ReadyPlanet.com
dot dot
ประกาศผลการตัดสินการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ ๘ (ประจำปี ๒๕๕๔)

ประกาศผลการตัดสินการประกวดหนังสือดีเด่น
รางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ ๘ (ประจำปี ๒๕๕๔)
วันพุธที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ โรงแรมตวันนา กรุงเทพฯวัตถุประสงค์
๑.  เพื่อพิจารณาคัดเลือกหนังสือดีเด่น และมีคุณภาพ ๗ ประเภท
๒. เพื่อส่งเสริมนักเขียนคุณภาพ
๓. เพื่อสนับสนุนผลงานที่มีเนื้อหาจรรโลงสังคม
     และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
๔. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนพัฒนาตนเองด้านการอ่าน การเขียน
     และการสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพ

เวลาดำเนินโครงการ
• ส่งผลงานพร้อมใบสมัคร  กันยายน ๒๕๕๓ – มกราคม ๒๕๕๔
• คณะกรรมการตัดสินพิจารณาผลงาน กุมภาพันธ์ - กรกฎาคม  ๒๕๕๔
• นำเสนอผลการตัดสินต่อ ๒๐ กรกฎาคม  ๒๕๕๔
    คณะกรรมการกิตติมศักดิ์และประกาศผลรางวัล
• มอบรางวัลหนังสือดีเด่น ๑๑ สิงหาคม  ๒๕๕๔ “เซเว่นบุ๊คอวอร์ด”
 
ประเภทหนังสือเข้าประกวด ครั้งที่ ๘ (ประจำปี ๒๕๕๔)
กวีนิพนธ์
นวนิยาย
นิยายภาพ (การ์ตูน)
รวมเรื่องสั้น
วรรณกรรมสำหรับเยาวชน
สารคดี (สารคดีชาติพันธุ์วิทยา)
รางวัล “นักเขียนรุ่นเยาว์ แบ่งเป็นหมวดต่างๆ ดังนี้
    - หมวด “กวีนิพนธ์”
    - หมวด “นวนิยายขนาดสั้น”
    - หมวด “รวมเรื่องสั้น”
    - หมวด “นิยายภาพ (การ์ตูน)”

ประเภทกวีนิพนธ์ 
- ไม่มีเรื่องใดได้รับรางวัลชนะเลิศ
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เรื่อง ณ ที่ซึ่งแม่โพสพเคยสถิต โดย ไพวรินทร์ ขาวงาม แพรวสำนักพิมพ์ และ เรื่อง มหาวิหารแห่งสุวรรณภูมิ โดย บัญชา อ่อนดี พิมพ์ไพรสำนักพิมพ์
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เรื่อง ประเทศของเราและเรื่องเล่าหลาย ๆ เรื่อง โดย อภิชาติ จันทร์แดง สำนักพิมพ์ชายขอบ

ประเภทนวนิยาย 
- รางวัลชนะเลิศ เรื่อง น้ำเล่นไฟ โดย กฤษณา อโศกสิน สำนักพิมพ์เพื่อนดี
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เรื่อง โลกประหลาดในประวัติศาสตร์ความเศร้า โดย ศิริวร แก้วกาญจน์ แผนงานพัฒนาจิตเพื่อสุขภาพ มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (มสส.)
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เรื่อง บุษบาเร่ฝัน โดย ร่มแก้ว สำนักพิมพ์พิมพ์คำ (บริษัท สถาพรบุ๊คส์ จำกัด) 

ประเภทวรรณกรรมสำหรับเยาวชน 
- รางวัลชนะเลิศ เรื่อง นักล่าผู้น่ารัก โดย ชนประเสริฐ   คินทรักษ์ สำนักพิมพ์พิมพ์บูรพา
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เรื่อง สายลมกับทุ่งหญ้า โดย วิเชียร ไชยบัง สำนักพิมพ์โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา
- ไม่มีเรื่องใดได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

ประเภทรวมเรื่องสั้น 
- ไม่มีเรื่องใดได้รับรางวัลชนะเลิศ
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เรื่อง เส้นผมบังจักรวาล โดย เอื้อ อัญชลี สำนักพิมพ์มติชน
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เรื่อง ไปยาลใหญ่ในปัจฉิมดำริ โดย ผาด พาสิกรณ์ สำนักพิมพ์ คเณศบุรี และ เรื่อง สงครามและความรัก โดย ประชาคม ลุนาชัย  สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์อินโนเวชั่น

ประเภทสารคดี (สารคดีชาติพันธุ์วิทยา)  
- รางวัลชนะเลิศ เรื่อง สยามหลากเผ่าหลายพันธุ์ โดย องค์ บรรจุน สำนักพิมพ์มติชน
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เรื่อง แผ่นดินนี้ที่อีกฟากเขา โดย วีระศักดิ์ จันทร์ส่งแสง สำนักพิมพ์สารคดี
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เรื่อง เกิดเป็นคนใต้ โดย ล้อม เพ็งแก้ว สำนักพิมพ์ OPEN BOOKS

ประเภทนิยายภาพ (การ์ตูน) 
- รางวัลชนะเลิศ เรื่อง MY INSPIRATION วาดภาพและประพันธ์โดย THE DUANG สำนักพิมพ์ฟูลสต๊อป
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เรื่อง Love on 20 pages วาดภาพและประพันธ์โดย NUMMON สำนักพิมพ์ LET’S Comic
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เรื่อง หอมหัวใหญ่ 4 : ฉบับกุมหัวใจผู้พิการ วาดภาพและประพันธ์โดย ศุภชัย จิรคุปต์, ทรงวิทย์ สี่กิติกุล,  b-padung, อภิชาติ รอดวัฒนกุล, อิทธิวัฐก์ สุริยมาตย์, กระเดื่อง, Newworld, มุนินฺ, เอกชัย รอดโตนด, ไตรภัค (puck), เสี่ยแนน, สถาพร ริยะสุ, ทักษ์ ไทยทะเล สถาบันการ์ตูนไทย มูลนิธิเด็ก    
 
ประเภทนักเขียนรุ่นเยาว์ 

หมวดนวนิยายขนาดสั้น
- ไม่มีเรื่องใดได้รับรางวัลชนะเลิศ  
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เรื่อง เทวดากับยาจก โดย ธามาวา (ธมลวรรณ เกิดจั่น) 
- ไม่มีเรื่องใดได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
หมวดรวมเรื่องสั้น
- ไม่มีเรื่องใดได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

หมวดกวีนิพนธ์
- รางวัลชนะเลิศ เรื่อง หมอกขาว อาบดอยเขียว โดย หมอกมุงดอย (สุรพันธุ์ สมสีดา) 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เรื่อง บนแผ่นกระดาษ โดย รัตนโกสินทร์ศก (ชาตรี ตราชู) 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เรื่อง หุบมนุษย์ โดย ธนบัตร ใจอินทร์
หมวดนิยายภาพ (การ์ตูน)
- ไม่มีเรื่องใดได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2          
ผลการตัดสินการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัล “เซเว่นบุ๊คอวอร์ด” ครั้งที่ ๘


ประเภท“กวีนิพนธ์ และนักเขียนรุ่นเยาว์ หมวดกวีนิพนธ์


รายนามคณะกรรมการตัดสิน
๑.  นายเนาวรัตน์  พงษ์ไพบูลย์   
    ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ (ประธานคณะกรรมการตัดสิน)
๒. นางนิภา  ทองถาวร       
    ที่ปรึกษาสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย
๓. นายยุทธ  โตอดิเทพย์       
    อดีตนายกสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย
๔. ผศ.ดร.ตรีศิลป์  บุญขจร   
    อาจารย์ประจำคณะอักษรศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๕. นายโชคชัย บัณฑิตศิละศักดิ์   
    กวีซีไรต์

เลขานุการคณะกรรมการตัดสิน
นางสาวกรองกาญจน์ ถนอมพล   
บรรณารักษ์ห้องสมุด โรงเรียนสายปัญญาในพระบรมราชินูปถัมภ์

บรรยากาศการตัดสิน กวีนิพนธ์

 

 

ผลการตัดสินรางวัลประเภท “กวีนิพนธ์”

อ่านรายชื่อหนังสือกวีนิพนธ์ทั้งหมดที่เข้าชิงที่นี่!!!

รางวัลชนะเลิศ
ไม่มีผลงานใดสมควรได้รับรางวัลชนะเลิศ

 

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑
 
ประพันธ์โดย ไพวรินทร์ ขาวงาม
จัดพิมพ์โดย แพรวสำนักพิมพ์
โล่เกียรติยศ จากบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)  และเงินรางวัล ๕๐,๐๐๐ บาท
 

 

คำนิยม
ณ ที่ซึ่งแม่โพสพเคยสถิต  
       
               ณ ที่ซึ่งแม่โพสพเคยสถิต ของ ไพวรินทร์  ขาวงาม  เป็นรวมบทกวีที่นำเสนอภาพของสังคมอีสานในยุคโลกาภิวัตน์ ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปทุกระดับ ทั้งระดับสังคมโดยรวมและระดับวิถีชีวิตของปัจเจกบุคคล  นโยบายของภาครัฐที่ยังคงเห็นว่าอีสานเป็นดินแดนด้อยพัฒนาและแห้งแล้ง จึงนำเสนอนโยบายเปลี่ยนแปลงทุ่งกุลาร้องไห้เป็นอุตสาหกรรม เป็นแดนกาสิโนและสวนสนุกหรือให้เป็นที่นำขยะของเมือง มาทิ้ง  ผู้ประพันธ์ให้ความสำคัญกับชาวนา ซึ่งกล่าวกันว่าเป็นกระดูกสันหลังของชาติ ทำนาหล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนทั้งแผ่นดิน แต่วิถีชีวิตของชาวนาต้องยากลำบากและระทมขมขื่น  สภาพท้องนาที่เคยอุดมและเป็นที่ซึ่งแม่โพสพเคยสถิตนั้น  บัดนี้แปรเปลี่ยนจนแม่โพสพก็ไม่อาจสถิตอยู่ได้
    ด้านวิถีชีวิต หนุ่มที่เคยมุ่งเข้าเมืองเพื่อความหวังไปสู่ชีวิตที่ดีกว่า  มาบัดนี้ พิษของสังคมทุนนิยมและเศรษฐกิจฟองสบู่ ทำให้รัฐส่งเสริมนโยบายกลับสู่ชนบท แต่เมื่อกลับไป สภาพสังคมก็ไม่เหมือนเดิมเพราะนโยบายการ “พัฒนา” สังคมเกษตรกรรมของอีสานให้กลายเป็นสังคมอุตสาหกรรม  ส่วนสาวอีสานยุคโลกาภิวัตน์มุ่งแต่งงานกับชาวต่างชาติ เพื่อยกระดับฐานะของตนเองและครอบครัว  หมู่บ้านและบ้านอีสานในวันนี้ ผู้ประพันธ์รู้สึกราวกับว่า  “ไม่มีบ้านให้กลับ” ณ ที่ซึ่งแม่โพสพเคยสถิต
ไม่เพียงให้ภาพสังคมอีสานที่แปรเปลี่ยนในภาพกว้าง แต่ยังเน้นการพรรณนาอารมณ์ความรู้สึกภายใน  ของผู้คนที่รักในท้องถิ่นของตนแต่ต้องขื่นขมกับวิถีที่แปรเปลี่ยนได้อย่าง ร้าวลึกสะเทือนอารมณ์
    ในด้านศิลปะการประพันธ์ ด้วยลีลาที่รื่นไหลและหลากหลาย  บทกวีของไพวรินทร์มีเสน่ห์  ของสีสันท้องถิ่น  การผสมผสานท่วงทำนองของกลอนแบบฉบับกับรูปแบบฉันทลักษณ์ท้องถิ่น เช่น ผญาและภาษาถิ่นทำให้เกิดท่วงทำนองเฉพาะตนที่สามารถให้ภาพวิถีชีวิต จิตใจและอารมณ์ของผู้คน อีสานได้อย่างเรียบง่าย แต่คมคาย ลุ่มลึกและกินใจ

 

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑

ประพันธ์โดย บัญชา อ่อนดี
จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์ไพร
โล่เกียรติยศ จากบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และเงินรางวัล ๕๐,๐๐๐ บาท

คำนิยม
มหาวิหารแห่งสุวรรณภูมิ  
     มหาวิหารแห่งสุวรรณภูมิ ของ บัญชา อ่อนดี เป็นผลงานที่นำเสนอสังคมไทยร่วมสมัยซึ่งประกอบด้วยความหลากหลายแตกต่างทาง วิถีชีวิต วัฒนธรรม ค่านิยม และความเชื่อ ท่ามกลางความขัดแย้งทางการเมือง และความเปลี่ยนแปลงที่มุ่งไปสู่ “ความสุขสำเร็จรูป” ผู้เขียนเรียงร้อยภาพเหตุการณ์ โดยเฉพาะภาพวิถีชีวิตที่เรียบง่ายของผู้คนในแต่ละภูมิภาคได้อย่างมีพลังและ มีชีวิตชีวา สามารถจัดวางจังหวะในการนำเสนอเนื้อหาได้สอดคล้องกลมกลืนกันอย่างมีเอกภาพ
ไม่ต่างจากคีตนิพนธ์ที่มีความสอดประสานของท่วงทำนองอย่างลงตัว
    ผู้ประพันธ์สามารถนำเสนอเนื้อเรื่องได้อย่างมีโครงสร้างชัดเจน  มีลำดับการนำเสนอเรื่องราวอย่างมีขั้นตอนโดยแบ่งเนื้อหาเป็น ๓ ภาคคือ ภาคแรก ที่เป็นมา นำเสนออดีตของสังคมไทย  ภาคที่สอง ที่เป็นไป นำเสนอความเปลี่ยนแปลงด้านการปกครองตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๗๕ เป็นต้นมา และภาคที่สาม ที่คงอยู่ คือสภาพการณ์ทางการเมืองและสังคมไทยในปัจจุบัน