ReadyPlanet.com
dot dot
ประชุมใหญ่ประจำปีสมาคมนักกลอน และวันนักกลอน ๒๕๕๖

กำหนดการ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖
สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย
กิจกรรม “วันนักกลอน ๒๕๕๕” 
การแข่งขันประชันกลอนสดนักเรียนมัธยมศึกษา ตอนปลาย ชิงชนะเลิศระดับประเทศ 
หัวข้อ อภิสัมมานสักการะ ๑๐๐ พระชันษา พระสังฆบิดร
ณ สถาบันคึกฤทธิ์ ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาธร กรุงเทพมหานคร 
วันเสาร์ ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๖
...............
 
วันเสาร์ ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๖ 
ภาคเช้า : ตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กทม.
 
เวลา ๐๘.๐๐ น. ทีมนักเรียนทั้ง ๗ ภูมิภาค,ผู้บริหารสถานศึกษา – ครูควบคุมทีม และคณะกรรมการบริหารสมาคมนักกลอนฯ  พร้อมกันบริเวณ ตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กทม.
 
๐๙.๐๐ น.นายกสมาคมนักกลอนฯ วางพวงมาลา และคณะเข้ากราบถวายสักการะพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
 
๐๙.๓๐ น. ทีมนักเรียนทั้ง ๗ ภูมิภาค,ผู้บริหารสถานศึกษา –ครูควบคุมทีม เข้าชมนิทรรศการ สดุดี ๑๐๐ พระชันษา พระสังฆบิดร ณ อาคารสภาการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย และเข้าชมห้องสมุดและประวัดเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร
 
ภาคบ่าย : สถาบันคึกฤทธิ์ ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาธร กทม.
 
๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
 
๑๓.๐๐ น. ลงทะเบียน รายงานตัวทีมเข้าร่วมแข่งขัน,สมาชิกสมาคมฯ, ผู้รับรางวัลร้อยกรองออนไลน์ ครั้งที่ ๖ และนักกลอนตัวอย่าง - นักกลอนดีเด่น และสื่อมวลชน
 
๑๓.๐๐ น. 
- ปฐมนิเทศผู้เข้าร่วมแข่งขัน
 
-  ปาฐกถานำ หัวข้อ “ที่นี้พระของประชาชน” โดย พระศาสกยวงศ์วิสุทธิ์ (พระ ดร.อนิลมาน ธมฺมสากิโย) ผู้ช่วยเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช, รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
 
-แข่งขันประชันกลอนสดนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 
หัวข้อ “อภิสัมมานสักการะ ๑๐๐ พระชันษา พระสังฆบิดร”
 
- สักวา  - ดอกสร้อย   - กลอนสุภาพ
 
- แข่งขัน “กลอนกระดาษ”  สำหรับผู้สนใจทั่วไป
 
๑๕.๐๐  น. รับประทานอาหารว่าง
 
๑๕.๓๐ น. ประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖
 
๑๗.๐๐ น. 
พิธีมอบรางวัลร้อยกรองออนไลน์ ครั้งที่ ๖ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖ โดย นายประเสริฐ สลิลอำไพ  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อสังคม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 
พิธีมอบรางวัลประชันกลอนสดนักเรียนมัธยมศึกษา ตอนปลาย โดย นายเขมชาติ เทพไท ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
 
พิธีมอบรางวัลนักกลอนตัวอย่าง ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖ และ นักกลอนดีเด่นระดับภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ โดย นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติ สาขา วรรณศิลป์ 
 
มอบใบประกาศเกียรติคุณให้หน่วยงาน,องค์กรที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมในรอบปี พ.ศ.๒๕๕๖ โดย นายทองแถม นาถจำนง นายกสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย
 
๑๘.๐๐ น. นักกลอนตัวอย่าง กล่าวความรู้สึกประธานกล่าวเปิดงานเลี้ยงสังสรรค์ “วันนักกลอน พ.ศ.๒๕๕๖”
 
๑๘.๐๐ น. งานเลี้ยงสังสรรค์ ดนตรี
 
หมายเหตุ : กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ภายในงานมีซุ้มอาหาร เพื่อนบ้านอาเซียน – เครื่องดื่ม บริการฟรี ,ร้านหนังสือราคาถูก และซุ้มสอยดาว รายได้สมทบกิจกรรม “วันนักกลอน” ข่าวสารข้อมูลสมาคม

นักกลอนตัวอย่าง นักกลอนดีเด่น ของสมาคมนักกลอน 2557
ตัวแทนโรงเรียน ๗ ภาค ร่วมแข่งขันกลอนสด วันนักกลอน ๒๕๕๗
วันนักกลอนและประชุมสามัญประจำปี ๒๕๕๗
เชิญชวนประกวดกลอนสด ม.ปลายภาคตะวันตก สมาคมนักกลอนฯ 2557
ประกวดกลอนสดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.ราชภัฏมหาสารคาม
ค่ายวรรณศิลป์ ๗-๘ ก.ค. ๒๕๕๗ รัตนโกสินทร์สมโภช
นักกลอนตัวอย่างและนักกลอนดีเด่น ปี 2556
ประชันกลอนสด ม.ปลาย หัวข้อ "อภิสัมมานสักการะ ๑๐๐ พระชันษา พระสังฆบิดร
ผลประกวดกลอนสดมัธยมและอุดมศึกษาแต่ละภาค ปี 2556
ประกวดกลอนสดนักเรียนมัธยมศึกษา ภาคตะวันตก 13 พ.ย.
ประกวดกลอนสดนักเรียนมัธยมศึกษา ภาคเหนือ 30 พ.ย.
ประกวดกลอน ภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 11 พ.ย.
พ.ย. 56 สมาคมนักกลอนฯ จัดแข่งขันกลอนสดนักเรียนมัธยม ๓ ภาค
ผลการประกวดกลอนสดภาคอีสาน 2556
ประมวลภาพงานวันภาษาไทยแห่งชาติ และ งานประชันกลอนสดชิงชนะเลิศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประวัติ 10 กวีอาเซียน “รางวัลสุนทรภู่” 2556
รายชื่อกวี 10 ชาติ รางวัลสุนทรภู่ 2556
บรรยากาศสงกรานต์นักกลอนประจำปี ๒๕๕๖
สงกรานต์นักกลอน" วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๖
นักกลอนตัวอย่าง ประจำปี ๒๕๕๕
ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๕
ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๔
งานทำบุญวันนักกลอน ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๔
นายกสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทยสมัยที่ ๑๗
การเลือกตั้งนายกสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย
นักกลอนตัวอย่างของสมาคมนักกลอนฯ ๒๕๕๓ article
ประชุมใหญ่ประจำปีและวันนักกลอน ๒๕๕๓ article
นักกลอนตัวอย่างของสมาคมนักกลอนฯ ๒๕๕๑-๒๕๕๒ article
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี และงานวันนักกลอน ๒๕๕๒ article
นักกลอนตัวอย่างสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย
การดำเนินงาน สมาคมนักกลอนฯ (ปี ๒๕๕๐ - ๒๕๕๑)
นักกลอนตัวอย่างระดับภาค
คำประกาศเกียรติคุณ นิภา บางยี่ขัน
รูปคณะกรรมการสมัยที่๑๕ article
ความเป็นมา article
กรรมการสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทยสมัยที่ ๑๕ - ๑๖ article
นายกสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทยสมัยที่ ๑๕ article
วัตถุประสงค์สมาคมนักกลอน article
นโยบายการบริหาร article
วันเกิดของสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย article
รายชื่อนายกสมาคม articlebulletผลร้อยกรองออนไลน์ 2558
dot
ประกวดร้อยกรองออนไลน์ครั้งที่ 7
dot
bulletข้อมูลการประกวดครั้งที่ 7, 2557
bulletผังร้อยกรอง
bulletอ่านโคลงประกวด 2557
bulletอ่านกลอนประกวด 2557
bulletอ่านกาพย์ยานีประกวด 2557
bulletผลการประกวดร้อยกรอง ปี 2557
dot
ข่าวสาร ข้อมูลสมาคม
dot
bulletกรรมการสมาคมสมัยที่ ๑๕-๑๖
bulletนายกสมาคมสมัยที่ ๑๗
bulletติดต่อนายกสมาคมนักกลอน
bulletติดต่อฝ่ายดูแลส่วนต่างๆ
bulletสมัครสมาชิกสมาคมนักกลอน
bulletนักกลอนตัวอย่าง ๒๕๕๓
dot
หัวข้อน่าสนใจ
dot
bulletรวมลิ้งค์เว็บไซต์น่าสนใจ
bulletส่งบทสักวา น.ส.พ. สยามรัฐ
bulletวารสารวิทยาจารย์ รับต้นฉบับ
bulletส่งข้อเขียนครูในดวงใจ
dot
แนะนำหนังสือ
dot
bulletหน้ารวมหนังสือ
bulletคู่มือเรียนเขียนกลอน
bulletกาสรคำฉันท์ - สมคิด สิงสง
bulletหนังสือสุรินทร์สโมสร
bulletฝากโลกนี้ไว้ในหัวใจเธอ - กอนกูย
bulletเลือน - อติภพ
bulletธาร ธรรมโฆษณ์
bulletนายทิวา
bulletกลอนเกียรติยศ
bulletอ้อมกอดแห่งท้องทุ่ง
bulletทองแถม นาถจำนง
bulletพงศาวดารพิภพ
bulletโป๊ยเซียน คะนองฤทธิ์
dot
โครงการประกวดต่างๆ
dot
bulletนายอินทร์อะวอร์ด ๒๕๕๖
bulletประกวดรางวัลซีไรท์ปี ๒๕๕๖
bulletรางวัลพานแว่นฟ้า ปี ๒๕๕๖
bulletรางวัลวรรณกรรมรามคำแหง ๒๕๕๖
dot
ผลตัดสินรางวัลต่างๆ
dot
bulletรางวัลศรีบูรพา ๒๕๕๖
bulletผลรางวัลซีไรต์ ๒๕๕๗
bulletผลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ๒๕๕๗
bulletผลรางวัลแว่นแก้ว ๗ (๒๕๕๓)
bulletผลกลอนวิถีคนกับควาย
bulletผลร้อยกรอง “ผมจะเป็นคนดี”
bulletรางวัลนราธิป ๒๕๕๓
bulletนักเขียนอมตะ คนที่ ๖ (๒๕๕๕)
bulletนักเขียนรางวัลศรีบูรพา ๒๕๕๖
bulletศิลปินมรดกอีสาน ๒๕๕๔
bulletผลรางวัลพานแว่นฟ้า ๒๕๕๕
bulletผลรางวัลรามคำแหง ๒๕๕๖
bulletศิลปินแห่งชาติ ๒๕๕๕
bulletผลประกวดหนังสือ ชีวิตใหม่ 2
dot
ข่าวคราวของลมหายใจ
dot
dot
Weblink
dot
bulletอ่านกลอนประกวด 2556

หนังสือพิมพ์ คมชัดลึก
สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
ศูนย์ให้คำปรึกษาปัญหาภาษาไทย มศว
เว็บรวมกระทู้ อาศรมชาวโคลง ใน pantip.com
หนังสืออีศาน


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
ติดต่อ นายกสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ทองแถม นาถจำนง
โทรศัพท์ ๐๘๙-๑๒๓๔๗๕๔ อีเมล์ tongtham.n@hotmail.com

สำนักพิมพ์แม่โพสพ