ReadyPlanet.com
dot dot
วันภาษาไทย? บางปัญหาที่น่าแลกเปลี่ยนทัศนะ

วันภาษาไทย? บางปัญหาที่น่าแลกเปลี่ยนทัศนะ

โดย ทองแถม นาถจำนง                      

         ราชการจัดให้วันที่ ๒๙ กรกฎาคม เป็นวันภาษาไทย นัยว่าเพื่อให้มีพื้นที่ทางสังคมสำหรับเคลื่อนไหวกระตุ้นเตือนให้รักภาษาไทย ช่วยกันรักษา ป้องกันมิให้เพี้ยนไปจนวิบัติ

         โดยหลักกว้างแล้ว ๆ มีวันภาษาไทยไว้ก็ดีเหมือนกัน   แต่ก็ควรจะมีการสังคายนาให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องเป็นความรู้ร่วมกันทั้งสังคม

         ประการแรกเลยวันภาษาไทยนี้มีกรอบกว้างแค่ไหน ?

         วันภาษาไทย เราจะให้หมายความถึง “ภาษาประจำชาติ” ที่เป็นภาษาราชการในขอบเขตรวมทั้งประเทศ ซึ่งก็คือภาษาเขียนที่ใช้ตัวอักษรไทยเท่านั้น

         หรือจะกำหนดกรอบให้กว้างกว่านั้น   เป็นต้นว่า   เป็นภาษาที่พลเมืองสัญชาติไทยใช้กัน อันประกอบด้วยชนหลายวัฒนธรรมภาษา เช่น ไทยกลาง, ไทยอีสาน, ไทยล้านนา, ไทยใต้, ไทยมลายู, ไทยม้ง, ไทยกะเหรี่ยง, ไทยอาข่า, ไทยมอแกน ฯลฯ ถ้ากำหนดอย่างนี้ ก็ต้องยอมรับว่า สำเนียงไทยกะเหรี่ยง ไทยม้ง ไทยเย้า ฯ ที่เขาพูดกัน ก็เป็นสาขาหนึ่งของภาษาไทย เช่นเดียวกับ ไทยอีสาน , ไทยล้าน

นา  

         ดูจากการเคลื่อนไหวของหน่วยราชการแล้ว ดูเหมือนว่าความเข้าใจ หรือความหมายของวันภาษาไทยนั้น คือวันภาษาไทยที่เป็นภาษาราชการ คือภาษาไทยกลาง

         ซึ่งถ้าเข้าใจกันแบบนี้  คงจะไม่ค่อยเหมาะ
         ทั้งนี้เพราะภาษาไทยสาขาอื่นก็มีความสำคัญต่อการอนุรักษ์และพัฒนาภาษาไทยในองค์รวม

         มองในแง่อนุรักษ์ คำศัพท์ในภาษาไทยพื้นถิ่น ทั้งไทยล้านนา, ไทยอีสาน, ไทยใต้ ยังคงรักษาคำศัพท์ภาษาไทยดั้งเดิมไว้ได้มากกว่าภาษาไทยกรุงเทพฯ      ดังนั้นถ้าภาษาไทยพื้นถิ่นสูญไป คำศัพท์ไทยดั้งเดิมก็จะหายไปด้วย

         มองในแง่พัฒนา ถ้าเรารู้ภาษาไทยพื้นถิ่นมาก ๆ   เราอาจจะบัญญัติศัพท์ขึ้นใหม่โดยให้มีความเป็นไทยมาก ๆ ได้   โดยนำเอาศัพท์ในภาษาไทยพื้นถิ่นมาใช้

         ปัญหาที่เสนอเป็นประการแรก คือการกำหนดกรอบความหมายสำหรับ “วันภาษาไทย” นี้ กระทรวงวัฒนธรรมควรเป็นเจ้าภาพ ประชุมผู้รู้ ผู้มีวิสัยทัศน์มากำหนด ทำความเข้าใจให้เป็นเอกภาพกัน

         ประการต่อมา ควรจะทำความเข้าใจร่วมกันว่า ภาษานั้นมีพลวัต มีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อย ๆ ทั้งคำศัพท์ และท่วงทำนองการเขียน

             โดยเฉพาะคำศัพท์นั้น มีความเปลี่ยนแปลงมาก    คำศัพท์ในภาษาไทยดั้งเดิมกับภาษาไทยปัจจุบันแตกต่างกันลิบลับโดยเฉพาะภาษาไทยกลาง(ภาษากรุงเทพ) คำศัพท์ในภาษาไทยกลางแทบจะไม่เหลือคำไทย   เพราะได้รับคำศัพท์มอญ-เขมร มาใช้มากมาย ต่อมาก็รับคำศัพท์จากบาลี-สันสกฤตมาอีกมากมาย ชื่อคนไทยทุกวันนี้เป็นชื่อแขกบาลี-สันสกฤตทั้งนั้น   แล้วในยุคใกล้เราก็รับคำศัพท์จากภาษาอังกฤษอีกมากมาย   คนกรุงเทพทุกวันนี้พูดกันทุกประโยคมีภาษาอังกฤษ เพราะมันได้เป็นภาคส่วนสำคัญส่วนหนึ่งในภาษาไทยยุคใหม่ไปแล้ว

         ไม่ว่าจะยอมรับความเปลี่ยนแปลงนี้หรือไม่ ? ภาษาไทยก็จะเปลี่ยนไปแน่นอน

         เราต้องยอมรับว่า นี่มิใช่ความวิบัติ     เพราะถ้าการเปลี่ยนแปลงทางคำศัพท์และท่วงทำนองการเขียนว่าเป็นวิบัติ   ภาษาไทยก็วิบัติไปหลายร้อยปีแล้ว
         สิ่งที่ราชการควรทำคือ ศึกษาติดตามแนวโน้มความเปลี่ยนแปลง แล้วคัดท้ายโน้มนำให้พัฒนาไปในทิศทางที่เหมาะสม   

 

         ทิศทางนั้นคือย่างไร  ? กระทรวงวัฒนธรรมก็ควรเป็นเจ้าภาพ ประชุมผู้รู้ ผู้มีวิสัยทัศน์มากำหนดร่วมกัน

 

 

บทความ

คำฉันท์ (๘)
คำฉันท์ (๗)
คำฉันท์ (๖)
คำฉันท์ (5)
คำฉันท์ (4)
คำฉันท์ (3)
คำฉันท์ (2)
ชื่อวรรณคดีที่ควรรู้จัก (เพิ่มเติม)
คำฉันท์ (1)
ฉากรบใน “ดาหลัง”
กลอนคนฝรั่งเขียน
กลอนบรรยายเมืองสิงห์บุรี เมื่อ พ.ศ 2466
ท้องถิ่นกับอาเซียน...จุดเชื่อมที่ยังต้องค้นหา
กลอนไหว้ครูโนห์ราชาตรี
ข้อเสียของวิชาประวัติศาสตร์
จากระบบบรรณาการถึงการปกครองแบบพิเศษในปะตานี
พระราชนิพนธ์แปลสามเรื่อง
การส่งเสริมและข้อจำกัดของวรรณกรรมมุสลิม
สุนทรคึก เขียนถึง สุนทรภู่ (1) ตามรอยคึกฤทธิ์
กลอนคนฝรั่งเขียน
50 ปีสมาคมนักกลอนฯ กับการก้าวสู่เวทีสากล
สารลึบพะสูน: วรรณคดีลุ่มน้ำโขงที่ไม่โปร่งใส
เพลงยาวพยากรณ์กรุงศรีอยุธยา
สุภาษิตโบราณ
ง่ายและงามอย่างลาว
การเมืองในกวีของ “คุณพุ่ม”
ตำนานการสร้างโลกของชาวจ้วง
เวียงจัน 450 ปี
วันภาษาไทยฯ ที่ราชภัฏมหาสารคาม
แม่น้ำท่าจีนกำลังจะตาย
ย้อนรอยวัฒนธรรมลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
นครปฐมและพระปฐมเจดีย์ในวรรณคดีนิราศ
ตามรอยภาษาศาสตร์ภาษากะเหรี่ยงบ้านไร่
ชาตินิยมสยาม และชาตินิยมไทย กับกรณีปราสาทเขาพระวิหารมรดกโลก
จัดอันดับความนิยมของบทความในเว็บสมาคมฯ
ตำนานนิทานพื้นบ้าน กำเนิดแม่น้ำโขง "ยักษ์สะลึคึ"
เอกสารวิชาการ ร่องรอยกาลเวลา หัวข้อ "ศิลปะ เพลง ดนตรี กวี" วังสะพุง, เลย
มุทิตาบูชาครูวันสุนทรภู่ที่ราชภัฏมหาสารคาม
สัมพันธ์ไทย – จีน (จ้วง) เครือญาติชาติภาษา
ตามล่าหารัก
แม่น้ำโขง โลกร้อน หรือเพราะจีนปิดเขื่อนกั้นน้ำ
The Ides of March และ “โภชนสติ” จาก ป๋วย อึ๊งภากรณ์
มองรูป-เสียงกลอน (ว่าด้วยเสียงตรี วรรค ๒) ผ่าน อังคาร กัลยาณพงศ์ (๒) article
200 ปี เอบราแฮม ลิงคอล์น: “บ้านที่แตกแยกกันเอง ไม่อาจตั้งอยู่ได้”
มองรูป-เสียงกลอน (ว่าด้วยเสียงตรี วรรค ๒) ผ่าน อังคาร กัลยาณพงศ์
ที่เรียกว่า วัฒนธรรม และคำว่า ภาษา
ของ-โขง จิตวิญญาณแห่งสายน้ำ
โคลงห้าพัฒนา ของ "จิตร ภูมิศักดิ์"
ประชาภิวัฒน์(ไทยกับอาเซียน)
วันสารทไทย
สุนทรภู่-ครูมีแขก จากโซนาต้าถึงเพลงทยอยเดี่ยว
สังคม"ทันสมัย" แต่ไร้สมอง
มะเมี๊ยะเป็นสาวมอญ
บรูซแกสตันไว้อาลัยละมูล
รากเหง้าความศักดิ์สิทธิ์ของกวีนิพนธ์ไทย
บทสัมภาษณ์ กวีรากหญ้า
ความเชื่อ
ทำไม
ร่องรอยกาลเวลา
โขงนที เพลงกวี ดนตรีชีวิต
ประชาชนในชาตินิยม
รักสามเศร้า ที่แหลมมลายู
ความหมายทางวัฒนธรรม
เที่ยว 9 วัดศักดิ์สิทธิ์ ไหว้พระทำบุญปีใหม่ สไตล์ "สุจิตต์ วงษ์เทศ"
ปาฐกถาช่างวรรณกรรม
รัฐบุรุษ
หนึ่งคนสองวัฒนธรรม
สุนทรภู่ ต่อต้านสงครามล่าเมืองขึ้น
วัฒนธรรม เปลี่ยน...ซีไรต์ก็เปลี่ยน
สยามเมืองยิ้ม
ปราสาทเขาพระวิหาร
เสภาเรื่องพระราชพงศาวดาร ของสุนทรภู่
ตะเกียงเจ้าพายุ
ต้นแบบ"กลอนสุนทรภู่"
สุนทรภู่ "ความรู้ใหม่" โยงใย "ความรู้เก่า"
จากร้อยกรอง สู่บทกวีมีทำนอง
รามายณะ (รามเกียรติ์) เล่าใหม่
พายุนาร์กีสหรืออคติในใจไทยที่ทำร้ายคนพม่า?
เห่ช้าพญาหงส์
การเทครัวในประวัติศาสตร์อุษาคเนย์
เมืองร้อยเอ็ดประตู
พล นิกร กิมหงวน
ภูมิประเทศอีสาน ไม่มีในประวัติศาสตร์ไทย
มิตาเกะ
เค้าขวัญวรรณกรรม
เรือพระราชพิธี
The Secret
โลกดนตรี
ลมปากที่ไร้มารยา
คำกวี เส้น สี และแสงเงา
ยิ่งกระจะยิ่งกระจ่างอยู่กลางใจ
วรรคทอง
การะเกด
ในวรรณคดีมีกลอน (หรือ) เปล่า...?
ในวรรณคดีก็มีกลอนเปล่า
โล้ชิงช้า ประเพณีประดิษฐ์ใหม่ของพราหมณ์สยาม
เพลงลูกทุ่งมาจากไหน?
สนุกเล่นแต่เป็นจริง
ครูแจ้งวัดระฆัง สร้างสำนวนขุนช้างขุนแผน แสนสยอง ...bulletผลร้อยกรองออนไลน์ 2558
dot
ประกวดร้อยกรองออนไลน์ครั้งที่ 7
dot
bulletข้อมูลการประกวดครั้งที่ 7, 2557
bulletผังร้อยกรอง
bulletอ่านโคลงประกวด 2557
bulletอ่านกลอนประกวด 2557
bulletอ่านกาพย์ยานีประกวด 2557
bulletผลการประกวดร้อยกรอง ปี 2557
dot
ข่าวสาร ข้อมูลสมาคม
dot
bulletกรรมการสมาคมสมัยที่ ๑๕-๑๖
bulletนายกสมาคมสมัยที่ ๑๗
bulletติดต่อนายกสมาคมนักกลอน
bulletติดต่อฝ่ายดูแลส่วนต่างๆ
bulletสมัครสมาชิกสมาคมนักกลอน
bulletนักกลอนตัวอย่าง ๒๕๕๓
dot
หัวข้อน่าสนใจ
dot
bulletรวมลิ้งค์เว็บไซต์น่าสนใจ
bulletส่งบทสักวา น.ส.พ. สยามรัฐ
bulletวารสารวิทยาจารย์ รับต้นฉบับ
bulletส่งข้อเขียนครูในดวงใจ
dot
แนะนำหนังสือ
dot
bulletหน้ารวมหนังสือ
bulletคู่มือเรียนเขียนกลอน
bulletกาสรคำฉันท์ - สมคิด สิงสง
bulletหนังสือสุรินทร์สโมสร
bulletฝากโลกนี้ไว้ในหัวใจเธอ - กอนกูย
bulletเลือน - อติภพ
bulletธาร ธรรมโฆษณ์
bulletนายทิวา
bulletกลอนเกียรติยศ
bulletอ้อมกอดแห่งท้องทุ่ง
bulletทองแถม นาถจำนง
bulletพงศาวดารพิภพ
bulletโป๊ยเซียน คะนองฤทธิ์
dot
โครงการประกวดต่างๆ
dot
bulletนายอินทร์อะวอร์ด ๒๕๕๖
bulletประกวดรางวัลซีไรท์ปี ๒๕๕๖
bulletรางวัลพานแว่นฟ้า ปี ๒๕๕๖
bulletรางวัลวรรณกรรมรามคำแหง ๒๕๕๖
dot
ผลตัดสินรางวัลต่างๆ
dot
bulletรางวัลศรีบูรพา ๒๕๕๖
bulletผลรางวัลซีไรต์ ๒๕๕๗
bulletผลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ๒๕๕๗
bulletผลรางวัลแว่นแก้ว ๗ (๒๕๕๓)
bulletผลกลอนวิถีคนกับควาย
bulletผลร้อยกรอง “ผมจะเป็นคนดี”
bulletรางวัลนราธิป ๒๕๕๓
bulletนักเขียนอมตะ คนที่ ๖ (๒๕๕๕)
bulletนักเขียนรางวัลศรีบูรพา ๒๕๕๖
bulletศิลปินมรดกอีสาน ๒๕๕๔
bulletผลรางวัลพานแว่นฟ้า ๒๕๕๕
bulletผลรางวัลรามคำแหง ๒๕๕๖
bulletศิลปินแห่งชาติ ๒๕๕๕
bulletผลประกวดหนังสือ ชีวิตใหม่ 2
dot
ข่าวคราวของลมหายใจ
dot
dot
Weblink
dot
bulletอ่านกลอนประกวด 2556

หนังสือพิมพ์ คมชัดลึก
สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
ศูนย์ให้คำปรึกษาปัญหาภาษาไทย มศว
เว็บรวมกระทู้ อาศรมชาวโคลง ใน pantip.com
หนังสืออีศาน


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
ติดต่อ นายกสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ทองแถม นาถจำนง
โทรศัพท์ ๐๘๙-๑๒๓๔๗๕๔ อีเมล์ tongtham.n@hotmail.com

สำนักพิมพ์แม่โพสพ