ReadyPlanet.com
dot dot
นักกลอนตัวอย่างและนักกลอนดีเด่น ปี 2556

ประกาศรายชื่อนักกลอนตัวอย่างและนักกลอนดีเด่น ปี 2556
สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย

ตามที่ สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ได้กำหนดให้มีโครงการคัดเลือกผู้สมควรแก่การยกย่องประกาศเกียรติคุณเป็น “นักกลอนตัวอย่าง” และ “นักกลอนดีเด่น” จาก ๗ ภูมิภาค เนื่องในโอกาส วันนักกลอน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๖

บัดนี้คณะกรรมการสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว ผู้ที่สมควรได้รับการประกาศเกียรติคุณมีรายนามดังต่อไปนี้

1. นักกลอนตัวอย่าง สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย
นายอังคาร จันทาทิพย์

2. นักกลอนดีเด่น ภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
นายสุพจน์ ชีรานนท์

3. นักกลอนดีเด่น ภาคกลาง
นางสมเกียรติ ยิ้มเทียน

4. นักกลอนดีเด่น ภาคเหนือ
นางสมจิตต์ ขันติสิทธิ์

5. นักกลอนดีเด่น ภาคตะวันตก
นายสัจภูมิ ละออ (ทิน ละออ)

6. นักกลอนดีเด่น ภาคตะวันออก
นายสุเทพ เอกปัจชา

7. นักกลอนดีเด่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นายวิสัย สมประสงค์ (อณูทิพย์ ธารทอง)

8. นักกลอนดีเด่น ภาคใต้
นายกร ศิริวัฒโน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖

 

(นายทองแถม นาถจำนง)
นายกสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย

…………………………………..

นักกลอนตัวอย่าง ประจำปี ๒๕๕๖
นายอังคาร จันทาทิพย์

นายอังคาร จันทาทิพย์_manager

กวีอีสานคนที่สองที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน(ซีไรต์) ประจำปี ๒๕๕๖
ได้รับรางวัลเซเวนบุ๊กอะวอร์ด , รางวัลสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ล รางวัลนายอินทร์อะวอร์ด

ผลงามรวมเล่ม :
คนรักของความเศร้า , วิมานลงแดง (รางวัลสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ) , ที่ที่เรายืนอยู่ , หนทางและที่พักพิง (รางวัลสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ) , ความตายของสันติสุข (รางวัลกวีนิพนธ์ยอดเยี่ยม รางวัลนายอินทร์อะวอร์ด ประจำปี ๒๕๕๔) , เสียงกบภูเขาที่ถนนข้าวสาร (บทกวีดีเด่นรางวัลสมาคมภาษาและหนังสือ ฯ ประจำปี ๒๕๕๔) , หัวใจห้องที่ห้า (รางวัลซีไรต์ ปี ๒๕๕๖)

นักกลอนดีเด่น ภาคกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
สุพจน์ ชีรานนท์

นายสุพจน์ ชีรานนท์

สุพจน์ ชีรานนท์ หรือ กี้ บ่อนไก่ นักกลอนหนุ่มใหญ่ จาก ชมรมเพื่อนขวัญวรรณศิลป์ อดีตเลขาธิการสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ,อดีตผอ.สถาบันสุนทรภู่ บก.นิตยสารมวยโลก นักพากษ์มวย ชื่อดัง ผลงานด้านวรรณศิลป์อย่างยาวนาน เป็นพี่ที่น่ารักของน้อง และเพื่อนที่จริงใจของมวลมิตรน้ำหมึกและเป็นมือประสานสิบทิศของเหล่านักกลอน

นักกลอนดีเด่น ภาคตะวันตก
สัจภูมิ ละออ

สัจจะภูมิ ละออ

สัจภูมิ ละออ หรือ ทิน ละออ,ทิน อู่ทอง นักกลอนจากอู่ทอง สุพรรณบุรี ลูกศิษย์ก้นกุฎิ ศิวกานท์ ปทุมสูติ ผู้สื่อข่าวประจำ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ มีผลงานทั้งสารคดี และบทกวี และเคยทำงานอยู่ทั้ง ศิลปวัฒนธรรม,กรุงเทพธุรกิจ

นักกลอนดีเด่น ภาคตะวันออก
นายสุเทพ เอกปัจชา

นายสุเทพ เอกปัจชา

รักเขียนกลอนมาตั้งแต่ชั้นมัธยม เมื่อรับราชการเป็นครู เป็นวิทยากรครูภาษาไทย ให้นักเรียนทั้งชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษาอยู่เสมอ และได้ใช้กลอนสนุก ๆ สอดแทรกในการบรรยาย ทำให้นักเรียนสนุกกับภาษาไทย เป็นวิทยากรค่ายนักกลอน ค่ายนักเขียน ค่ายภาษาไทย ของจังหวัดจันทบุรี ได้พัฒนางานเขียนกลอนของนักเรียนตลอดมา

- มีผลงานวรรณกรรมท้องถิ่น ร้อยกรองนิทานพื้นบ้านจันทบุรี
- คำกลอนคำเกมปริศนาคำทายสุภาษิต
- วิเคราะห์วรรณกรรมภาพพจน์งามจดจาร จาก”ก่อนกาลจักกลายกลืน”
- ใช้นามปากกาว่า “ชาตโยดม ชาย”
- ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งเป็นครูชำนาญการพิเศษ รร.ศรียานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี
- เป็นเลขานุการชมรมครูภาษาไทยจังหวัดจันทบุรี

นักกลอนดีเด่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อณูทิพย์ ธารทอง

อณูทิพย์ ธารทอง

ประวัติ : อณูทิพย์ ธารทองนามปากกาของนายวิสัย สมประสงค์ เกิดที่อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ปก.ศ.สูง (สังคมศึกษา) วิทยาลัยครูอุบลราชธานี ศษ.บ (สังคมศึกษา) (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ศศ.ม. (ไทยคดีศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประวัติการทำงาน: รับราชการครูครั้งแรกที่โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลจังหวัดนครพนม ย้ายมาสอนที่โรงเรียนอุดมวิทย์ อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ปัจจุบันเป็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

งานด้านวรรณกรรม: ก่อตั้ง“กลุ่มวรรณกรรมป่งใบ” ร่วมกับทัศนาวดี, สุขุมพจน์ คำสุขุม เมื่อครั้งเรียนปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามเขียนบทกวี ตีพิมพ์ในวารสาร นิตยสารประมาณ ๒๐๐ชิ้น เขียนบทกวีโดยใช้นามปากกา “อณูทิพย์ ธารทอง” อย่างต่อเนื่องในบล๊อก www.oknation.net/blog/Anutip
ข่าวสารข้อมูลสมาคม

นักกลอนตัวอย่าง นักกลอนดีเด่น ของสมาคมนักกลอน 2557
ตัวแทนโรงเรียน ๗ ภาค ร่วมแข่งขันกลอนสด วันนักกลอน ๒๕๕๗
วันนักกลอนและประชุมสามัญประจำปี ๒๕๕๗
เชิญชวนประกวดกลอนสด ม.ปลายภาคตะวันตก สมาคมนักกลอนฯ 2557
ประกวดกลอนสดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.ราชภัฏมหาสารคาม
ค่ายวรรณศิลป์ ๗-๘ ก.ค. ๒๕๕๗ รัตนโกสินทร์สมโภช
ประชุมใหญ่ประจำปีสมาคมนักกลอน และวันนักกลอน ๒๕๕๖
ประชันกลอนสด ม.ปลาย หัวข้อ "อภิสัมมานสักการะ ๑๐๐ พระชันษา พระสังฆบิดร
ผลประกวดกลอนสดมัธยมและอุดมศึกษาแต่ละภาค ปี 2556
ประกวดกลอนสดนักเรียนมัธยมศึกษา ภาคตะวันตก 13 พ.ย.
ประกวดกลอนสดนักเรียนมัธยมศึกษา ภาคเหนือ 30 พ.ย.
ประกวดกลอน ภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 11 พ.ย.
พ.ย. 56 สมาคมนักกลอนฯ จัดแข่งขันกลอนสดนักเรียนมัธยม ๓ ภาค
ผลการประกวดกลอนสดภาคอีสาน 2556
ประมวลภาพงานวันภาษาไทยแห่งชาติ และ งานประชันกลอนสดชิงชนะเลิศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประวัติ 10 กวีอาเซียน “รางวัลสุนทรภู่” 2556
รายชื่อกวี 10 ชาติ รางวัลสุนทรภู่ 2556
บรรยากาศสงกรานต์นักกลอนประจำปี ๒๕๕๖
สงกรานต์นักกลอน" วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๖
นักกลอนตัวอย่าง ประจำปี ๒๕๕๕
ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๕
ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๔
งานทำบุญวันนักกลอน ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๔
นายกสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทยสมัยที่ ๑๗
การเลือกตั้งนายกสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย
นักกลอนตัวอย่างของสมาคมนักกลอนฯ ๒๕๕๓ article
ประชุมใหญ่ประจำปีและวันนักกลอน ๒๕๕๓ article
นักกลอนตัวอย่างของสมาคมนักกลอนฯ ๒๕๕๑-๒๕๕๒ article
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี และงานวันนักกลอน ๒๕๕๒ article
นักกลอนตัวอย่างสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย
การดำเนินงาน สมาคมนักกลอนฯ (ปี ๒๕๕๐ - ๒๕๕๑)
นักกลอนตัวอย่างระดับภาค
คำประกาศเกียรติคุณ นิภา บางยี่ขัน
รูปคณะกรรมการสมัยที่๑๕ article
ความเป็นมา article
กรรมการสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทยสมัยที่ ๑๕ - ๑๖ article
นายกสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทยสมัยที่ ๑๕ article
วัตถุประสงค์สมาคมนักกลอน article
นโยบายการบริหาร article
วันเกิดของสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย article
รายชื่อนายกสมาคม articlebulletผลร้อยกรองออนไลน์ 2558
dot
ประกวดร้อยกรองออนไลน์ครั้งที่ 7
dot
bulletข้อมูลการประกวดครั้งที่ 7, 2557
bulletผังร้อยกรอง
bulletอ่านโคลงประกวด 2557
bulletอ่านกลอนประกวด 2557
bulletอ่านกาพย์ยานีประกวด 2557
bulletผลการประกวดร้อยกรอง ปี 2557
dot
ข่าวสาร ข้อมูลสมาคม
dot
bulletกรรมการสมาคมสมัยที่ ๑๕-๑๖
bulletนายกสมาคมสมัยที่ ๑๗
bulletติดต่อนายกสมาคมนักกลอน
bulletติดต่อฝ่ายดูแลส่วนต่างๆ
bulletสมัครสมาชิกสมาคมนักกลอน
bulletนักกลอนตัวอย่าง ๒๕๕๓
dot
หัวข้อน่าสนใจ
dot
bulletรวมลิ้งค์เว็บไซต์น่าสนใจ
bulletส่งบทสักวา น.ส.พ. สยามรัฐ
bulletวารสารวิทยาจารย์ รับต้นฉบับ
bulletส่งข้อเขียนครูในดวงใจ
dot
แนะนำหนังสือ
dot
bulletหน้ารวมหนังสือ
bulletคู่มือเรียนเขียนกลอน
bulletกาสรคำฉันท์ - สมคิด สิงสง
bulletหนังสือสุรินทร์สโมสร
bulletฝากโลกนี้ไว้ในหัวใจเธอ - กอนกูย
bulletเลือน - อติภพ
bulletธาร ธรรมโฆษณ์
bulletนายทิวา
bulletกลอนเกียรติยศ
bulletอ้อมกอดแห่งท้องทุ่ง
bulletทองแถม นาถจำนง
bulletพงศาวดารพิภพ
bulletโป๊ยเซียน คะนองฤทธิ์
dot
โครงการประกวดต่างๆ
dot
bulletนายอินทร์อะวอร์ด ๒๕๕๖
bulletประกวดรางวัลซีไรท์ปี ๒๕๕๖
bulletรางวัลพานแว่นฟ้า ปี ๒๕๕๖
bulletรางวัลวรรณกรรมรามคำแหง ๒๕๕๖
dot
ผลตัดสินรางวัลต่างๆ
dot
bulletรางวัลศรีบูรพา ๒๕๕๖
bulletผลรางวัลซีไรต์ ๒๕๕๗
bulletผลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ๒๕๕๗
bulletผลรางวัลแว่นแก้ว ๗ (๒๕๕๓)
bulletผลกลอนวิถีคนกับควาย
bulletผลร้อยกรอง “ผมจะเป็นคนดี”
bulletรางวัลนราธิป ๒๕๕๓
bulletนักเขียนอมตะ คนที่ ๖ (๒๕๕๕)
bulletนักเขียนรางวัลศรีบูรพา ๒๕๕๖
bulletศิลปินมรดกอีสาน ๒๕๕๔
bulletผลรางวัลพานแว่นฟ้า ๒๕๕๕
bulletผลรางวัลรามคำแหง ๒๕๕๖
bulletศิลปินแห่งชาติ ๒๕๕๕
bulletผลประกวดหนังสือ ชีวิตใหม่ 2
dot
ข่าวคราวของลมหายใจ
dot
dot
Weblink
dot
bulletอ่านกลอนประกวด 2556

หนังสือพิมพ์ คมชัดลึก
สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
ศูนย์ให้คำปรึกษาปัญหาภาษาไทย มศว
เว็บรวมกระทู้ อาศรมชาวโคลง ใน pantip.com
หนังสืออีศาน


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
ติดต่อ นายกสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ทองแถม นาถจำนง
โทรศัพท์ ๐๘๙-๑๒๓๔๗๕๔ อีเมล์ tongtham.n@hotmail.com

สำนักพิมพ์แม่โพสพ