ReadyPlanet.com
dot dot
ประกาศผลศิลปินมรดกอีสาน 2554

ประกาศผลศิลปินมรดกอีสาน 2554


มข.ยกย่อง 2 ศิลปินชื่อดังภาคอีสาน สมคิด สิงสง และ สลา คุณวุฒิ เป็นศิลปินมรดกอีสานประจำปี 2554 พร้อมศิลปินอีกหลายคน ทั้งสาขาทัศนศิลป์ วรรณศิลป์ และ ศิลปะการแสดง รวมทั้งผู้มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรมสัมพันธ์รวมกว่า 30 คน

 

สมคิด สิงสง(ซ้าย) / สลา คุณวุฒิ


ผศ.วิชัย ณีรัตนพันธ์ ที่ปรึกษาอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยว่า ในปี 2554 นี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เชิญกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคัดเลือกศิลปินภาคอีสานที่มีผลงานโดดเด่นเพื่อยกย่องให้เป็นศิลปินมรดกอีสาน โดยปีนี้จัดติดต่อกันเป็นปีที่ 6 แล้ว ซึ่งผลการคัดเลือกปรากฎว่ามีศิลปินที่มีความสามารถ และมีผลงานอันเป็นประจักษ์จำนวน ทั้งสิ้น  12 คน ใน 3 สาขา ประกอบด้วย

สาขาทัศนศิลป์ ได้แก่
นายพีระพงษ์ ดวงแก้ว ( ประติมากรรมร่วมสมัย) 
นายทวี รัชนีกร (ทัศนศิลป์ร่วมสมัย)
นายสนาม จันทร์เกาะ (จิตรกรรมร่วมสมัย)
และ นายอุส่าห์ จันทรวิจิตร (ประติมากรรมเทียนพรรษา)

โดยกรณีของนายอุส่าห์ จันทรวิจิตรนั้น แม้จะเสียชีวิตแล้วแต่มีผลงานอันเป็นประจักษ์และสืบทอดมาถึงรุ่นลูกหลานทางคณะกรรมการก็พิจารณามอบรางวัลให้เช่นกัน

ส่วนสาขาวรรณศิลป์ ได้แก่
นายวินัย เตียวตระกูล(ประพันธ์เพลงลูกทุ่งต้นแบบ)
นายสมคิด สิงสง(วรรณกรรมร่วมสมัย)
และ นายสลา คุณวุฒิ(ประพันธ์เพลงลูกทุ่งร่วมสมัย)

ด้านสาขาศิลปะการแสดง ได้แก่
นางแก่นจันทร์ นามวัฒน์ (การแสดงพื้นบ้านอีสานใต้) 
นางเทวี บุตรตั้ว (หมอลำกลอน) 
นายเทพพร บุญสุข (นักร้องลูกทุ่ง) 
นางราตรีศรีวิไล บงสิทธิพร (หมอลำกลอนประยุกต์) 
นางผมหอม สกุลไทย (หมอลำผะหยาย่อย)

ส่วนผู้มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรมสัมพันธ์ประจำปี 2554  ซึ่งคัดเลือกศิลปินที่มีผลงานโดดเด่น และสามารถนำเอาศิลปะที่มีอยู่ถ่ายทอดสู่ไปเยาวชนคนรุ่นหลังเพื่อให้ศิลปวัฒนธรรมของไทยเป็นที่รู้จัก แพร่หลาย โดยได้มีการแบ่งสาขาต่างๆ ออกเป็น 10 สาขา ประกอบด้วย
1.สาขาเกษตรกรรมได้แก่
   - นางกัญญา อ่อนศรี
2.สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
   - นายสุด กันหารัตน์
3.สาขาแพทย์แผนไทย
   - นายทองอ่อน สิทธิไกรพงษ์
4.สาขานิเวศวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
   - นายสุทธินันท์ ปรัชญพฤกษ์ (ครูบาสุทธินันท์)
5.สาขาวิสาหกิจและธุรกิจชุมชน
   - นางบุญเกิด ภานนท์
6.สาขาศิลปกรรม
   - 1. นายโสโชค สู้โนนตาด
   - 2. นายกิตติ วรรณวงษ์
   - 3. นายคำตา หมื่นบุญมี
   - 4. นางจินตนา เย็นสวัสดิ์
   - 5. นายบุญช่วย จิวิสาย
   - 6. นายสายรุ้ง ภูมิสุข
   - 7. นางนิตยา เชิดชู (รังเสนา)
   - 8. นายทรงยศ วีระทวีมาศ
7.สาขาภาษาและวรรณกรรม หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
   - นายสวิง บุญเจิม
8.สาขาศาสนาและประเพณี ได้แก่
   - ศูนย์คชศึกษา จังหวัดสุรินทร์
9.อาหารและโภชนาการ (ไม่มี)
10.สาขาสื่อสารวัฒนธรรม
   - 1. นายบุญชื่น บุญเกิดรัมย์
   - 2. นางวริศราลี แก้วปลั่ง
   - 3. นายเทพบุตร สติรอดชมภู
   - 4. อีสานทีวี
   - 5. ไทยพีบีเอส (รายการไทยโชว์ ดนตรี กวีศิลป์ พันแสงรุ้ง)

 "มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีเจตนารมณ์ในการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นให้มีความเจริญรุ่งเรือง และสนับสนุนผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะพื้นบ้านอีสาน และศิลปะอีสานร่วมสมัย ให้สร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณค่า จึงได้จัดงานเชิดชูเกียรติศิลปินม รดกอีสาน เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯในวันที่ 2 เมษายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันอนุรักษ์มรดกไทย มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2548 จนถึงปัจจุบัน  สำหรับกิจกรรมการเชิดชูเกียรติศิลปินมรดกอีสาน ครั้งที่ 6  ประจำปีพุทธศักราช 2554 นั้น ทางมหาวิทยาลัยจะมีทั้งการแสดงเพื่อเชิดชูเกียรติ และ การจัดแสดงนิทรรศการประวัติและผลงานของศิลปินแต่ละท่านด้วย โดยพิธีมอบรางวัลจะมีขึ้นในค่ำวันที่ 2 เมษายนนี้  ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และจะมีการจัดแถลงข่าวในวันที่ 28 มีนาคมนี้ด้วย"ผศ.วิชัย กล่าว และว่า

นอกจากนั้นในวันที่ 1 เมษายน 2554 นี้ จะมีการจัดงาน "รวมคน รวมใจ มอบให้ เทพพร เพชรอุบล"  ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ จัดเป็นครั้งที่ 2 หลังจากเมื่อปี 2553 ได้จัดงาน "รวมคน รวมใจ มอบให้ ปอง ปรีดา"มาแล้ว โดยงานครั้งนี้ ต้องการจัดเพื่อช่วยเหลือศิลปิน ที่เดือดร้อน ทั้งเจ็บป่วย และ ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการนำไปใช้รักษาพยาบาล โดยการจัดงานได้รับความร่วมมือจาก เครือข่ายต่าง ๆมาร่วมกัน ทั้งสมาคมสื่อมวลชน จ.ขอนแก่น การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนครขอนแก่น และ อื่นๆ อีกจำนวนมาก โดยปีที่ผ่านมา ในการจัดงานสามารถระดมทุนให้กับ ปอง ปรีดา มากถึง 1 แสนบาท และปีนี้ ก็คาดว่าจะมีเครือข่ายและประชาชนมาร่วมงานคับคั่งเช่นกัน

โดยงานในวันที่ 1 เมษายนนี้ จะมีศิลปินรับเชิญที่เป็นลูกศิษย์ ลูกหาของเทพพร เพชรอุบล มาร้องเพลงให้ฟัง ไม่ว่าจะเป็น อังคนางค์ คุณไชย , ศักดิ์สยาม เพชรชมพู หรือแม้แต่ ครูเทพพร เพชรอุบลเอง แม้จะไม่สบายก็อยากจะร้องเพลงให้แฟนๆ ได้รับฟังกัน โดยท่านที่สนใจ สามารถสั่งจองโต๊ะ ได้ที่ สำนักวัฒนธรรม คุณบุญยืน เปล่งวาจา โดยจะมีอาหารไว้รองรับ โดยไม่ได้มีการขายโต๊ะแต่อย่างใด เพียงแต่ขอเชิญชวนร่วมบริจาค และหวลรำลึกถึงบรรยากาศเก่าๆ กลิ่นอายของท้องถิ่น โดยเฉพาะเพลงดังของ เทพพร เพชรอุบล ที่รู้จักกันในท่อน "หอมดอกผักกระแยง ยามฟ้าแลงค่ำลงมา" ซึ่งเป็นท่อนที่แฟนเพลงเทพพรทุกคนต้องรู้จักแน่นอน
 "เราจัดงาน เพื่อหวังสานต่อและช่วยเหลือสำหรับศิลปินที่เดือดร้อน อย่างน้อยก็เป็นการแสดงมุฑิตาจิตให้กับบรรดาศิลปินเหล่านั้น แม้จะเป็นการแบ่งเบาได้ไม่มากนัก แต่ก็ถือเป็นการช่วยเหลือและตอบแทนจากคนรุ่นหลังที่อยากจะมอบให้คนที่เคยสร้างสรรค์ผลงานเอาไว้ให้เป็นมรดกของลูกหลานและคนอีสานในอนาคต โดยผู้สนใจสามารถมาร่วมงานได้ และร่วมบริจาคได้ตามวันและเวลาที่กำหนด"ผศ.วิชัย บอก
ข่าวสารประชาสัมพัธ์

เชิญส่งผลงานประกวด “อมตะ อาร์ต อวอร์ด” ครั้งที่6
เชิญส่งผลงานประกวดชิงรางวัลพานแว่นฟ้าปี 2558
กิจกรรม จากมองโกเลียอัลไต สู่ไทยเจ้าพระยา
อสรพิษ – แดนอรัญ แสงทอง – รางวัลซีไรต์ 2557
ผลการประกวดข้อเขียนแรงบันดาลใจจากหนังสือ ชีวิตใหม่ 2
เวทีกลอนเดือนสิบ ๒๕๕๗
ชวนประกวดเรื่องสั้นกับ สสส.
ผลรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 11, 2557
ประกาศรางวัล รพีพร 13 ก.ค. 2557
เชิญร่วมสงกรานต์นักกลอน และ ๗๕ ปี นิภา ท่าพระจันทร์
จัดงาน "๗๕ ปี นิภา ท่าพระจันทร์"
ขอเชิญร่วมการบำเพ็ญกุศลพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
ผลการตัดสิน รางวัลวรรณกรรมรามคำแหง ประจำปี ๒๕๕๖
ขอเชิญส่งบทกลอนไปร่วมสนุกในรายการ "ประกายดาว"
คอนเสิร์ตเพลงดังหนังไทย ครูสุรินทร์ ภาคศิริ
"หัวใจห้องที่ห้า" รางวัลซีไรต์ 2556
ร่วมแสดงมุทิตาจิต สู่ 80 ปี สุเทพ วงศ์กำแหง
ประชันกลอนสดกลอนกระดาษ “การเมืองและการเลือกตั้ง” ครั้งที่ ๒
ประชันกลอนสดกลอนกระดาษ “การเมืองและการเลือกตั้ง” ครั้งที่ ๒
7 เล่มสุดท้าย ซีไรต์ 2556
เยาวชนอายุระหว่าง 8-18 ปี เชิญส่งภาพประกวดวันแม่
Young Thai Artist Award 2013
ประกวดรางวัลวรรณกรรมรามคำแหงครั้งที่ 3
งานประชันกลอนสด ชิงชนะเลิศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
“ข้าวไทย เด็กไทย เรียงความชิงแชมป์ประเทศไทย”
เชิญร่วมกิจกรรม “ค่ายกวีน้อยเมืองนคร” 20-21 ก.ค. 56
พิธีมอบรางวัลสุนทรภู่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖
เรื่องสั้นเข้ารอบสุดท้าย รางวัลสุภาว์ เทวกุลฯ ปี 2556
โครงการอบรมยุวกวีศรีศิลป์ รุ่น ๒๒ (นิราศภูเขาทอง)
รางวัลศรีบูรพา เป็นคนที่ 25 (2556) ธีรภาพ โลหิตกุล
ประสพโชค เย็นแข นักกลอนอาวุโส นักเขียนรางวัลนราธิป เสียชีวิต
ประกวดพานแว่นฟ้าแห่งรัฐสภาไทยประจำปี ๒๕๕๖
5 พฤษภาคม วันนักเขียน
วันนักแปลและล่าม ครั้งที่ 7
ร่องรอยกาลเวลา : ลาว เพื่อนบ้านอาเซียน วัฒนธรรมร่วมสองฝั่งโขง
รายชื่อกวีนิพนธ์และรายชื่อกรรมการซีไรต์ 2556
เปิดตัวหนังสือตำนานครูเพลง เพลงไทยสากล ลูกกรุง (30 มีนาคม 56)
รางวัลศรีบูรพา ปี 2556
นำชมศิลปะเขมร 7 วัน 12-18 เมษายน 2556
รางวัลหนังสือดีเด่นประจำปี 2556 คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ล่องเรือเพลง และสังสรรค์รวมพลคนมีนา ประจำปี 2556
ลาว คำหอม และ พนมเทียน รับรางวัลอมตะครั้งที่ 6
สัมมนา ปันหยีอิเหนา ๒-๖ มีนาคม ๒๕๕๖
พิธีมอบรางวัล “นักเขียนอมตะ” ครั้งที่ ๖
งานมอบรางวัลนักเขียนบทความดีเด่นและฟังสักวา
“ราชมงคล รักษ์เหลืองจันท์ วันดอกไม้บาน” ครั้งที่ 12
เชิญประกวด “กวีนิพนธ์” และ “นักเขียนรุ่นเยาว์ กวีพนธ์” เซเว่นบุ๊คอวอร์ด
รางวัลนักเขียนอมตะประจำปี 2555
ประกาศรายชื่อศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2555
เชิญร่วมประกวด “กวีนิพนธ์” รางวัลซีไรต์ 2556
การประกวดรางวัลพระยาอนุมานราชธน
ศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2555
ผลการตัดสินรางวัลวรรณกรรมรามคำแหง ประจำปี 2555
ประกวดรางวัลวรรณกรรมรามคำแหง ครั้งที่ ๒, ๒๕๕๕
ประชุมวิชาการ 100 เอกสารสำคัญ: สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย ครั้งที่ 8
สมาคมนักกลอนเชิญชวนแข่งขันกลอนสดประจำปี ๒๕๕๕
นายอินทร์อะวอร์ด ๒๕๕๖
ผลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด 2555
นวนิยาย "คนแคระ" ของ วิภาส ศรีทอง คว้าซีไรต์ปี 2555
สัมมนาวิชาการ “ท้องถิ่นอีสานกับการปรับตัวยุคโลกาภิวัฒน์”
ภาพงานรับรางวัลพานแว่นฟ้า ปี 2555
การคัดเลือกกวีรางวัลสุนทรภู่ ประจำปี ๒๕๕๕
ร่องรอยกาลเวลา: ลุ่มน้ำน่าน
รายการศิลป์สโมสร - รางวัลสุนทรภู่ 26 มิถุนายน 2555
จัดงานเปิดตัวหนังสือชุดบทกวีคำเมือง
โครงการเที่ยวเชียงใหม่ ไหว้พระ(เกิน)เก้าวัด กับนายกสมาคมนักกลอน
โครงการแทนคุณแผ่นดิน ปี ๒๕๕๕
ร่องรอยกาลเวลา : สุรินทร์
ร่อยรอยกาลเวลา : ตรัง
งานมหกรรมทุเรียนโลก จังหวัดจันทบุรี
สงกรานต์นักกลอน" วันอาทิตย์ที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๕
สัมมนา "จ้วง-ไท ศึกษา การค้นพบอักษรภาพของชนเผ่าไท"
เชิญชมหนังสือตัวอย่าง "ทางอีศาน" งานสัปดาห์หนังสือ
งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 40, 2555
รางวัล "ศรีบูรพา" ประจำปี 2555
ชิงรางวัลพานแว่นฟ้า ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี ๒๕๕๕
รวมพล คนมีนา" โดยพร้อมเพรียงกัน
กำหนดการชุมนุมเสวนา 72 ปี เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
ประชุมใหญ่สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย
เสวนากวี ม.แม่โจ้ ๔ ธ.ค
โครงการ สานสายสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 2
เชิดชูปูชนียบุคคลและผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น กระทรวงวัฒนธรรม
“รักสร้างสรรค์สยาม” โดยกลุ่มสห+ภาพ
ขอเชิญร่วมเปิดตัวนิตยสาร "อีศาน" และหนังสือ "บทนำชีวิต"
ประกาศผลรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี ๒๕๕๔
ประกวดเรียงความ เรื่องสั้น บทกวี รางวัลธรรมวรรณศิลป์
ประกาศผลการตัดสินการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ ๘ (ประจำปี ๒๕๕๔)
ขอเชิญร่วมแข่งสักวากลอนสด
โครงการกล้าวรรณกรรม ถอดรหัสนักวาดการ์ตูนในฝัน
เสวนา ๒๕ ปีสำนักพิมพ์แม่คำผาง
เปิดรับ “ศิษย์เก่า” รางวัลพานแว่นฟ้า
กาดผญาครั้งที่ ๕ ทัวร์วัฒนธรรมรถรางไหว้พระ ๙ วัด
Young Thai Artist Award 2011
นิทรรศการจัดแสดงผลงานของท่านสุนทรภู่ แนวร่วมสมัย
โครงการกล้าวรรณกรรม รุ่นที่ 8 เข้าอบรมฟรี
กิจกรรม คุณ...จะเอาพวกเขาไปไว้ที่ไหน?
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จุดประกายความคิด
งานประกาศผลรางวัลนายอินทร์อะวอร์ด ครั้งที่ ๑๒
วิจารณ์วรรณกรรม ชั่วฟ้าดินสลายbulletผลร้อยกรองออนไลน์ 2558
dot
ประกวดร้อยกรองออนไลน์ครั้งที่ 7
dot
bulletข้อมูลการประกวดครั้งที่ 7, 2557
bulletผังร้อยกรอง
bulletอ่านโคลงประกวด 2557
bulletอ่านกลอนประกวด 2557
bulletอ่านกาพย์ยานีประกวด 2557
bulletผลการประกวดร้อยกรอง ปี 2557
dot
ข่าวสาร ข้อมูลสมาคม
dot
bulletกรรมการสมาคมสมัยที่ ๑๕-๑๖
bulletนายกสมาคมสมัยที่ ๑๗
bulletติดต่อนายกสมาคมนักกลอน
bulletติดต่อฝ่ายดูแลส่วนต่างๆ
bulletสมัครสมาชิกสมาคมนักกลอน
bulletนักกลอนตัวอย่าง ๒๕๕๓
dot
หัวข้อน่าสนใจ
dot
bulletรวมลิ้งค์เว็บไซต์น่าสนใจ
bulletส่งบทสักวา น.ส.พ. สยามรัฐ
bulletวารสารวิทยาจารย์ รับต้นฉบับ
bulletส่งข้อเขียนครูในดวงใจ
dot
แนะนำหนังสือ
dot
bulletหน้ารวมหนังสือ
bulletคู่มือเรียนเขียนกลอน
bulletกาสรคำฉันท์ - สมคิด สิงสง
bulletหนังสือสุรินทร์สโมสร
bulletฝากโลกนี้ไว้ในหัวใจเธอ - กอนกูย
bulletเลือน - อติภพ
bulletธาร ธรรมโฆษณ์
bulletนายทิวา
bulletกลอนเกียรติยศ
bulletอ้อมกอดแห่งท้องทุ่ง
bulletทองแถม นาถจำนง
bulletพงศาวดารพิภพ
bulletโป๊ยเซียน คะนองฤทธิ์
dot
โครงการประกวดต่างๆ
dot
bulletนายอินทร์อะวอร์ด ๒๕๕๖
bulletประกวดรางวัลซีไรท์ปี ๒๕๕๖
bulletรางวัลพานแว่นฟ้า ปี ๒๕๕๖
bulletรางวัลวรรณกรรมรามคำแหง ๒๕๕๖
dot
ผลตัดสินรางวัลต่างๆ
dot
bulletรางวัลศรีบูรพา ๒๕๕๖
bulletผลรางวัลซีไรต์ ๒๕๕๗
bulletผลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ๒๕๕๗
bulletผลรางวัลแว่นแก้ว ๗ (๒๕๕๓)
bulletผลกลอนวิถีคนกับควาย
bulletผลร้อยกรอง “ผมจะเป็นคนดี”
bulletรางวัลนราธิป ๒๕๕๓
bulletนักเขียนอมตะ คนที่ ๖ (๒๕๕๕)
bulletนักเขียนรางวัลศรีบูรพา ๒๕๕๖
bulletศิลปินมรดกอีสาน ๒๕๕๔
bulletผลรางวัลพานแว่นฟ้า ๒๕๕๕
bulletผลรางวัลรามคำแหง ๒๕๕๖
bulletศิลปินแห่งชาติ ๒๕๕๕
bulletผลประกวดหนังสือ ชีวิตใหม่ 2
dot
ข่าวคราวของลมหายใจ
dot
dot
Weblink
dot
bulletอ่านกลอนประกวด 2556

หนังสือพิมพ์ คมชัดลึก
สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
ศูนย์ให้คำปรึกษาปัญหาภาษาไทย มศว
เว็บรวมกระทู้ อาศรมชาวโคลง ใน pantip.com
หนังสืออีศาน


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
ติดต่อ นายกสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ทองแถม นาถจำนง
โทรศัพท์ ๐๘๙-๑๒๓๔๗๕๔ อีเมล์ tongtham.n@hotmail.com

สำนักพิมพ์แม่โพสพ