ReadyPlanet.com
dot dot
ประกาศผลรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี ๒๕๕๔

ประกาศผลการประกวดวรรณกรรมการเมืองรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี ๒๕๕๔

 

วันที่    สิงหาคม  ๒๕๕๔

 

                        นายพิทูร  พุ่มหิรัญ  เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประธานคณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี ๒๕๕๔  ร่วมกับ นายเจน สงสมพันธุ์ นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี ๒๕๕๔  ได้แถลงว่า

 

                        ผลการประกวดวรรณกรรมการเมืองรางวัลพานแว่นฟ้าในปีนี้

ประเภทเรื่องสั้นการเมือง

รางวัลชนะเลิศ (ไม่มีผลงานใดถึงเกณฑ์ได้รับรางวัล)

รางวัลรองชนะเลิศ มี ๒ รางวัล ได้แก่

ผลงานเรื่อง  ผีดิบ โดย ไมเคิ้ล  เลียไฮ

                        เรื่องสั้น “ผีดิบ” เป็นการนำเสนอภาพแทนสังคมการปกครอง (Representation)  ในห้วงเวลาที่ผู้คนปกติซึ่งยังมีลมหายใจอยู่นั้นไร้ความหวัง ไร้ทางออก กับระบบการเมืองและการเลือกตั้ง เมื่อการเมืองที่กำหนดอนาคตประเทศเต็มไปด้วยความฉ้อฉล คอร์รัปชั่น  ผู้คนต้องการทางเลือกใหม่ที่ไม่มีคอร์รัปชั่น  ไม่ต้อง
นับถือเงินเป็นหลัก  บริโภคเพียงสิ่งที่จำเป็น  สิ่งนี้ได้ก่อเกิดสิ่งประหลาดขึ้นในสังคม เมื่อเกิดการฟื้นคืนชีพของ
ผีดิบ  ซึ่งไม่ต้องกินต้องนอน ใส่เสื้อผ้าชุดเดียว  สิ่งที่ไม่มีลมหายใจนี้ได้กลายเป็นความหวังของคนที่ยังมีลมหายใจ  และเมื่อมีพรรคการเมืองของผีดิบลงสมัครเลือกตั้ง ผู้คนจึงเทคะแนนเสียงให้แก่พวกเขา

                        ความเด่นของเรื่องสั้นเรื่องนี้อยู่ที่ชั้นเชิงการนำเสนอที่ซ้อนกัน ๓ ชั้น คือ  ๑) ให้ภาพของความหวัง โดยเทียบกับผู้คนปกติที่ยังมีลมหายใจ  ๒) ให้ภาพความตายหรือคนตายที่หมดสิ้นแล้วซึ่งความโลภ  หากสังคมที่เป็นอยู่ไม่มีทางออก  สังคมของผู้ไร้ลมหายใจจึงถูกสร้างซ้อนขึ้นมาเป็นความหวังครั้งใหม่ เป็นการนำเสนอที่ให้เกิดภาพแรงในที ให้เกิดการตื่นคิดแก่คนอ่าน  ๓) เมื่อพรรคผีดิบได้รับชัยชนะ  บรรดานักการเมือง
ที่หวังชัยชนะจึงต้องการเปลี่ยนสภาพเป็นผีดิบด้วย  นั่นหมายถึงว่าไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็ตามคนที่ต้องการอำนาจทางการเมืองก็ยังพร้อมจะแปรเปลี่ยนเพื่อชัยชนะเสมอ ไม่ว่าจะให้เป็นคนหรือผี

 

ผลงานเรื่อง  ไม่มีแผ่นดินอยู่    โดย นรพัลลภ  ประณุทนรพาล

                        “ไม่มีแผ่นดินอยู่”  เป็นเรื่องสั้นที่นำเสนอภาพความสับสนในเหตุการณ์สามจังหวัดชายแดนใต้  ด้วยภาษาแห่งความเศร้าลึก สะเทือนอารมณ์  ในสังคมที่เกิดความน่าสะพรึงกลัวขึ้นวันแล้ววันเล่า  สังคมถูก
ตัดขาดจากภายนอก แม้แต่ข่าวสารในพื้นที่ต่างก็รับรู้จากสื่อโทรทัศน์ส่วนกลาง  และข่าวที่มาจากแดนไกลนั้น
ก็เป็นข่าวที่สับสน  ขณะข่าวจากแดนไกลนั้นก็มีภาพมิต่างกันมากนัก  โลกที่ผ่านโทรทัศน์สีที่ภาพเหมือนกับโทรทัศน์ขาวดำนั้นบอกว่าการชุมนุมในเมืองหลวงก็ขยายตัวไปทุกทิศทุกทาง
  สิ่งนี้ทำให้คนที่อยากออกจากพื้นที่
ไปอยู่ที่อื่นเกิดความลังเล  แม้จะรู้ว่าปฏิทินมีวันพรุ่งนี้ แต่ดูเหมือนวันเวลาได้หดสั้นลงไปเรื่อย ๆ

            ความโดดเด่นของเรื่องสั้นเรื่องนี้คือความสะเทือนใจของคนผู้รักถิ่นกำเนิด ผูกพันกับสถานที่ แต่เมื่อบ้านเมืองไม่อยู่ในภาวะสงบ  พวกเขาจึงยังไม่รู้ว่าเมื่อเดินทางออกจากที่นั่นแล้วจะไปพบกับสิ่งใด  การต่อสู้ภายในจิตใจที่มาจากผลของความไม่สงบจากภายนอกทำให้ผู้เขียนได้นำเอาศิลปะความเหนือจริง สร้างสัญญะการพยายามเดินออกจากปัญหาด้วยสะพานข้ามสีขาวที่เคยมีอยู่  แต่ปลายทางนั้นเขาได้พบกับญาติพี่น้องที่เสียชีวิตกำลังรออยู่


ประเภทบทกวีการเมือง

รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่                 

                     ผลงานเรื่อง  มนุษย์เหวย เหวยมนุษย์  โดย นรพัลลภ  ประณุทนรพาล

 

                        “มนุษยเหวย เหวยมนุษย์”  โดดเด่นด้วยการนำโลกในอุดมคติที่ไม่มีการแบ่งแยกผู้คนและสรรพสิ่งออกจากกัน  โดยยั่วแย้งให้เห็นว่ามนุษย์นี่แหละที่สร้างความขัดแย้งต่าง ๆ ขึ้น  โดยตั้งคำถามถึงความหมายของแผ่นดิน  ขอบเขตแห่งรัฐ การปกครอง จักรวาล อธิปไตย  ความรัก ความเป็นมิตร  การประกาศชัยชนะ  โดยชี้ให้เห็นว่าความขัดแย้งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นบนโลกนั้นมิได้มาจากสิ่งอื่นใด มาจากมนุษย์นั่นแล

                        การนำเสนอบทกวีชิ้นนี้ ใช้บทกวีฉันทลักษณ์  จัดวางลำดับข้อความท้ายสุดเป็นกลบท  ให้โยงมาขึ้นต้นในบทต่อไป  นับเป็นความพยายามของผู้ประพันธ์ในการควบคุมตัวความของเรื่องมิให้หลุดออกนอกประเด็น  ทำให้เกิดจังหวะความงามส่งให้ประเด็นนำเสนอมีความโดดเด่นขึ้นมา

 

รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่          

                     ผลงานเรื่อง  นี่หรือคือประเทศของข้าพเจ้าโดย เจริญขวัญ

 

                        “นี่หรือคือประเทศของข้าพเจ้า”  เป็นบทกวีฉันทลักษณ์ที่ตั้งคำถามถึงแผ่นดินบ้านเกิด
เมืองนอนที่เกิดความร้าวฉาน สร้างความชิงชัง เข่นฆ่ากันในนามการสถาปนาอธิปไตย  ผู้เขียนได้ใช้ภาษาสะเทือนอารมณ์ภายใน  โดยบอกให้เห็นว่าภายใต้เงื้อมเงาเช่นนี้แสงแห่งความหวัง  ดอกไม้ที่จะผลิบาน และหนทางที่จะก้าวไป ก็ดูมืดมน หม่นมัว หลงทิศผิดทาง  ในท่ามกลางการผลิแยกของแผ่นดินนั่นคือความพ่ายแพ้ของทุกคน

                        บทกวีชิ้นนี้มิได้ให้ความหวัง มิได้บอกถึงหนทางที่จะเดินออกไปจากปัญหา  แต่การที่กวีใช้ภาษาในระดับของการสร้างอารมณ์สะเทือนใจได้นั้น  ก็น่าจะทำให้ผู้อ่านได้คิดหาทางออกว่าเราจะเดินออกจากความย่อยยับ เพื่อไปสู่วันพรุ่งนี้ได้อย่างไร

        

สำหรับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศ นอกจากจะได้รับถ้วยรางวัลพานแว่นฟ้าแล้วจะได้รับเงินรางวัลประเภทละ ๕๐,๐๐๐ บาท รางวัลรองชนะเลิศประเภทละ ๓๐,๐๐๐ บาท รางวัลชมเชย ประเภทละ ๑๐ รางวัล เงินรางวัลรางวัลละ ๑๐,๐๐๐  บาท จะมีพิธีมอบรางวัลโดยประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานรัฐสภา ในวันศุกร์ที่    กันยายน  ๒๕๕๔  เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา ณ อาคารรัฐสภา สอบถามรายละเอียดรางวัลอื่นได้ที่ ๐๒- ๒๔๔๒๕๑๕-๖ หรือ www.parliament.go.th

 
ข่าวสารประชาสัมพัธ์

เชิญส่งผลงานประกวด “อมตะ อาร์ต อวอร์ด” ครั้งที่6
เชิญส่งผลงานประกวดชิงรางวัลพานแว่นฟ้าปี 2558
กิจกรรม จากมองโกเลียอัลไต สู่ไทยเจ้าพระยา
อสรพิษ – แดนอรัญ แสงทอง – รางวัลซีไรต์ 2557
ผลการประกวดข้อเขียนแรงบันดาลใจจากหนังสือ ชีวิตใหม่ 2
เวทีกลอนเดือนสิบ ๒๕๕๗
ชวนประกวดเรื่องสั้นกับ สสส.
ผลรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 11, 2557
ประกาศรางวัล รพีพร 13 ก.ค. 2557
เชิญร่วมสงกรานต์นักกลอน และ ๗๕ ปี นิภา ท่าพระจันทร์
จัดงาน "๗๕ ปี นิภา ท่าพระจันทร์"
ขอเชิญร่วมการบำเพ็ญกุศลพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
ผลการตัดสิน รางวัลวรรณกรรมรามคำแหง ประจำปี ๒๕๕๖
ขอเชิญส่งบทกลอนไปร่วมสนุกในรายการ "ประกายดาว"
คอนเสิร์ตเพลงดังหนังไทย ครูสุรินทร์ ภาคศิริ
"หัวใจห้องที่ห้า" รางวัลซีไรต์ 2556
ร่วมแสดงมุทิตาจิต สู่ 80 ปี สุเทพ วงศ์กำแหง
ประชันกลอนสดกลอนกระดาษ “การเมืองและการเลือกตั้ง” ครั้งที่ ๒
ประชันกลอนสดกลอนกระดาษ “การเมืองและการเลือกตั้ง” ครั้งที่ ๒
7 เล่มสุดท้าย ซีไรต์ 2556
เยาวชนอายุระหว่าง 8-18 ปี เชิญส่งภาพประกวดวันแม่
Young Thai Artist Award 2013
ประกวดรางวัลวรรณกรรมรามคำแหงครั้งที่ 3
งานประชันกลอนสด ชิงชนะเลิศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
“ข้าวไทย เด็กไทย เรียงความชิงแชมป์ประเทศไทย”
เชิญร่วมกิจกรรม “ค่ายกวีน้อยเมืองนคร” 20-21 ก.ค. 56
พิธีมอบรางวัลสุนทรภู่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖
เรื่องสั้นเข้ารอบสุดท้าย รางวัลสุภาว์ เทวกุลฯ ปี 2556
โครงการอบรมยุวกวีศรีศิลป์ รุ่น ๒๒ (นิราศภูเขาทอง)
รางวัลศรีบูรพา เป็นคนที่ 25 (2556) ธีรภาพ โลหิตกุล
ประสพโชค เย็นแข นักกลอนอาวุโส นักเขียนรางวัลนราธิป เสียชีวิต
ประกวดพานแว่นฟ้าแห่งรัฐสภาไทยประจำปี ๒๕๕๖
5 พฤษภาคม วันนักเขียน
วันนักแปลและล่าม ครั้งที่ 7
ร่องรอยกาลเวลา : ลาว เพื่อนบ้านอาเซียน วัฒนธรรมร่วมสองฝั่งโขง
รายชื่อกวีนิพนธ์และรายชื่อกรรมการซีไรต์ 2556
เปิดตัวหนังสือตำนานครูเพลง เพลงไทยสากล ลูกกรุง (30 มีนาคม 56)
รางวัลศรีบูรพา ปี 2556
นำชมศิลปะเขมร 7 วัน 12-18 เมษายน 2556
รางวัลหนังสือดีเด่นประจำปี 2556 คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ล่องเรือเพลง และสังสรรค์รวมพลคนมีนา ประจำปี 2556
ลาว คำหอม และ พนมเทียน รับรางวัลอมตะครั้งที่ 6
สัมมนา ปันหยีอิเหนา ๒-๖ มีนาคม ๒๕๕๖
พิธีมอบรางวัล “นักเขียนอมตะ” ครั้งที่ ๖
งานมอบรางวัลนักเขียนบทความดีเด่นและฟังสักวา
“ราชมงคล รักษ์เหลืองจันท์ วันดอกไม้บาน” ครั้งที่ 12
เชิญประกวด “กวีนิพนธ์” และ “นักเขียนรุ่นเยาว์ กวีพนธ์” เซเว่นบุ๊คอวอร์ด
รางวัลนักเขียนอมตะประจำปี 2555
ประกาศรายชื่อศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2555
เชิญร่วมประกวด “กวีนิพนธ์” รางวัลซีไรต์ 2556
การประกวดรางวัลพระยาอนุมานราชธน
ศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2555
ผลการตัดสินรางวัลวรรณกรรมรามคำแหง ประจำปี 2555
ประกวดรางวัลวรรณกรรมรามคำแหง ครั้งที่ ๒, ๒๕๕๕
ประชุมวิชาการ 100 เอกสารสำคัญ: สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย ครั้งที่ 8
สมาคมนักกลอนเชิญชวนแข่งขันกลอนสดประจำปี ๒๕๕๕
นายอินทร์อะวอร์ด ๒๕๕๖
ผลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด 2555
นวนิยาย "คนแคระ" ของ วิภาส ศรีทอง คว้าซีไรต์ปี 2555
สัมมนาวิชาการ “ท้องถิ่นอีสานกับการปรับตัวยุคโลกาภิวัฒน์”
ภาพงานรับรางวัลพานแว่นฟ้า ปี 2555
การคัดเลือกกวีรางวัลสุนทรภู่ ประจำปี ๒๕๕๕
ร่องรอยกาลเวลา: ลุ่มน้ำน่าน
รายการศิลป์สโมสร - รางวัลสุนทรภู่ 26 มิถุนายน 2555
จัดงานเปิดตัวหนังสือชุดบทกวีคำเมือง
โครงการเที่ยวเชียงใหม่ ไหว้พระ(เกิน)เก้าวัด กับนายกสมาคมนักกลอน
โครงการแทนคุณแผ่นดิน ปี ๒๕๕๕
ร่องรอยกาลเวลา : สุรินทร์
ร่อยรอยกาลเวลา : ตรัง
งานมหกรรมทุเรียนโลก จังหวัดจันทบุรี
สงกรานต์นักกลอน" วันอาทิตย์ที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๕
สัมมนา "จ้วง-ไท ศึกษา การค้นพบอักษรภาพของชนเผ่าไท"
เชิญชมหนังสือตัวอย่าง "ทางอีศาน" งานสัปดาห์หนังสือ
งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 40, 2555
รางวัล "ศรีบูรพา" ประจำปี 2555
ชิงรางวัลพานแว่นฟ้า ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี ๒๕๕๕
รวมพล คนมีนา" โดยพร้อมเพรียงกัน
กำหนดการชุมนุมเสวนา 72 ปี เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
ประชุมใหญ่สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย
เสวนากวี ม.แม่โจ้ ๔ ธ.ค
โครงการ สานสายสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 2
เชิดชูปูชนียบุคคลและผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น กระทรวงวัฒนธรรม
“รักสร้างสรรค์สยาม” โดยกลุ่มสห+ภาพ
ขอเชิญร่วมเปิดตัวนิตยสาร "อีศาน" และหนังสือ "บทนำชีวิต"
ประกวดเรียงความ เรื่องสั้น บทกวี รางวัลธรรมวรรณศิลป์
ประกาศผลการตัดสินการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ ๘ (ประจำปี ๒๕๕๔)
ขอเชิญร่วมแข่งสักวากลอนสด
โครงการกล้าวรรณกรรม ถอดรหัสนักวาดการ์ตูนในฝัน
เสวนา ๒๕ ปีสำนักพิมพ์แม่คำผาง
เปิดรับ “ศิษย์เก่า” รางวัลพานแว่นฟ้า
กาดผญาครั้งที่ ๕ ทัวร์วัฒนธรรมรถรางไหว้พระ ๙ วัด
Young Thai Artist Award 2011
นิทรรศการจัดแสดงผลงานของท่านสุนทรภู่ แนวร่วมสมัย
โครงการกล้าวรรณกรรม รุ่นที่ 8 เข้าอบรมฟรี
กิจกรรม คุณ...จะเอาพวกเขาไปไว้ที่ไหน?
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จุดประกายความคิด
งานประกาศผลรางวัลนายอินทร์อะวอร์ด ครั้งที่ ๑๒
วิจารณ์วรรณกรรม ชั่วฟ้าดินสลาย
เสวนาอุษาคเนย์ ครั้งที่ 3bulletผลร้อยกรองออนไลน์ 2558
dot
ประกวดร้อยกรองออนไลน์ครั้งที่ 7
dot
bulletข้อมูลการประกวดครั้งที่ 7, 2557
bulletผังร้อยกรอง
bulletอ่านโคลงประกวด 2557
bulletอ่านกลอนประกวด 2557
bulletอ่านกาพย์ยานีประกวด 2557
bulletผลการประกวดร้อยกรอง ปี 2557
dot
ข่าวสาร ข้อมูลสมาคม
dot
bulletกรรมการสมาคมสมัยที่ ๑๕-๑๖
bulletนายกสมาคมสมัยที่ ๑๗
bulletติดต่อนายกสมาคมนักกลอน
bulletติดต่อฝ่ายดูแลส่วนต่างๆ
bulletสมัครสมาชิกสมาคมนักกลอน
bulletนักกลอนตัวอย่าง ๒๕๕๓
dot
หัวข้อน่าสนใจ
dot
bulletรวมลิ้งค์เว็บไซต์น่าสนใจ
bulletส่งบทสักวา น.ส.พ. สยามรัฐ
bulletวารสารวิทยาจารย์ รับต้นฉบับ
bulletส่งข้อเขียนครูในดวงใจ
dot
แนะนำหนังสือ
dot
bulletหน้ารวมหนังสือ
bulletคู่มือเรียนเขียนกลอน
bulletกาสรคำฉันท์ - สมคิด สิงสง
bulletหนังสือสุรินทร์สโมสร
bulletฝากโลกนี้ไว้ในหัวใจเธอ - กอนกูย
bulletเลือน - อติภพ
bulletธาร ธรรมโฆษณ์
bulletนายทิวา
bulletกลอนเกียรติยศ
bulletอ้อมกอดแห่งท้องทุ่ง
bulletทองแถม นาถจำนง
bulletพงศาวดารพิภพ
bulletโป๊ยเซียน คะนองฤทธิ์
dot
โครงการประกวดต่างๆ
dot
bulletนายอินทร์อะวอร์ด ๒๕๕๖
bulletประกวดรางวัลซีไรท์ปี ๒๕๕๖
bulletรางวัลพานแว่นฟ้า ปี ๒๕๕๖
bulletรางวัลวรรณกรรมรามคำแหง ๒๕๕๖
dot
ผลตัดสินรางวัลต่างๆ
dot
bulletรางวัลศรีบูรพา ๒๕๕๖
bulletผลรางวัลซีไรต์ ๒๕๕๗
bulletผลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ๒๕๕๗
bulletผลรางวัลแว่นแก้ว ๗ (๒๕๕๓)
bulletผลกลอนวิถีคนกับควาย
bulletผลร้อยกรอง “ผมจะเป็นคนดี”
bulletรางวัลนราธิป ๒๕๕๓
bulletนักเขียนอมตะ คนที่ ๖ (๒๕๕๕)
bulletนักเขียนรางวัลศรีบูรพา ๒๕๕๖
bulletศิลปินมรดกอีสาน ๒๕๕๔
bulletผลรางวัลพานแว่นฟ้า ๒๕๕๕
bulletผลรางวัลรามคำแหง ๒๕๕๖
bulletศิลปินแห่งชาติ ๒๕๕๕
bulletผลประกวดหนังสือ ชีวิตใหม่ 2
dot
ข่าวคราวของลมหายใจ
dot
dot
Weblink
dot
bulletอ่านกลอนประกวด 2556

หนังสือพิมพ์ คมชัดลึก
สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
ศูนย์ให้คำปรึกษาปัญหาภาษาไทย มศว
เว็บรวมกระทู้ อาศรมชาวโคลง ใน pantip.com
หนังสืออีศาน


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
ติดต่อ นายกสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ทองแถม นาถจำนง
โทรศัพท์ ๐๘๙-๑๒๓๔๗๕๔ อีเมล์ tongtham.n@hotmail.com

สำนักพิมพ์แม่โพสพ