ReadyPlanet.com
dot dot
รางวัลหนังสือดีเด่นประจำปี 2556 คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 รางวัลหนังสือดีเด่นประจำปี 2556 คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศผลรางวัลหนังสือดีเด่นประจำปี 2556  ซึ่งมีหนังสือส่งเข้าประกวดรางวัลดีเด่นในประเภทต่างๆ รวมทั้งหมด 460 เรื่อง และในปีนี้มีหนังสือที่ได้รับรางวัลดีเด่น 8 เรื่อง และรางวัลชมเชย 39 เรื่อง  ดังนี้

1.ประเภทหนังสือสารคดี  มีหนังสือส่งเข้าประกวด 58 เรื่อง  รางดีเด่น ได้แก่ ศึก 9 ทัพ ธำรงรัฐ พิพัฒน์สยาม  ผู้แต่ง วงเดือน นาราสัจจ์ 
 
รางวัลชมเชย 3 รางวัล  ได้แก่ คำจีนสยาม ภาพสะท้อนปฏิสัมพันธ์ไทย-จีน ผู้แต่ง วรศักดิ์ มหัทธโนบล , พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งการถ่ายภาพไทย ผู้แต่ง ศักดา ศิริพันธุ์ และ แม่หม่อนเถียม อายุ 100 ปี ผู้แต่ง ตระกูลดำรงเจริญ
 
2.ประเภทหนังสือนวนิยาย  ส่งเข้าประกวด 40 เรื่อง   แต่ไม่มีเรื่องใดสมควรได้รับรางวัลดีเด่น ส่วนรางวัลชมเชย มี 3 รางวัล ได้แก่ น้ำห่มดิน ผู้แต่ง ชนประเสริฐ คินทรักษ์ โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) , ร้านหนังสือที่มีแต่นิยายรัก  ผู้แต่ง ประชาคม  ลุนาชัย  แพรวสำนักพิมพ์ และ รุสนี  ผู้แต่ง มนตรี ศรียงค์ สำนักพิมพ์สามัญชน
 
3.ประเภทหนังสือรวมเรื่องสั้น ส่งเข้าประกวด 24 เรื่อง  รางวัลดีเด่น ได้แก่ อรุณสวัสดิ์สนธยา ผู้แต่ง นทธี ศศิวิมล  สำนักพิมพ์มติชน
 
รางวัลชมเชย ได้แก่ จรวดกระดาษกลางสายฝน ผู้แต่ง เสฏฐวุฒิ อุดาการ  สำนักพิมพ์มติชน , โลกคู่ขนานหลังประตูบานนั้น ผู้แต่ง โมน สวัสดิ์ศรี สำนักพิมพ์มติชน และ หน้าต่าง ผู้แต่ง ภพ เบญญาภา สำนักพิมพ์ศิราภรณ์บุ๊คส์
 
4. ประเภทหนังสือกวีนิพนธ์  ส่งเข้าประกวด 14 เรื่อง ไม่มีเรื่องใดสมควรได้รับรางวัลดีเด่น  รางวัลชมเชย มี 3 รางวัล ได้แก่ กาลเวลาของผู้คน ผู้แต่ง ธัญญา ธัญญามาศ , หัวใจห้องที่ห้า ผู้แต่ง อังคาร จันทาทิพย์ และอุทกภัยพิลาป ผู้แต่ง อภินันท์ นาคเกษม 
 
5.ประเภทหนังสือสำหรับเด็กเล็ก อายุ 3-5  ส่งเข้าประกวด 90 เรื่อง รางวัลดีเด่น ได้แก่ 50 เท่า สำนักพิมพ์แพรวเพื่อนเด็ก
 
รางวัลชมเชย 3 รางวัล ได้แก่ กระต่ายขี้อาย สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์คิดดี้ , เจ้าแมงมุมอ้วน  สำนักพิมพ์พาส แอท คิดส์ และ โต๋เต๋ขอโทษ สำนักพิมพ์แฮปปี้คิดส์ 
 
6.ประเภทหนังสือสำหรับเด็กอายุ 6-11 ปี ประเภทบันเทิงคดี ส่งเข้าประกวด  40 เรื่อง ไม่มีเรื่องใดได้รับรางวัลดีเด่น
 
 รางวัลชมเชย 3 รางวัล ได้แก่ ของเล่นจากไม้ สำนักพิมพ์แพรวเพื่อนเด็ก , อลวนสี่ขา สองหมา สามแมว สำนักพิมพ์มติชน  ประเภทสารคดี ส่งเข้าประกวด 24 เรื่อง ไม่มีเรื่องใดได้รับรางวัลดีเด่น 
 
 รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ พระพุทธเจ้า สำนักพิม์BEST 4 KIDS, สนุกดีทรายสีหรรษา สำนักพิมพ์พาส แอท คิดส์
 
7.หนังสือสำหรับเด็กวัยรุ่นอายุ 12-18 ปี ประเภทบันเทิงคดี  ส่งเข้าประกวด 26 เรื่อง รางวัลดีเด่น ได้แก่ ลูกยางกลางห้วย สำนักพิมพ์สถาพรบุ๊คส์ 
 
รางวัลชมเชย 3 รางวัล  ได้แก่ แต่กี้ แต่ก่อน สำนักพิมพ์เพื่อนดี , เราทุกคนมีวันฝนตก แพรวสำนักพิมพ์ และ เสน่หา..วารี แพรวสำนักพิมพ์
 
ประเภทสารคดี ส่งเข้าประกวด 20 เรื่อง  รางวัลดีเด่น ได้แก่ อีสานบ้านเฮา สำนักพิมพ์สารคดี
 
รางวัลชมเชย 3 รางวัล ได้แก่ คือรักและมิตรภาพ สำนักพิมพ์สารคดี  , จากยายอีสานถึงหลานฝรั่ง สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์ และ นักเรียนไทยในเมืองเวียด  สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์  ประเภทหนังสือบทร้อยกลอง ส่งเข้าประกวด 3 เรื่อง ไม่มีเรื่องใดได้รางวัลดีเด่น มีรางวัลชมเชย 1 รางวัล ได้แก่ เมล็ดฝัน พันธุ์กวี ดอกไม้แห่งสันติภาพ สำนักพิมพ์ร้อยแก้ววรรณกรรม
 
 8.ประเภทหนังสือการ์ตูนและนิยายภาพ ส่งเข้าประกวด 17 เรื่อง รางวัลดีเด่น ได้แก่ เส้นทางนักรบ :นิยายภาพชีวประวัติท่านปัญญานันทภิกขุ  ของห้องสมุดจำปีรัตน์ วัดชลประทานรังสฤษฎ์
 
 รางวัลชมเชย 3 รางวัล ได้แก่ เด็กหญิงต้นฉบับกับครอบครัวอารมณ์ดี  vol.2 สำนักพิมพ์ไม้ยมก , บุ๊กบิ๊ก(ฉบับดั้งเดิม) Bookbig สำนักพิมพ์มูลนิธิเด็ก และ บุญโฮม ฅนป่วง  สำนักพิมพ์มูลนิธิเด็ก      
 
9.ประเภทหนังสือการ์ตูนและนิยายภาพสำหรับแด็ก ส่งเข่าประกวด 17 เรื่อง รางวัลดีเด่น ได้แก่ มงคลชีวิต 38 ประการ  สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์ 
 
 รางวัลชมเชย 3 รางวัล ได้แก่ เณรแก้วกับน้อยไชยา ผจญภัยโลกแฟนตาซี ตอน จอมโจรองคุลิมาล  สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์ , พิพิธภัณฑ์พิศวง ตอน งูไทย สำนักพิมพ์มูลนิธิเด็ก และมหัศจรรย์แนวพระราชดำริ ตอน แก๊งป่วนช่วนเรียนรู้เรื่องขยะ โดย Asia Manga 
 
10.ประเภทหนังสือสวยงามทั่วไป ส่งเข้าประกวด 21 เรื่อง  ไม่มีเรื่องใดได้รับรางวัลดีเด่น รางวัลชมเชย ได้แก่ ปฏิมากรรมแห่งโชค เล่มแรก 05.05.2555(22.55 hrs ) ชุดปัญจภาคีเหรียญทองคำ โดย บริษัท บิซคิด จำกัด , ปทุมวนานุสรณ์ โครงการบูรณปฏิสังขรณ์วัดปทุมวนาราม โดย สำนักงามทรัพย์สินส่วนพระมหากษตริย์และบริษัท ดสวฤกษ์ คอมมูนิเคชชั่นส์ จำกัด และ รามเกียรติ์จากตู้ลายรดน้ำ โดย สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร
 
11.ประเภทหนังสือสวยงามสำหรับเด็ก ส่งเข้าประกวด 66 เรื่อง รางวัลดีเด่น ได้แก่ หางไหนกันนะ สำนักพิมพ์โลกหนังสือ รางวัลชมเชย ได้แก่ ไกรทอง สำนักพิมพ์เก้าแต้ม , แป้งร่ำทำสวน สำนักพิมพ์แฮปปี้คิดส์ และ สีเทา เจ้าแมววัด Si-tau the Temple Cat โดย บริษัท พิกเซล เพอร์เฟค จำกัด
 
“ ผู้ได้รับรางวัลทั้งหมดจะเข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 41 ในวันที่ 29 มีนาคม 2556 โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 มีนาคม-8 เมษายน 2556ที่ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  สำหรับภาพรวมของการประกวดปีนี้ มีจำนวนหนังสือส่งเข้าประกวดมากขึ้น และสำนักพิมพ์สนับสนุนและเผยแพร่ผลงานของนักเขียนหน้าใหม่มากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดประกวด ที่ต้องการให้ผู้เกี่ยวข้องกับการผลิตหนังสือมีความกระตือรือร้น และมีจิตสำนึกในการผลิตหนังสือดี ทีคุณค่า สารประโยชน์ มีความเป็นมาตรฐานสากล” นายชินภัทรกล่าว


ผู้ตั้งกระทู้ ชาตรี ตราชู วันที่ลงประกาศ 2013-03-13

อ้างอิงจากเวบไชต์มติชนออนไลน์
www.matichon.co.th/news_detail.php
รัตนโกสินทร์ศก ข่าวสารประชาสัมพัธ์

เชิญส่งผลงานประกวด “อมตะ อาร์ต อวอร์ด” ครั้งที่6
เชิญส่งผลงานประกวดชิงรางวัลพานแว่นฟ้าปี 2558
กิจกรรม จากมองโกเลียอัลไต สู่ไทยเจ้าพระยา
อสรพิษ – แดนอรัญ แสงทอง – รางวัลซีไรต์ 2557
ผลการประกวดข้อเขียนแรงบันดาลใจจากหนังสือ ชีวิตใหม่ 2
เวทีกลอนเดือนสิบ ๒๕๕๗
ชวนประกวดเรื่องสั้นกับ สสส.
ผลรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 11, 2557
ประกาศรางวัล รพีพร 13 ก.ค. 2557
เชิญร่วมสงกรานต์นักกลอน และ ๗๕ ปี นิภา ท่าพระจันทร์
จัดงาน "๗๕ ปี นิภา ท่าพระจันทร์"
ขอเชิญร่วมการบำเพ็ญกุศลพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
ผลการตัดสิน รางวัลวรรณกรรมรามคำแหง ประจำปี ๒๕๕๖
ขอเชิญส่งบทกลอนไปร่วมสนุกในรายการ "ประกายดาว"
คอนเสิร์ตเพลงดังหนังไทย ครูสุรินทร์ ภาคศิริ
"หัวใจห้องที่ห้า" รางวัลซีไรต์ 2556
ร่วมแสดงมุทิตาจิต สู่ 80 ปี สุเทพ วงศ์กำแหง
ประชันกลอนสดกลอนกระดาษ “การเมืองและการเลือกตั้ง” ครั้งที่ ๒
ประชันกลอนสดกลอนกระดาษ “การเมืองและการเลือกตั้ง” ครั้งที่ ๒
7 เล่มสุดท้าย ซีไรต์ 2556
เยาวชนอายุระหว่าง 8-18 ปี เชิญส่งภาพประกวดวันแม่
Young Thai Artist Award 2013
ประกวดรางวัลวรรณกรรมรามคำแหงครั้งที่ 3
งานประชันกลอนสด ชิงชนะเลิศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
“ข้าวไทย เด็กไทย เรียงความชิงแชมป์ประเทศไทย”
เชิญร่วมกิจกรรม “ค่ายกวีน้อยเมืองนคร” 20-21 ก.ค. 56
พิธีมอบรางวัลสุนทรภู่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖
เรื่องสั้นเข้ารอบสุดท้าย รางวัลสุภาว์ เทวกุลฯ ปี 2556
โครงการอบรมยุวกวีศรีศิลป์ รุ่น ๒๒ (นิราศภูเขาทอง)
รางวัลศรีบูรพา เป็นคนที่ 25 (2556) ธีรภาพ โลหิตกุล
ประสพโชค เย็นแข นักกลอนอาวุโส นักเขียนรางวัลนราธิป เสียชีวิต
ประกวดพานแว่นฟ้าแห่งรัฐสภาไทยประจำปี ๒๕๕๖
5 พฤษภาคม วันนักเขียน
วันนักแปลและล่าม ครั้งที่ 7
ร่องรอยกาลเวลา : ลาว เพื่อนบ้านอาเซียน วัฒนธรรมร่วมสองฝั่งโขง
รายชื่อกวีนิพนธ์และรายชื่อกรรมการซีไรต์ 2556
เปิดตัวหนังสือตำนานครูเพลง เพลงไทยสากล ลูกกรุง (30 มีนาคม 56)
รางวัลศรีบูรพา ปี 2556
นำชมศิลปะเขมร 7 วัน 12-18 เมษายน 2556
ล่องเรือเพลง และสังสรรค์รวมพลคนมีนา ประจำปี 2556
ลาว คำหอม และ พนมเทียน รับรางวัลอมตะครั้งที่ 6
สัมมนา ปันหยีอิเหนา ๒-๖ มีนาคม ๒๕๕๖
พิธีมอบรางวัล “นักเขียนอมตะ” ครั้งที่ ๖
งานมอบรางวัลนักเขียนบทความดีเด่นและฟังสักวา
“ราชมงคล รักษ์เหลืองจันท์ วันดอกไม้บาน” ครั้งที่ 12
เชิญประกวด “กวีนิพนธ์” และ “นักเขียนรุ่นเยาว์ กวีพนธ์” เซเว่นบุ๊คอวอร์ด
รางวัลนักเขียนอมตะประจำปี 2555
ประกาศรายชื่อศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2555
เชิญร่วมประกวด “กวีนิพนธ์” รางวัลซีไรต์ 2556
การประกวดรางวัลพระยาอนุมานราชธน
ศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2555
ผลการตัดสินรางวัลวรรณกรรมรามคำแหง ประจำปี 2555
ประกวดรางวัลวรรณกรรมรามคำแหง ครั้งที่ ๒, ๒๕๕๕
ประชุมวิชาการ 100 เอกสารสำคัญ: สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย ครั้งที่ 8
สมาคมนักกลอนเชิญชวนแข่งขันกลอนสดประจำปี ๒๕๕๕
นายอินทร์อะวอร์ด ๒๕๕๖
ผลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด 2555
นวนิยาย "คนแคระ" ของ วิภาส ศรีทอง คว้าซีไรต์ปี 2555
สัมมนาวิชาการ “ท้องถิ่นอีสานกับการปรับตัวยุคโลกาภิวัฒน์”
ภาพงานรับรางวัลพานแว่นฟ้า ปี 2555
การคัดเลือกกวีรางวัลสุนทรภู่ ประจำปี ๒๕๕๕
ร่องรอยกาลเวลา: ลุ่มน้ำน่าน
รายการศิลป์สโมสร - รางวัลสุนทรภู่ 26 มิถุนายน 2555
จัดงานเปิดตัวหนังสือชุดบทกวีคำเมือง
โครงการเที่ยวเชียงใหม่ ไหว้พระ(เกิน)เก้าวัด กับนายกสมาคมนักกลอน
โครงการแทนคุณแผ่นดิน ปี ๒๕๕๕
ร่องรอยกาลเวลา : สุรินทร์
ร่อยรอยกาลเวลา : ตรัง
งานมหกรรมทุเรียนโลก จังหวัดจันทบุรี
สงกรานต์นักกลอน" วันอาทิตย์ที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๕
สัมมนา "จ้วง-ไท ศึกษา การค้นพบอักษรภาพของชนเผ่าไท"
เชิญชมหนังสือตัวอย่าง "ทางอีศาน" งานสัปดาห์หนังสือ
งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 40, 2555
รางวัล "ศรีบูรพา" ประจำปี 2555
ชิงรางวัลพานแว่นฟ้า ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี ๒๕๕๕
รวมพล คนมีนา" โดยพร้อมเพรียงกัน
กำหนดการชุมนุมเสวนา 72 ปี เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
ประชุมใหญ่สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย
เสวนากวี ม.แม่โจ้ ๔ ธ.ค
โครงการ สานสายสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 2
เชิดชูปูชนียบุคคลและผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น กระทรวงวัฒนธรรม
“รักสร้างสรรค์สยาม” โดยกลุ่มสห+ภาพ
ขอเชิญร่วมเปิดตัวนิตยสาร "อีศาน" และหนังสือ "บทนำชีวิต"
ประกาศผลรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี ๒๕๕๔
ประกวดเรียงความ เรื่องสั้น บทกวี รางวัลธรรมวรรณศิลป์
ประกาศผลการตัดสินการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ ๘ (ประจำปี ๒๕๕๔)
ขอเชิญร่วมแข่งสักวากลอนสด
โครงการกล้าวรรณกรรม ถอดรหัสนักวาดการ์ตูนในฝัน
เสวนา ๒๕ ปีสำนักพิมพ์แม่คำผาง
เปิดรับ “ศิษย์เก่า” รางวัลพานแว่นฟ้า
กาดผญาครั้งที่ ๕ ทัวร์วัฒนธรรมรถรางไหว้พระ ๙ วัด
Young Thai Artist Award 2011
นิทรรศการจัดแสดงผลงานของท่านสุนทรภู่ แนวร่วมสมัย
โครงการกล้าวรรณกรรม รุ่นที่ 8 เข้าอบรมฟรี
กิจกรรม คุณ...จะเอาพวกเขาไปไว้ที่ไหน?
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จุดประกายความคิด
งานประกาศผลรางวัลนายอินทร์อะวอร์ด ครั้งที่ ๑๒
วิจารณ์วรรณกรรม ชั่วฟ้าดินสลาย
เสวนาอุษาคเนย์ ครั้งที่ 3bulletผลร้อยกรองออนไลน์ 2558
dot
ประกวดร้อยกรองออนไลน์ครั้งที่ 7
dot
bulletข้อมูลการประกวดครั้งที่ 7, 2557
bulletผังร้อยกรอง
bulletอ่านโคลงประกวด 2557
bulletอ่านกลอนประกวด 2557
bulletอ่านกาพย์ยานีประกวด 2557
bulletผลการประกวดร้อยกรอง ปี 2557
dot
ข่าวสาร ข้อมูลสมาคม
dot
bulletกรรมการสมาคมสมัยที่ ๑๕-๑๖
bulletนายกสมาคมสมัยที่ ๑๗
bulletติดต่อนายกสมาคมนักกลอน
bulletติดต่อฝ่ายดูแลส่วนต่างๆ
bulletสมัครสมาชิกสมาคมนักกลอน
bulletนักกลอนตัวอย่าง ๒๕๕๓
dot
หัวข้อน่าสนใจ
dot
bulletรวมลิ้งค์เว็บไซต์น่าสนใจ
bulletส่งบทสักวา น.ส.พ. สยามรัฐ
bulletวารสารวิทยาจารย์ รับต้นฉบับ
bulletส่งข้อเขียนครูในดวงใจ
dot
แนะนำหนังสือ
dot
bulletหน้ารวมหนังสือ
bulletคู่มือเรียนเขียนกลอน
bulletกาสรคำฉันท์ - สมคิด สิงสง
bulletหนังสือสุรินทร์สโมสร
bulletฝากโลกนี้ไว้ในหัวใจเธอ - กอนกูย
bulletเลือน - อติภพ
bulletธาร ธรรมโฆษณ์
bulletนายทิวา
bulletกลอนเกียรติยศ
bulletอ้อมกอดแห่งท้องทุ่ง
bulletทองแถม นาถจำนง
bulletพงศาวดารพิภพ
bulletโป๊ยเซียน คะนองฤทธิ์
dot
โครงการประกวดต่างๆ
dot
bulletนายอินทร์อะวอร์ด ๒๕๕๖
bulletประกวดรางวัลซีไรท์ปี ๒๕๕๖
bulletรางวัลพานแว่นฟ้า ปี ๒๕๕๖
bulletรางวัลวรรณกรรมรามคำแหง ๒๕๕๖
dot
ผลตัดสินรางวัลต่างๆ
dot
bulletรางวัลศรีบูรพา ๒๕๕๖
bulletผลรางวัลซีไรต์ ๒๕๕๗
bulletผลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ๒๕๕๗
bulletผลรางวัลแว่นแก้ว ๗ (๒๕๕๓)
bulletผลกลอนวิถีคนกับควาย
bulletผลร้อยกรอง “ผมจะเป็นคนดี”
bulletรางวัลนราธิป ๒๕๕๓
bulletนักเขียนอมตะ คนที่ ๖ (๒๕๕๕)
bulletนักเขียนรางวัลศรีบูรพา ๒๕๕๖
bulletศิลปินมรดกอีสาน ๒๕๕๔
bulletผลรางวัลพานแว่นฟ้า ๒๕๕๕
bulletผลรางวัลรามคำแหง ๒๕๕๖
bulletศิลปินแห่งชาติ ๒๕๕๕
bulletผลประกวดหนังสือ ชีวิตใหม่ 2
dot
ข่าวคราวของลมหายใจ
dot
dot
Weblink
dot
bulletอ่านกลอนประกวด 2556

หนังสือพิมพ์ คมชัดลึก
สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
ศูนย์ให้คำปรึกษาปัญหาภาษาไทย มศว
เว็บรวมกระทู้ อาศรมชาวโคลง ใน pantip.com
หนังสืออีศาน


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
ติดต่อ นายกสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ทองแถม นาถจำนง
โทรศัพท์ ๐๘๙-๑๒๓๔๗๕๔ อีเมล์ tongtham.n@hotmail.com

สำนักพิมพ์แม่โพสพ