ReadyPlanet.com
dot dot
เปิดตัวหนังสือตำนานครูเพลง เพลงไทยสากล ลูกกรุง (30 มีนาคม 56)

เปิดตัวหนังสือตำนานครูเพลง เพลงไทยสากล ลูกกรุง (30 มีนาคม 56)


รายละเอียด งานแถลงข่าวเปิดตัว  
หนังสือ ตำนานครูเพลง เพลงไทยสากล ลูกกรุง ( คีตา พญาไท ) 
การเสวนาบนเวที ความเป็นมาของ หนังสือ ครูเพลง เพลงไทยสากล ลูกกรุง 
โดย  คีตา พญาไท ( อ.ไพบูลย์ สำราญภูติ ) / อ.ทินวัฒน์ มฤคพิทักษ์ 
คุณสาวะดี เจริญวงศ์  เป็น พิธีกรและผู้ดำเนินรายการ 
การบรรเลง เพลงอมตะ จาก วงดนตรีมินิคอนเสิร์ต ของ ครูปฏิภาณ พึ่งธรรมจิตต์  
และ นักร้องรับเชิญ / สุเทพ จูเนียร์ 

สถานที่   ห้องมีตติ้งรูม 2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  
วันเวลา   วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2556 เวลา 13.00 น. – 17.00 น. 
ประธานในงาน :  คุณสมชาย เสียงหลาย อดีตปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 

แขกรับเชิญ :
   พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ / คุณยงยุทธ วิชัยดิษฐ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม     
   ดร.ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร อดีตเลขาธิการ สวช.  
   ดร.วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร ราชบัณฑิต 
   ศจ.ดร.นพ.พิชิต สุวรรณประกร รองประธานมูลนิธิ เพื่อนพึ่งภา  
   อ.วนิดา พึ่งสุนทร / คุณสุเทพ วงศ์กำแหง / คุณเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ 
   ครูชาลี อินทรวิจิตร / คุณรวงทอง ทองลั่นธม / คุณชรินทร์ นันนทนาคร 
   ครูมนัส ปิติสานต์ / ครูสุนทรียา ณ เวียงกาญจน์ / ครูสุรพล โทณะวณิก 
   อาจารย์แมนรัตน์ ศรีกรานนท์ / ครูนคร ถนอมทรัพย์ 

ทายาท ครูเพลง 
   คุณชาญ กาญจนาคพันธ์ุ / คุณจงรัก จันทร์คณา / คุณชูศักดิ์ ชื่นประโยชน์ 
   คุณวินัย พันธุรักษ์ / คุณบูรพา อารัมภีร / ครูเนรัญชรา / คุณจิรวุฒิ กาญจนะผลิน    
   คุณมณี ชื่นประดิษฐ์ / คุณทิพยภรณ์ พะยอมยงค์ / ครูเนรัญชรา 
   คุณประกิต อภิสารธนรักษ์ / คุณจารุพิมพ์ นภายน / ศาสตราจารย์ นพ.วราวุธ สุมาวงศ์ 
   ครูอ.กวี สัตโกวิท / คุณสุณิสา มณีนิล / คุณมานิด อัชวงศ์ 
   คุณประสานจิตต์ กันตังกุล / คุณไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม 
   คุณพรเทพ พรประภา / ทีม สยามกลการ 
   ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร / ทีม ปตท. 
   คุณอารักษ์ ชลธาร์นนท์ / คุณสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 
   คุณรัชดา ขอประเสริฐ / คุณสุวัฒน์ ทองธนากุล / ทีม หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ / ทีวี 
   สื่อมวลชน โทรทัศน์ / วิทยุ / หนังสือพิมพ์ 

นักร้องรับเชิญ  
   รวงทอง ทองลั่นธม ศิลปินแห่งขาติ 
   ศรวณี โพธิเทศ นักร้องยอดนิยม รางวัลเสาอากาศทองคำ / อารีดังอวอร์ด 
   พรศุลี วิชเวช การะเวกเสียงใส 
   พิมพ์ปฏิภาณ พึ่งธรรมจิตต์ / ทินวัฒน์ มฤคพิทักษ์ / สาวดี เจริญวงศ์ / สมใจ สำราญภูติ 
   สุเทพ จูเนียร์ 

รายการเพลง   
1. เพลงวังบัวบาน   สนิท ศ. / รวงทอง ทองลั่นธม  
2. เพลงแรมพิศวาส   พยงค์ มุกดา / รวงทอง ทองลั่นธม   
3. เพลงยามร้าง   สุรพล โทณะวณิก / รวงทอง ทองลั่นธม 
4. เพลงไม่มีวัน   ป. ชื่นประโยชน์ / ศรวณี โพธิเทศ  
5. เพลงปล่อยฉันไป  สมาน กาญจนะผลิน / ศรวณี โพธิเทศ 
6. เพลงใครหนอ    สุรพล โทณะวณิก / ศรวณี โพธิเทศ 
7. เพลงพะวงรัก   วราห์ วรเวช / ศรวณี โพธิเทศ 
8. เพลงบัวไกลตา   ขุนวิจิตรมาตรา / พรศุลี วิชเวช            
9. เพลงในฝัน    ท่านผู้หญิงพวงร้อย / พรศุลี วิชเวช            
10. เพลงบัวขาว   ท่านผู้หญิงพวงร้อย / พรศุลี วิชเวช 
11. เพลงกล้วยไม้   พรานบูรพ์ / สาวะดี เจริญวงศ์                      
12. เพลงขวัญเรียม   พรานบูรพ์ / สาวะดี เจริญวงศ์ 
13. เพลงโลกนี้คือละคร   ไพบูลย์ บุตรขัน / ทินวัฒน์ มฤคพิทักษ์     
14. เพลงมนต์รักลูกทุ่ง  ไพบูลย์ บุตรขัน / ทินวัฒน์ มฤคพิทักษ์     
15. เพลงมนต์เมืองเหนือ   ไพบูลย์ บุตรขัน / ทินวัฒน์ มฤคพิทักษ์           
16. เพลงพรานเบ็ด   ล้วน ควันธรรม / พิมพ์ปฏิภาณ พึ่งธรรมจิตต์         
17. เพลงผู้ชนะสิบทิศ  ไสล ไกรเลิศ / พิมพ์ปฏิภาณ พึ่งธรรมจิตต์  
18. เพลงยามรัก   สุรพล โทณะวณิก / พิมพ์ปฏิภาณ พึงธรรมจิตต์  
19. เพลงพ่อพระในดวงใจ   ป. ชื่นประโยชน์ / สมใจ สำราญภูติ  
20. เพลงหนึ่งในร้อย   สง่า อารัมภีร์ / สมใจ สำราญภูติ      
21. เพลงรักริษยา   สง่า ทองธัช / สมใจ สำราญภูติ    
22. เพลงรักข้ามขอบฟ้า  อ.กวี สัตโกวิท / สมใจ สำราญภูติ   
23. เพลงอุทยานดอกไม้   สกนธ์ มิตรานนท์ / กาญจนา ไชยรัตน์            
24. เพลงชั่วฟ้าดินสลาย  แมนรัตน์ ศรีกรานนท์ / กาญจนา ไชยรัตน์  
25. เพลงเสน่หา    มนัส ปิติสานต์ /ทินวัฒน์ / พิมพ์ปฏิภาณ / ไพบูลย์ 
26. เพลงท่าฉลอม   ชาลี อินทรวิจิตร / ทินวัฒน์ / พิมพ์ปฏิภาณ / ไพบูลย์ 
27. เพลงรักเอย    แมนรัตน์ ศรีกรานนท์ / ทินวัฒน์ / พิมพ์ปฏิภาณ / ไพบูลย์ 
28. เพลงฝากเพลงถึงเธอ  ทวีพงศ์ มณีนิล / ทินวัฒน์ / พิมพ์ปฏิภาณ / ไพบูลย์ 
29. เพลงบ้านเรา    เนรัญชรา / ทินวัฒน์ / พิมพ์ปฏิภาณ / ไพบูลย์ 
30. เพลงคุณจะงอนมากไปแล้ว  เกษม ชื่นประดิษฐ์ / ทินวัฒน์ / พิมพ์ปฏิภาณ / ไพบูลย์ 
31. เพลงรักคุณเข้าแล้ว   สมาน กาญจนะผลิน / ทินวัฒน์ / พิมพ์ปฏิภาณ / ไพบูลย์ 
32. เพลงรางวัลแด่คนช่างฝัน  จรัล มโนเพ็ชร / ขับร้องหมู่ 
33. เพลงเพียงคำเดียว  สุนทรียา ณ เวียงกาญจน์ / สุเทพ จูเนียร์  
34. เพลงน้ำตาแสงไต้  สง่า อารัมภีร์ / สุเทพ จูเนียร์ 
35. เพลงอาลัยรัก    ชาลี อินทรวิจิตร / สุเทพ จูเนียร์  
36. เพลงไม่รักไม่ว่า   จงรัก จันทร์คณา / สุเทพ จูเนียร์   
37. เพลงจงรัก    จงรัก จันทร์คณา / สุเทพ จูเนียร์  

วงดนตรีมินิคอนเสิร์ต ควบคุมวงโดย ครูพิมพ์ปฏิภาณ พึ่งธรรมจิตต์  
การจัดคิว ขึ้นอยู่กับ ความพร้อมของ นักร้องรับเชิญแต่ละท่าน 
บรรยากาศแบบกันเอง เพื่อนพ้องน้องพี่ คนมีดนตรีในหัวใจ 
แต่งตัวตามสบายข่าวสารประชาสัมพัธ์

เชิญส่งผลงานประกวด “อมตะ อาร์ต อวอร์ด” ครั้งที่6
เชิญส่งผลงานประกวดชิงรางวัลพานแว่นฟ้าปี 2558
กิจกรรม จากมองโกเลียอัลไต สู่ไทยเจ้าพระยา
อสรพิษ – แดนอรัญ แสงทอง – รางวัลซีไรต์ 2557
ผลการประกวดข้อเขียนแรงบันดาลใจจากหนังสือ ชีวิตใหม่ 2
เวทีกลอนเดือนสิบ ๒๕๕๗
ชวนประกวดเรื่องสั้นกับ สสส.
ผลรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 11, 2557
ประกาศรางวัล รพีพร 13 ก.ค. 2557
เชิญร่วมสงกรานต์นักกลอน และ ๗๕ ปี นิภา ท่าพระจันทร์
จัดงาน "๗๕ ปี นิภา ท่าพระจันทร์"
ขอเชิญร่วมการบำเพ็ญกุศลพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
ผลการตัดสิน รางวัลวรรณกรรมรามคำแหง ประจำปี ๒๕๕๖
ขอเชิญส่งบทกลอนไปร่วมสนุกในรายการ "ประกายดาว"
คอนเสิร์ตเพลงดังหนังไทย ครูสุรินทร์ ภาคศิริ
"หัวใจห้องที่ห้า" รางวัลซีไรต์ 2556
ร่วมแสดงมุทิตาจิต สู่ 80 ปี สุเทพ วงศ์กำแหง
ประชันกลอนสดกลอนกระดาษ “การเมืองและการเลือกตั้ง” ครั้งที่ ๒
ประชันกลอนสดกลอนกระดาษ “การเมืองและการเลือกตั้ง” ครั้งที่ ๒
7 เล่มสุดท้าย ซีไรต์ 2556
เยาวชนอายุระหว่าง 8-18 ปี เชิญส่งภาพประกวดวันแม่
Young Thai Artist Award 2013
ประกวดรางวัลวรรณกรรมรามคำแหงครั้งที่ 3
งานประชันกลอนสด ชิงชนะเลิศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
“ข้าวไทย เด็กไทย เรียงความชิงแชมป์ประเทศไทย”
เชิญร่วมกิจกรรม “ค่ายกวีน้อยเมืองนคร” 20-21 ก.ค. 56
พิธีมอบรางวัลสุนทรภู่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖
เรื่องสั้นเข้ารอบสุดท้าย รางวัลสุภาว์ เทวกุลฯ ปี 2556
โครงการอบรมยุวกวีศรีศิลป์ รุ่น ๒๒ (นิราศภูเขาทอง)
รางวัลศรีบูรพา เป็นคนที่ 25 (2556) ธีรภาพ โลหิตกุล
ประสพโชค เย็นแข นักกลอนอาวุโส นักเขียนรางวัลนราธิป เสียชีวิต
ประกวดพานแว่นฟ้าแห่งรัฐสภาไทยประจำปี ๒๕๕๖
5 พฤษภาคม วันนักเขียน
วันนักแปลและล่าม ครั้งที่ 7
ร่องรอยกาลเวลา : ลาว เพื่อนบ้านอาเซียน วัฒนธรรมร่วมสองฝั่งโขง
รายชื่อกวีนิพนธ์และรายชื่อกรรมการซีไรต์ 2556
รางวัลศรีบูรพา ปี 2556
นำชมศิลปะเขมร 7 วัน 12-18 เมษายน 2556
รางวัลหนังสือดีเด่นประจำปี 2556 คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ล่องเรือเพลง และสังสรรค์รวมพลคนมีนา ประจำปี 2556
ลาว คำหอม และ พนมเทียน รับรางวัลอมตะครั้งที่ 6
สัมมนา ปันหยีอิเหนา ๒-๖ มีนาคม ๒๕๕๖
พิธีมอบรางวัล “นักเขียนอมตะ” ครั้งที่ ๖
งานมอบรางวัลนักเขียนบทความดีเด่นและฟังสักวา
“ราชมงคล รักษ์เหลืองจันท์ วันดอกไม้บาน” ครั้งที่ 12
เชิญประกวด “กวีนิพนธ์” และ “นักเขียนรุ่นเยาว์ กวีพนธ์” เซเว่นบุ๊คอวอร์ด
รางวัลนักเขียนอมตะประจำปี 2555
ประกาศรายชื่อศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2555
เชิญร่วมประกวด “กวีนิพนธ์” รางวัลซีไรต์ 2556
การประกวดรางวัลพระยาอนุมานราชธน
ศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2555
ผลการตัดสินรางวัลวรรณกรรมรามคำแหง ประจำปี 2555
ประกวดรางวัลวรรณกรรมรามคำแหง ครั้งที่ ๒, ๒๕๕๕
ประชุมวิชาการ 100 เอกสารสำคัญ: สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย ครั้งที่ 8
สมาคมนักกลอนเชิญชวนแข่งขันกลอนสดประจำปี ๒๕๕๕
นายอินทร์อะวอร์ด ๒๕๕๖
ผลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด 2555
นวนิยาย "คนแคระ" ของ วิภาส ศรีทอง คว้าซีไรต์ปี 2555
สัมมนาวิชาการ “ท้องถิ่นอีสานกับการปรับตัวยุคโลกาภิวัฒน์”
ภาพงานรับรางวัลพานแว่นฟ้า ปี 2555
การคัดเลือกกวีรางวัลสุนทรภู่ ประจำปี ๒๕๕๕
ร่องรอยกาลเวลา: ลุ่มน้ำน่าน
รายการศิลป์สโมสร - รางวัลสุนทรภู่ 26 มิถุนายน 2555
จัดงานเปิดตัวหนังสือชุดบทกวีคำเมือง
โครงการเที่ยวเชียงใหม่ ไหว้พระ(เกิน)เก้าวัด กับนายกสมาคมนักกลอน
โครงการแทนคุณแผ่นดิน ปี ๒๕๕๕
ร่องรอยกาลเวลา : สุรินทร์
ร่อยรอยกาลเวลา : ตรัง
งานมหกรรมทุเรียนโลก จังหวัดจันทบุรี
สงกรานต์นักกลอน" วันอาทิตย์ที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๕
สัมมนา "จ้วง-ไท ศึกษา การค้นพบอักษรภาพของชนเผ่าไท"
เชิญชมหนังสือตัวอย่าง "ทางอีศาน" งานสัปดาห์หนังสือ
งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 40, 2555
รางวัล "ศรีบูรพา" ประจำปี 2555
ชิงรางวัลพานแว่นฟ้า ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี ๒๕๕๕
รวมพล คนมีนา" โดยพร้อมเพรียงกัน
กำหนดการชุมนุมเสวนา 72 ปี เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
ประชุมใหญ่สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย
เสวนากวี ม.แม่โจ้ ๔ ธ.ค
โครงการ สานสายสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 2
เชิดชูปูชนียบุคคลและผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น กระทรวงวัฒนธรรม
“รักสร้างสรรค์สยาม” โดยกลุ่มสห+ภาพ
ขอเชิญร่วมเปิดตัวนิตยสาร "อีศาน" และหนังสือ "บทนำชีวิต"
ประกาศผลรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี ๒๕๕๔
ประกวดเรียงความ เรื่องสั้น บทกวี รางวัลธรรมวรรณศิลป์
ประกาศผลการตัดสินการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ ๘ (ประจำปี ๒๕๕๔)
ขอเชิญร่วมแข่งสักวากลอนสด
โครงการกล้าวรรณกรรม ถอดรหัสนักวาดการ์ตูนในฝัน
เสวนา ๒๕ ปีสำนักพิมพ์แม่คำผาง
เปิดรับ “ศิษย์เก่า” รางวัลพานแว่นฟ้า
กาดผญาครั้งที่ ๕ ทัวร์วัฒนธรรมรถรางไหว้พระ ๙ วัด
Young Thai Artist Award 2011
นิทรรศการจัดแสดงผลงานของท่านสุนทรภู่ แนวร่วมสมัย
โครงการกล้าวรรณกรรม รุ่นที่ 8 เข้าอบรมฟรี
กิจกรรม คุณ...จะเอาพวกเขาไปไว้ที่ไหน?
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จุดประกายความคิด
งานประกาศผลรางวัลนายอินทร์อะวอร์ด ครั้งที่ ๑๒
วิจารณ์วรรณกรรม ชั่วฟ้าดินสลาย
เสวนาอุษาคเนย์ ครั้งที่ 3bulletผลร้อยกรองออนไลน์ 2558
dot
ประกวดร้อยกรองออนไลน์ครั้งที่ 7
dot
bulletข้อมูลการประกวดครั้งที่ 7, 2557
bulletผังร้อยกรอง
bulletอ่านโคลงประกวด 2557
bulletอ่านกลอนประกวด 2557
bulletอ่านกาพย์ยานีประกวด 2557
bulletผลการประกวดร้อยกรอง ปี 2557
dot
ข่าวสาร ข้อมูลสมาคม
dot
bulletกรรมการสมาคมสมัยที่ ๑๕-๑๖
bulletนายกสมาคมสมัยที่ ๑๗
bulletติดต่อนายกสมาคมนักกลอน
bulletติดต่อฝ่ายดูแลส่วนต่างๆ
bulletสมัครสมาชิกสมาคมนักกลอน
bulletนักกลอนตัวอย่าง ๒๕๕๓
dot
หัวข้อน่าสนใจ
dot
bulletรวมลิ้งค์เว็บไซต์น่าสนใจ
bulletส่งบทสักวา น.ส.พ. สยามรัฐ
bulletวารสารวิทยาจารย์ รับต้นฉบับ
bulletส่งข้อเขียนครูในดวงใจ
dot
แนะนำหนังสือ
dot
bulletหน้ารวมหนังสือ
bulletคู่มือเรียนเขียนกลอน
bulletกาสรคำฉันท์ - สมคิด สิงสง
bulletหนังสือสุรินทร์สโมสร
bulletฝากโลกนี้ไว้ในหัวใจเธอ - กอนกูย
bulletเลือน - อติภพ
bulletธาร ธรรมโฆษณ์
bulletนายทิวา
bulletกลอนเกียรติยศ
bulletอ้อมกอดแห่งท้องทุ่ง
bulletทองแถม นาถจำนง
bulletพงศาวดารพิภพ
bulletโป๊ยเซียน คะนองฤทธิ์
dot
โครงการประกวดต่างๆ
dot
bulletนายอินทร์อะวอร์ด ๒๕๕๖
bulletประกวดรางวัลซีไรท์ปี ๒๕๕๖
bulletรางวัลพานแว่นฟ้า ปี ๒๕๕๖
bulletรางวัลวรรณกรรมรามคำแหง ๒๕๕๖
dot
ผลตัดสินรางวัลต่างๆ
dot
bulletรางวัลศรีบูรพา ๒๕๕๖
bulletผลรางวัลซีไรต์ ๒๕๕๗
bulletผลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ๒๕๕๗
bulletผลรางวัลแว่นแก้ว ๗ (๒๕๕๓)
bulletผลกลอนวิถีคนกับควาย
bulletผลร้อยกรอง “ผมจะเป็นคนดี”
bulletรางวัลนราธิป ๒๕๕๓
bulletนักเขียนอมตะ คนที่ ๖ (๒๕๕๕)
bulletนักเขียนรางวัลศรีบูรพา ๒๕๕๖
bulletศิลปินมรดกอีสาน ๒๕๕๔
bulletผลรางวัลพานแว่นฟ้า ๒๕๕๕
bulletผลรางวัลรามคำแหง ๒๕๕๖
bulletศิลปินแห่งชาติ ๒๕๕๕
bulletผลประกวดหนังสือ ชีวิตใหม่ 2
dot
ข่าวคราวของลมหายใจ
dot
dot
Weblink
dot
bulletอ่านกลอนประกวด 2556

หนังสือพิมพ์ คมชัดลึก
สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
ศูนย์ให้คำปรึกษาปัญหาภาษาไทย มศว
เว็บรวมกระทู้ อาศรมชาวโคลง ใน pantip.com
หนังสืออีศาน


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
ติดต่อ นายกสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ทองแถม นาถจำนง
โทรศัพท์ ๐๘๙-๑๒๓๔๗๕๔ อีเมล์ tongtham.n@hotmail.com

สำนักพิมพ์แม่โพสพ