ReadyPlanet.com
dot dot
ผลประกวดกลอนสดมัธยมและอุดมศึกษาแต่ละภาค ปี 2556

เขต กทม.และริมณฑล

 

 ผลการแข่งขันกลอนสดนักเรียนมัธยมศึกษา เขต กทม.และปริมณฑล (วันศุกร์ที่ ๑๕ พ.ย ๒๕๕๖) ณ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

-ชนะเลิศ โรงเรียนปากเกร็ด นนทบุรี
-รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง โรงเรียนภัทรญาณ นครปฐม
-รองชนะเลิศอันดับสอง โรงเรียนบดินทร์เดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
-รางวัลชมเชย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
-ราวัลชมเชย โรงเรียนนาคประสิทธิ์ นครปฐม
 
ตัวแทนเขต กทม.และปริมณฑล ที่จะเข้าแข่งขันระดับประเทศ ในวันนักกลอน ๑๐ ธันวา ศกนี้ ณ สถาบันคึกฤทธิ์ คือโรงเรียนปากเกร็ด
 
การแข่งขันกลอนสดนักเรียนมัธยมศึกษา เขต กทม.และปริมณฑล มีโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันดังนี้
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
โรงเรียนบดินทร์เดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
โรเงรียนปากเกร็ด
โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมป์)
โรงเรียนสามพรานวิทยา
โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการ รัชดา
โรงเรียนประชาอุทิศ (จันทาบอนุสรณ์)
โรงเรียนภทรญาณวิทยา
โรงเรียนราชินีบูรณะ
โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯ
รวมทั้งสิ้น ๒๔ ทีม
 
 
ภาคตะวันตก
 
ประกาศผลการแข่งขันกลอนสด ภาคตะวันตก 
วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ มีนักเรียนเข้าแข่งขัน ๒๑ ทีม
โรงเรียนชนะเลิศคือ เขาย้อยวิทยา อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี
รองชนะเลิศอันดับหนึ่งคือ สงวนหญิง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 
รองชนะเลิศอะนดับสองคือ รร.วัดป่าพฤกษ์ อ.างปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
ชมเชย บ้านแหลมวิทยา อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
ชมชเย รร.สายธรรมจันทร์ จ.ราชบุรี
 
โรงเรียนตัวแทนภาคตะวันตก ที่จะเข้าแข่งขันกลอนสดนักเรียนมัธยมระดับชาติ ในวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ ใน "วันนักกลอน ๑๐ ธันวา" ณ สถาบันคึกฤทธิ์ คือ โรงเรียนเขาย้อยวิทยา จ.เพชรบุรี

 

ภาคอีสาน

 

ผลการประกวดกลอนสดภาคอีสาน ระดับมัธยมศึกษา และอุดมศึกษา โอกาสวันภาษาไทยแห่งชาติ 
ประกวดวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 
ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ อาคาร ๓๔ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 
ระดับมัธยมศึกษา
ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม (นายพฤหัสบดินทร์ พันธุ์ชัยเพชร ,นายธนพร อันโนนจาน ,นางสาวธิดารัตน์ เรืองวิเศษ)
รองชนะเลิศอันดับ ๑ โรงเรียนอนุกูลนารี (นายณัฐกมล กองคำ ,นายอัครฤดี บุญอาสา ,นางสาวธันยาพร โพธิ์ศรี)
รองชนะเลิศอันดับสอง โรงเรียนสตรีศึกษาร้อยเอ็ด(นายศรวุฒิ ไล้เลิศ ,นายนรเทพ จินายัน , นางสาวศศิฉาย อินทร์อุ่นโชติ)
รางวัลชมเชย โรงเรียนสาธิต ม.ราชภัฏมหาสารคาม
(โรงเรียนเข้าร่วม..โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม , โรงเรียนบัวขาว , โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม, โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ,โรงเรียนบรบือวิทยาคาร ,โรงเรียนมหาวิชานุกูล ,โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 
 
ระดับอุดมศึกษา
ชนะเลิศ ม.ราชภัฏนครราชสีมา (นายปิยะพงษ์ เขตขันฑ์ , นายพิสิฐ เคียงสันเทียะ, น.ส.เดือนเต็ม บำรุงนา)
รองชนะเลิศอันดับ ๑ ม.ขอนแก่น (นายชัยพิทักษ์ หินกลาง , น.ส.ทิพย์สุคนธ์ สมรูป , น.ส.สกลรัตน์ ทูลทองอินทร์)
รองชนะเลิศอันดับ ๒ ม.ราชภัฏกาฬสินธุ์ (นายรัตนะ ธรวัชรสันติ , นายวัชราภรณ์ โยธาฤทธิ์ ,นายณัฐวุฒิ สุดหล้า)
รางวัลชมเชย ม.ราชภัฏมหาสารคาม ทีม ๑ และทีม ๒
(เข้าร่วม..ม.มหาสารคาม ,ม.ราชภัฏอุดรธานี, ม.ราชภัฏบุรีรัมย์ ,ม.ราชภัฏสกลนคร, ม.ราชภัฏมหาสารคามทีม ๑ และ ทีม ๒)
 
โรงเรียนที่เป็นตัวแทนภาคอีสานมาแข่งขันกลอนสด ในวันนักกลอน ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ สถาบันคึกฤทธิ์ ซอยงามดูพลี กทม. คือ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม

ภาคกลาง

โรงเรียนบ้านชีวิทยา จ.ลพบุรี ชนะเลิศแต่งบทร้อยกรอง ม.ปลาย จะได้เป็นตัวแทนภาคกลางไปประชันกลอนสดในงานวันนักกลอน

ดาวน์โหลดเอกสารผลภาคกลาง...

ภาคตะวันออก

โรงเรียนที่จะเป็นตัวแทนภาคตะวันออก เข้าแข่งขันกลอนสดนักเรียนมัธยมศึกษา ระดับชาติ คือ ทีมโรงเรียนปราจีนกัลยาณี ผู้ชนะเลิศในการแข่งขันกลอนสด วันสุนทรภู่ที่จะยอง

ภาคเหนือ

การประกวดกลอนสดนักเรีบนมัธยมศึกษา ภาคเหนือ ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ เสร็จสิ้นเมื่อประมาณบ่ายสามโมงกว่า ๆ มีนักเรียนเข้าแข่งมาไกลสุดคือเตรียมอุดมภาคเหนือ (จ.พิษณุโลก) รร.ที่ชนะเลิศ คือ รร.รังสีวิทยาคม อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ที่จะเป็นตัวแทนไปแข่งขันในวันนักกลอน

ภาคใต้

ติดต่อขอผลแข่งขันแล้ว

 
ข่าวสารข้อมูลสมาคม

นักกลอนตัวอย่าง นักกลอนดีเด่น ของสมาคมนักกลอน 2557
ตัวแทนโรงเรียน ๗ ภาค ร่วมแข่งขันกลอนสด วันนักกลอน ๒๕๕๗
วันนักกลอนและประชุมสามัญประจำปี ๒๕๕๗
เชิญชวนประกวดกลอนสด ม.ปลายภาคตะวันตก สมาคมนักกลอนฯ 2557
ประกวดกลอนสดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.ราชภัฏมหาสารคาม
ค่ายวรรณศิลป์ ๗-๘ ก.ค. ๒๕๕๗ รัตนโกสินทร์สมโภช
นักกลอนตัวอย่างและนักกลอนดีเด่น ปี 2556
ประชุมใหญ่ประจำปีสมาคมนักกลอน และวันนักกลอน ๒๕๕๖
ประชันกลอนสด ม.ปลาย หัวข้อ "อภิสัมมานสักการะ ๑๐๐ พระชันษา พระสังฆบิดร
ประกวดกลอนสดนักเรียนมัธยมศึกษา ภาคตะวันตก 13 พ.ย.
ประกวดกลอนสดนักเรียนมัธยมศึกษา ภาคเหนือ 30 พ.ย.
ประกวดกลอน ภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 11 พ.ย.
พ.ย. 56 สมาคมนักกลอนฯ จัดแข่งขันกลอนสดนักเรียนมัธยม ๓ ภาค
ผลการประกวดกลอนสดภาคอีสาน 2556
ประมวลภาพงานวันภาษาไทยแห่งชาติ และ งานประชันกลอนสดชิงชนะเลิศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประวัติ 10 กวีอาเซียน “รางวัลสุนทรภู่” 2556
รายชื่อกวี 10 ชาติ รางวัลสุนทรภู่ 2556
บรรยากาศสงกรานต์นักกลอนประจำปี ๒๕๕๖
สงกรานต์นักกลอน" วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๖
นักกลอนตัวอย่าง ประจำปี ๒๕๕๕
ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๕
ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๔
งานทำบุญวันนักกลอน ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๔
นายกสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทยสมัยที่ ๑๗
การเลือกตั้งนายกสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย
นักกลอนตัวอย่างของสมาคมนักกลอนฯ ๒๕๕๓ article
ประชุมใหญ่ประจำปีและวันนักกลอน ๒๕๕๓ article
นักกลอนตัวอย่างของสมาคมนักกลอนฯ ๒๕๕๑-๒๕๕๒ article
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี และงานวันนักกลอน ๒๕๕๒ article
นักกลอนตัวอย่างสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย
การดำเนินงาน สมาคมนักกลอนฯ (ปี ๒๕๕๐ - ๒๕๕๑)
นักกลอนตัวอย่างระดับภาค
คำประกาศเกียรติคุณ นิภา บางยี่ขัน
รูปคณะกรรมการสมัยที่๑๕ article
ความเป็นมา article
กรรมการสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทยสมัยที่ ๑๕ - ๑๖ article
นายกสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทยสมัยที่ ๑๕ article
วัตถุประสงค์สมาคมนักกลอน article
นโยบายการบริหาร article
วันเกิดของสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย article
รายชื่อนายกสมาคม articlebulletผลร้อยกรองออนไลน์ 2558
dot
ประกวดร้อยกรองออนไลน์ครั้งที่ 7
dot
bulletข้อมูลการประกวดครั้งที่ 7, 2557
bulletผังร้อยกรอง
bulletอ่านโคลงประกวด 2557
bulletอ่านกลอนประกวด 2557
bulletอ่านกาพย์ยานีประกวด 2557
bulletผลการประกวดร้อยกรอง ปี 2557
dot
ข่าวสาร ข้อมูลสมาคม
dot
bulletกรรมการสมาคมสมัยที่ ๑๕-๑๖
bulletนายกสมาคมสมัยที่ ๑๗
bulletติดต่อนายกสมาคมนักกลอน
bulletติดต่อฝ่ายดูแลส่วนต่างๆ
bulletสมัครสมาชิกสมาคมนักกลอน
bulletนักกลอนตัวอย่าง ๒๕๕๓
dot
หัวข้อน่าสนใจ
dot
bulletรวมลิ้งค์เว็บไซต์น่าสนใจ
bulletส่งบทสักวา น.ส.พ. สยามรัฐ
bulletวารสารวิทยาจารย์ รับต้นฉบับ
bulletส่งข้อเขียนครูในดวงใจ
dot
แนะนำหนังสือ
dot
bulletหน้ารวมหนังสือ
bulletคู่มือเรียนเขียนกลอน
bulletกาสรคำฉันท์ - สมคิด สิงสง
bulletหนังสือสุรินทร์สโมสร
bulletฝากโลกนี้ไว้ในหัวใจเธอ - กอนกูย
bulletเลือน - อติภพ
bulletธาร ธรรมโฆษณ์
bulletนายทิวา
bulletกลอนเกียรติยศ
bulletอ้อมกอดแห่งท้องทุ่ง
bulletทองแถม นาถจำนง
bulletพงศาวดารพิภพ
bulletโป๊ยเซียน คะนองฤทธิ์
dot
โครงการประกวดต่างๆ
dot
bulletนายอินทร์อะวอร์ด ๒๕๕๖
bulletประกวดรางวัลซีไรท์ปี ๒๕๕๖
bulletรางวัลพานแว่นฟ้า ปี ๒๕๕๖
bulletรางวัลวรรณกรรมรามคำแหง ๒๕๕๖
dot
ผลตัดสินรางวัลต่างๆ
dot
bulletรางวัลศรีบูรพา ๒๕๕๖
bulletผลรางวัลซีไรต์ ๒๕๕๗
bulletผลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ๒๕๕๗
bulletผลรางวัลแว่นแก้ว ๗ (๒๕๕๓)
bulletผลกลอนวิถีคนกับควาย
bulletผลร้อยกรอง “ผมจะเป็นคนดี”
bulletรางวัลนราธิป ๒๕๕๓
bulletนักเขียนอมตะ คนที่ ๖ (๒๕๕๕)
bulletนักเขียนรางวัลศรีบูรพา ๒๕๕๖
bulletศิลปินมรดกอีสาน ๒๕๕๔
bulletผลรางวัลพานแว่นฟ้า ๒๕๕๕
bulletผลรางวัลรามคำแหง ๒๕๕๖
bulletศิลปินแห่งชาติ ๒๕๕๕
bulletผลประกวดหนังสือ ชีวิตใหม่ 2
dot
ข่าวคราวของลมหายใจ
dot
dot
Weblink
dot
bulletอ่านกลอนประกวด 2556

หนังสือพิมพ์ คมชัดลึก
สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
ศูนย์ให้คำปรึกษาปัญหาภาษาไทย มศว
เว็บรวมกระทู้ อาศรมชาวโคลง ใน pantip.com
หนังสืออีศาน


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
ติดต่อ นายกสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ทองแถม นาถจำนง
โทรศัพท์ ๐๘๙-๑๒๓๔๗๕๔ อีเมล์ tongtham.n@hotmail.com

สำนักพิมพ์แม่โพสพ