือไว้แทนตัวคือชั่วดี
ไปดีเถิดเพื่อนรักไปถักฝัน                     บนสวรรค์ชั้นฟ้ากวีศรี
เพื่อนบนดินถิ่นเก่าชาวกวี                      ส่งไมตรีผ่านฟ้าฝากอาลัย

อภินันท์ นาคเกษม สุโขทัยธานี 15 ก.ค.54

5.อาลัย เอนก  แจ่มขำ
เคยสรวลเสสังสรรค์มานานแสน           ตั้งแต่หนุ่มเนื้อแน่นจนเนื้อนิ่ม
วงสุราถ้ามีเขาเราร่วมชิม                    เปื้อนรอยยิ้มเปี่ยมสุขกันทุกคน
นิทานหลังแก้วเหล้าเคล้ามนต์ขลัง        เล่าความหลังทีไรไม่ตกหล่น
ทุกเรื่องลับสัปดี้มากมีมนต์                 ที่ใครยลยินแล้วไม่แคล้วฮา
ไม่มีแล้วเสียงนุ่มนุ่มของหนุ่มน้อย        ภาพความหลังยังลอยละห้อยหา
เพื่อนไปแล้วลับเลยไม่เอ่ยลา             ขอวิญญาณ์สู่สวรรค์นิรันดร์เทอญ

ประจักษ์  สิทธิกรทวีชัย 17 ก.ค.54

-------------------------------------------------
"อย่างสุธีร์กินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วน"
คำพูดพี่นี้ชวนให้กังขา
จวบกระทั่งวันที่ ๑๑ กุมภาฯ
ปี ๒๕๕๔ ที่เมืองจันท์ฯ

ผมเข้าใจได้ดีแล้วพี่ครับ
ขอน้อมรับความรู้อยู่แม่นมั่น
นี่แหละครู อยู่ที่ไหนไม่สำคัญ
ขอยืนยัน พี่อเนก คือเอกครู

สุธีร์ พุ่มกุมาร 

-------------------------------------------------
เลี่ยม มาลา ฝากคำมาคารวะ เอนก แจ่มขำ

โอ้อนาถ หนอเอนก เอกบุรุษ
มาด่วนสุด สิ้นขลัง ในสังขาร
หลากความดี ได้ฉงน ในผลงาน
ขอวิญญาณ อยู่สวรรค์ ชั้นกวี !

เลี่ยม มาลา (ทองเลี่ยม มาละลา)

-------------------------------------------------
อาลัยกับการสูญเสียบุคคลสำคัญแห่งวงวรรณ

ให้อาลัยใจหายให้โศกเศร้า
ปีก่อนเก่าได้พบครูอยู่ทุกสถาน
ได้ความรู้ได้พบประสบการณ์
ครูเจือจานอรรถรสบทร้อยกรอง

เมื่อวันก่อนยังส่งหวังกำลังจิต
ด้วยบูชิตด้วยศรัทธากว่าใครผอง
ประทับใจในวงวรรณทุกครรลอง
แต่นี้ต้องโศกาอาลัยครู

ขอวิญญาณสู่สวรรค์ชั้นกวี
ตามวิถีแห่งวงวรรณอันงามหรู
ชื่อ   "เอนก  แจ่มขำ"  นำเชิดชู
ประดับอยู่ในห้วงรักมิตรนักกลอน

จริยา จันทร์บุญ 

-------------------------------------------------
กราบ  อาเอนก  แจ่มขำ 
ความเมตตาอารีมีต่อหนู
ได้รับรู้ซึ้งค่ามาแต่ต้น
หนูมีเพียงน้ำตามากำนัล
กราบเท้าคนควรค่าศรัทธาจริง
 
พิมพรัตน์  คันธฐากูร
ฉัตรสิรี  คันธฐากูร

-------------------------------------------------
ยังจำความยามเล็กเมื่อเด็กอยู่       
คำของครูคมขลังด้วยหวังสอน
เสียง ร ล ใกล้กันหมั่นสังวร            
อาจเนื้อกลอนมองว่าซ้ำ จำให้ดี

...สิบห้าปีจากวันนั้นฉันยึดถือ         
เฝ้าฝึกปรือผองศิษย์คิดถ้วนถี่
ครูเอนก แจ่มขำ ...ย้ำวาที              
จึงวันนี้กลอนงามไม่ซ้ำใคร

คิดถึงครูเอนก เฉกเช่นพ่อ               
ยามหัวร่อ นิ่มนวล ชวนหลงใหล
อนิจจาโรคร้ายได้พรากไกล            
นึกคราใดก้ตื้นตันกลั้นน้ำตา

เคยพบครู ทุกวันครู รู้หน้าที่            
ตัดสินชี้ สำนวนกลอน สะท้อนค่า
แล้วปีนี้ จะพบใคร เมื่อใกล้มา         
กราบอำลา จากศิษย์รัก นักแต่งกลอน...

วิษณุ พุ่มสว่าง

-------------------------------------------------
อาลัย พี่เอนก  แจ่มขำ

เคยพบกันวันกวีไม่มีขาด
ต้องนิราศแรมร้างต่างโศกศัลย์
ไม่เคยคิดพี่จะไปในเร็ววัน
สุดตื้นตันดวงใจยามไกลตา

ขอผลคุณงามความดีที่สรรค์สร้าง
ทุกสิ่งอย่างวงการกลอนสะท้อนค่า
และผลบุญหนุนไว้ได้นำพา
สู่สวรรค์ชั้นฟ้าวิมานพรหม

ด้วยอาลัย  สมุทร  สาครบุรี  ชมรมนักกลอน สาคร-สงคราม

-------------------------------------------------
"ด้วยรักและอาลัย"
ด้วยอาลัยและรักยิ่ง
ด้วยเสียใจอย่างสุดซึ้ง..เคยพึ่งพิง
ด้วยใจจริงคารวะครูกวี

บันทึก...
ความรู้สึกผ่านอักษรเป็นสักขี
"รัตนโกสินทร์ศก"มิใช่กวี
ขอกราบดวงวิญญาณ์..ครูกวี ศรีแผ่นดิน.

-ขอระลึกคุณประโยชน์ที่อ.เอนก แจ่มขำ สร้างไว้ครับ
"รัตนโกสินทร์ศก"

ศุกร์ สิบห้า กรกฎ สองพันห้าร้อยห้าสิบสี่ (อาสาฬหบูชา)

-------------------------------------------------
อาลัย อาจารย์เอนก แจ่มขำ

เหมือน..ดวงแก้ว แห่งวงวรรณ พลันลับแสง
เหมือน..ลมแรง พัดโพธิ์ไทร ให้ล้มหัก
เหมือน..ดอกโศก พัดพา อาลัยรัก
เหมือน..เสาหลัก แห่งกวี นี้โค่นลง

สิ้น..อาจารย์เอนก แจ่มขำ โศกร่ำไห้
สิ้น..โพธิ์ไทร แห่งกวี ที่สูงส่ง
ขอครูสู่ สรวงสวรรค์ สุขมั่นคง
เด่นดำรง วงกวี นี้นิรันดร์

ยุวกวี น.พ. บุรีรัมย์ 

-------------------------------------------------

 
บทร้อยกรอง

ไหว้ครูดนตรี
บทโคลงไว้อาลัย สมเด็จพระสังฆราช
บทกวีชุด "เจ้าผีเสื้อเอย" วีระศักดิ์ ขุขันธิน
บ้านกับหนังสือ
วัดราชโอรส
บทอาลัย สนาม จันทร์เกาะ
บทกวี พระเจนจีนอักษร ถวายพระพร กรมดำรงฯ
ร่มเกล้า
ปริศนารัก
พระธาตุหลวงเวียงจัน, ลาว-ไท มั่นยืน
问 诗 人ถามกวี
มองบทกวี (ทรรศนะวิจารณ์การเขียนกลอน) ๒
มองบทกวี (ทรรศนะวิจารณ์การเขียนกลอน) ๑
พระปิยมหาราชรำลึก
กรับไม้ลา อาลัยครูแจ้ง
กวีภาษาจีน ทองแถม นาถจำนง
บทกวีของ ประยอม ซองทอง
บทกวีไว้อาลัย ยอดรัก สลักใจ
ผังร้อยกรอง
อหังการคนข่าว
คู่บุญท่านสุนทร
รวมบทร้อยกรอง article
เขียนให้น้อง article
กรุงเทพกำศรวล article
อายุสิบขวบ article
สิบสี่อีกครั้ง article[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (103360)

ดีมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

ผู้แสดงความคิดเห็น pure วันที่ตอบ 2011-08-13 11:54:53


ความคิดเห็นที่ 2 (103735)

QSqsQS

โฮ

 

ดอ เย็ด แม่มึง ตาย กู มโน กรรม ไอ้ ควย กลอน ขี้ดอ หี แม่มึงตาย

555555555555555555555555555555+

ผู้แสดงความคิดเห็น เเkkkkk (tae_261140-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2011-09-13 12:13:40


ความคิดเห็นที่ 3 (104347)

วันนี้วันที่ 12 ตุลาคม 2554 นึกถึงวันคล้ายวันเกิดวิทยาลัยครูพระนคร (ฝ.ค.) และยังระลึกถึงหนังสือ'12 ตุลานุสรณ์' จำบทกลอนตอนหนึ่งว่า "..ฟ้าบางเขนเคยเยือนยังเหมือนเก่า เย็นร่มเงาแลจรัสวัดพระศรี  โอ้คืนวันผันผ่านเนินนานปี ความกลังมีมากอยู่มิรู้จาง...." ไม่ทราบว่าเป็นของคุณเอนก หรือคุณ ธนัติ แจ่มขำ เพียงแต่รู้ว่าเป็นรุ่นพี่ที่พระนครทั้ง 2 คน พอเข้ามาค้นหาจึงได้ทราบว่าท่านเอนกได้จากไปอย่างไม่มีวันกลับแล้ว ขอให้ท่านจงไปสู่สุขคติด้วยเถิด

ผู้แสดงความคิดเห็น พระนครรุ่น '76 วันที่ตอบ 2011-10-12 09:24:08


ความคิดเห็นที่ 4 (155796)

 สวดยอดเลยฮัป

ผู้แสดงความคิดเห็น suppakit วันที่ตอบ 2015-05-19 19:59:06[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลbulletผลร้อยกรองออนไลน์ 2558
dot
ประกวดร้อยกรองออนไลน์ครั้งที่ 7
dot
bulletข้อมูลการประกวดครั้งที่ 7, 2557
bulletผังร้อยกรอง
bulletอ่านโคลงประกวด 2557
bulletอ่านกลอนประกวด 2557
bulletอ่านกาพย์ยานีประกวด 2557
bulletผลการประกวดร้อยกรอง ปี 2557
dot
ข่าวสาร ข้อมูลสมาคม
dot
bulletกรรมการสมาคมสมัยที่ ๑๕-๑๖
bulletนายกสมาคมสมัยที่ ๑๗
bulletติดต่อนายกสมาคมนักกลอน
bulletติดต่อฝ่ายดูแลส่วนต่างๆ
bulletสมัครสมาชิกสมาคมนักกลอน
bulletนักกลอนตัวอย่าง ๒๕๕๓
dot
หัวข้อน่าสนใจ
dot
bulletรวมลิ้งค์เว็บไซต์น่าสนใจ
bulletส่งบทสักวา น.ส.พ. สยามรัฐ
bulletวารสารวิทยาจารย์ รับต้นฉบับ
bulletส่งข้อเขียนครูในดวงใจ
dot
แนะนำหนังสือ
dot
bulletหน้ารวมหนังสือ
bulletคู่มือเรียนเขียนกลอน
bulletกาสรคำฉันท์ - สมคิด สิงสง
bulletหนังสือสุรินทร์สโมสร
bulletฝากโลกนี้ไว้ในหัวใจเธอ - กอนกูย
bulletเลือน - อติภพ
bulletธาร ธรรมโฆษณ์
bulletนายทิวา
bulletกลอนเกียรติยศ
bulletอ้อมกอดแห่งท้องทุ่ง
bulletทองแถม นาถจำนง
bulletพงศาวดารพิภพ
bulletโป๊ยเซียน คะนองฤทธิ์
dot
โครงการประกวดต่างๆ
dot
bulletนายอินทร์อะวอร์ด ๒๕๕๖
bulletประกวดรางวัลซีไรท์ปี ๒๕๕๖
bulletรางวัลพานแว่นฟ้า ปี ๒๕๕๖
bulletรางวัลวรรณกรรมรามคำแหง ๒๕๕๖
dot
ผลตัดสินรางวัลต่างๆ
dot
bulletรางวัลศรีบูรพา ๒๕๕๖
bulletผลรางวัลซีไรต์ ๒๕๕๗
bulletผลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ๒๕๕๗
bulletผลรางวัลแว่นแก้ว ๗ (๒๕๕๓)
bulletผลกลอนวิถีคนกับควาย
bulletผลร้อยกรอง “ผมจะเป็นคนดี”
bulletรางวัลนราธิป ๒๕๕๓
bulletนักเขียนอมตะ คนที่ ๖ (๒๕๕๕)
bulletนักเขียนรางวัลศรีบูรพา ๒๕๕๖
bulletศิลปินมรดกอีสาน ๒๕๕๔
bulletผลรางวัลพานแว่นฟ้า ๒๕๕๕
bulletผลรางวัลรามคำแหง ๒๕๕๖
bulletศิลปินแห่งชาติ ๒๕๕๕
bulletผลประกวดหนังสือ ชีวิตใหม่ 2
dot
ข่าวคราวของลมหายใจ
dot
dot
Weblink
dot
bulletอ่านกลอนประกวด 2556

หนังสือพิมพ์ คมชัดลึก
สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
ศูนย์ให้คำปรึกษาปัญหาภาษาไทย มศว
เว็บรวมกระทู้ อาศรมชาวโคลง ใน pantip.com
หนังสืออีศาน


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
ติดต่อ นายกสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ทองแถม นาถจำนง
โทรศัพท์ ๐๘๙-๑๒๓๔๗๕๔ อีเมล์ tongtham.n@hotmail.com

สำนักพิมพ์แม่โพสพ